Australische overheid volkomen losgeslagen (video)

Wanneer je als burger de controle over je leven geeft aan iets dat zich overheid noemt, dan ben je steeds vaker letterlijk aan de Goden over geleverd.

Overheden waren altijd al tirannen die de burgers voorlogen en leegroofden, maar zoals de Australische overheid nu te keer gaat, daar lusten de honden geen brood van.


In principe wordt je geboren als een vrij mens op deze planeet. Echter, mocht je inderdaad die gedachte hebben, dan ben je die vrij snel na je geboorte alweer volledig vergeten.

Want, je bent geen vrij mens, je zit vanaf je geboorte gevangen in keurslijf van regels en wetten van een stel corporate managers dat zich overheid noemt en daardoor meent het recht te hebben om jou te vertellen wat je wel en niet mag doen, zoals we onlangs schreven.

Wij mensen verkeren vaak nog steeds in de illusie dat wanneer we maar de juiste mensen kiezen, een overheid er écht voor ons zal zijn.

Zij beseffen niet dat een overheid “controlled opposition” is en ontworpen om gerund te worden door psychopaten die als primaire taak hebben de satanische (kinderslachtende) elite te beschermen.

Enkele dagen geleden werd al duidelijk hoe de Australische overheid liegt over een visum zodat ze formeel een reden kunnen bedenken waarom iemand die objectieve informatie over vaccinaties wil verspreiden en dit promoot via de film VAXXED, het land voorlopig niet meer in mag.

De gestoordheid van deze overheid gaat echter nog veel verder dan dat. Zo hebben ze nu alle onroerend goed belasting voor buitenlanders verdubbeld. Dit is volkomen tegen iedere internationale wetgeving/afspraak in en verder maken ze het een misdaad wanneer je daar een huis koopt en je meldt het niet bij de overheid.

Diezelfde overheid maakt nu plannen waarbij je ieder mogelijk recht en wettelijke bescherming verliest als je iets koopt waarvoor je contant betaalt en je vraagt geen kwitantie. De idee hierachter is dat wanneer burgers in Australië iets met contant geld betalen hier een misdaad achter moet zitten.

Dit is een voorbeeld van een volkomen losgeslagen psychopathische overheid die jacht maakt op burgers. Ze jagen ook op kinderen, want deze worden onderweg naar privéscholen geobserveerd en vervolgens nemen ze contact op met de school om te kijken op wat voor manier het schoolgeld wordt betaald. Dit doet heel erg denken aan het Nazi Duitsland, waarbij mensen wegvluchten naar een anoniem nummerrekening in Zwitserland, omdat Hitler het ook illegaal had gemaakt om een buitenlandse bankrekening te bezitten.

Om burgers nog verder op te jagen, hebben ze een zogenaamde Black Economy Taskforce in het leven geroepen, een soort zwart geld brigade. Dit wordt een variant van de Gestapo en zal burgers op iedere mogelijke manier bespioneren om te kijken of ze hier of daar een dollar uitgeven die niet staat geregistreerd in de database van de staat.

Deze nieuwe taskforce heeft een actieprogramma van 35 aanbevelingspunten opgesteld om de strijd tegen contant geld aan te binden.

De Australische Gestapo gaat nu haar accent verleggen van bedrijven naar burgers, omdat “zij onderdeel van het probleem vormen”.  De nieuwe maatregel om voor iedere contante transactie een kwitantie te vragen, is natuurlijk volkomen krankzinnig. Het is de manier waarop de overheid haar boodschap afgeeft aan de bevolking dat ze een volkomen cultuuromslag willen, waarbij alles wat te maken heeft met contant geld gelijk staat aan misdaad en waarbij zij die toch gebruik willen maken van contant geld gestraft dienen te worden.

Zo zeggen ze in hun verslag dat het niet alleen een zaak is van boetes opleggen, maar dat hun acties onderdeel vormen van een grotere culturele agenda.

De producer van de film VAXXED, Polly Tommey, had het volgende te zeggen over dit land.

Volgens Polly Tommey is Australië het meest afgrijselijke land waar ze ooit is geweest. Niet vanwege de mensen die daar wonen, maar wel vanwege de houding van de overheid die overduidelijk volledig in de zak van de farma mafia zit.

De medische bureaucratie in Australië heeft het schuim op de mond staan en instrueert de pers dan ook om het ene na het andere horrorverhaal te vertellen over de film Vaxxed en hoe mensen die documentaire absoluut niet moeten gaan zien, omdat deze heel gevaarlijk zou zijn.

Dit is de Orwelliaanse maatschappij ten top. Ga het niet wagen om zelf te denken of zelf ergens een mening over te vormen, want dit wordt voor je gedaan door Big Brother.

Econoom Martin Armstrong is zo boos op de Australische overheid vanwege hun jacht op burgers dat hij een goede tip heeft voor mensen die een kind willen adopteren: Neem alsjeblieft een kind uit Australië zodat dit niet hoeft op te groeien in deze vreselijke Orwelliaanse staat.

Vaxxed (Engels gesproken, Italiaans ondertiteld. De docu wordt sterk gecensureerd en is lastig te vinden):Meer informatie over vaccinatie:

Vaccinvrij
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl