De Groenen in Duitsland beschuldigd van genocide

“Over 20 tot 30 jaar zal er geen Duitse meerderheid meer zijn en dit is een goede zaak”.

Door dit soort uitspraken worden Die Grünen door de Vicevoorzitter van AfD (Alternativ für Deutschland), Christina Baum, beschuldigd van genocide op het blanke Duitse ras.Bij genocide denken wij eigenlijk altijd aan massale moordpartijen in een relatief korte tijd. Soms is dat inderdaad het geval, denk bijvoorbeeld aan de Armeense genocide, maar het kan ook op een meer geniepige manier plaatsvinden.

Volgens de vicevoorzitter van de Duitse AfD partij (Alternatief voor Duitsland), Christina Baum, wordt er door de Duitse Groene Partij een vorm van genocide nagestreefd door het binnenhalen van miljoenen jonge moslim mannen.

Als motivatie hiervoor voert zij aan artikel 2 uit het Genocide Verdrag, waar onder andere staat:

Artikel II: In dit Verdrag wordt onder genocide verstaan een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, ethnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen:

(a) het doden van leden van de groep;
b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
(d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen;
(e) het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.

Het is geen genocide waarbij de originele bevolking massaal plotseling sterft, maar zij noemt het sluipende genocide, waarmee niet alleen de nationale en de Europese wetten worden overtreden, maar ook het Genocide Verdrag.

Als je inderdaad wat uitspraken leest van leden van de Duitse Groene Partij dan wordt duidelijk dat de beschuldiging van Christina Baum richting die partij waar is en klopt.

Zo is er Joschka Fischer, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken en Vicepremier van Duitsland. Hij zegt “Duitsland moet van buiten uit behouden blijven en van binnen worden geheterogeniseerd (vermengd) door de instroom, het moet bij wijze van spreken “verdund” worden.

Dan is er Stefanie von Berg die zei: “Ik denk dat er over 20 tot 30 jaar geen Duitse meerderheid meer zal zijn in ons land. En ik wil het heel duidelijk maken, vooral voor hen uit de rechtse hoek, dat is een goede zaak”.

Wat we al hebben gezien in het Kalergi Plan is dat men bewust bezig is om zoveel mogelijk rassen en culturen met elkaar te vermengen, met als hoofddoel de originele blanke bevolking te doen verdwijnen.

Het zit slim in elkaar, want op het moment dat je dit merkt en er iets over durft te zeggen, krijg je automatisch het stempel “racisme” opgeplakt. De elite achter de schermen houdt zich alleen maar bezig met rassen en het zo zuiver mogelijk houden van die van henzelf.

De originele bevolking zoals die tot zo’n 25 jaar geleden woonden in landen als Duitsland, Nederland en België is een gevaarlijke bevolking voor de machthebbers. Het is een volk dat heel goed weet wat ze willen en wanneer ze eenmaal besloten hebben dat het geen verdere nonsens van diezelfde elite accepteren, wordt het levensgevaarlijk voor hen.

Een gemengde maatschappij, waarbij niemand nog enige houvast heeft aan een eigen identiteit, van het volk, het land en het originele gezin is een doelloos en karakterloos volk dat zich heel gewillig zal laten leiden. Het door Kalergi gewenste subras.

Christina Baum zegt dat ze Duitsland terug wil zoals het was. Hetzelfde als wat het overgrote deel van de bevolking ook hier in Nederland wil.

Als je dat wilt en je ziet dat er bewust genocide wordt gepleegd, ben je geen racist of een rechts extremist. Dan ben je iemand die nadenkt en ziet wat er met haar of zijn land gebeurt.

Onder de noemer van “diversiteit” en “multiculturisme” is de elite achter de schermen bezig om de originele bevolking te laten verdwijnen en passen daarbij selectieve discriminatie toe.

Vorig jaar alleen al kwamen er rond de 1,2 miljoen illegale immigranten Duitsland binnen. Van dat enorme aantal was ruim 900.000 jong, mannelijk en moslim. Als dit zo doorgaat dan zullen de Duitse mannen in 2020 in de leeftijdsgroep tussen de 18 en 30 in de minderheid zijn.

Dat is geen racisme, dat zijn feiten.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl