Amerika in sneltreinvaart richting burgeroorlog

De benoeming van de door Trump voorgestelde opperrechter Brett Kavanaugh zou wel eens de aanleiding kunnen zijn voor revolutionaire toestanden in Amerika.

Er is nu een tweede vrouw naar voren gekomen die hem beschuldigt van seksueel wangedrag en ondertussen probeert de CIA via de democraten het Congres te veroveren.


Waarschijnlijk is er sinds de Amerikaanse burgeroorlog niet zoveel tegenstrijdigheid en onrust geweest in het land.

De benoeming van Donald Trump heeft dit alles in een geweldige stroomversnelling gebracht en de tegenstellingen onder de bevolking en de onrust/onvrede binnen overheidsorganisaties nemen met de dag toe. 

De afgelopen weken is er veel commotie ontstaan over de benoeming van een nieuwe rechter voor het Amerikaanse federale Hooggerechtshof, meestal Supreme Court genoemd. 

De beslissingen die dit college neemt zijn meestal van groot belang voor alle staten van Amerika: 

Met enige uitzonderingen worden alleen beroepszaken behandeld door het Supreme Court. Bij de meeste van deze gevallen gaat het om geschillen over de uitleg en grondwettelijkheid van de handelingen en van wetten, die door het Congres of door afzonderlijke staten ingevoerd zijn. 

Een voorbeeld hiervan is de federale goedkeuring van het homohuwelijk in 2015. 

Het Hof bestaat uit acht rechters en een voorzitter en de kleur van de partij die deze rechter steunt is daarom heel belangrijk voor besluiten die na stemming door de rechters worden genomen. 

De in 2016 vermoorde opperrechter Antonin Scalia is inmiddels door Trump vervangen door een andere Republikeinse rechter Neil Gorsuch. Eind juli is opperrechter Anthony Kennedy met pensioen gegaan en deze dient nu vervangen te worden. De zittende president mag een kandidaat voordragen die dan door de Senaat moet worden goedgekeurd.

Op dit moment bestaat het Hof dan nog uit vier Republikeinse rechters, drie Democraten en een onafhankelijke rechter. De benoeming van de Republikein Brett Kavanaugh is dan ook belangrijk voor de besluitvorming van dit hof voor de komende jaren. Mede omdat rechters van de Supreme Court voor het leven worden benoemd.

Nu verschijnen er donkere wolken aan de horizon voor wat betreft de benoeming van Brett Kavanaugh:

Een tweede vrouw beschuldigt de Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh van seksueel wangedrag. Democratische senatoren zijn een onderzoek gestart na nieuwe beschuldigingen aan zijn adres, meldt The New Yorker.

Het voorval zou tijdens Kavanaughs studentenperiode zijn gebeurd. De beschuldigingen komen van de 53-jarige Deborah Ramirez. Zij studeerde in 1983 en 1984 met Kavanaugh aan de Yale-universiteit. Tijdens een feest zou Kavanaugh in een beschonken bui zijn geslachtsdeel in haar gezicht hebben geduwd.

Eerder was er ook al een dame die waarschijnlijk deze week zal getuigen voor een senaatscommissie:

Christine Blasey Ford vertelde in een interview dat ze in 1982 op een bed is geduwd door een stomdronken Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. De vrouw was in principe bereid daar een verklaring over af te leggen, maar er werd nog gesteggeld over de voorwaarden.

Een kind kan natuurlijk bedenken dat dit door democraten gefabriceerde verhalen zijn om de benoeming van Kavanaugh te saboteren.

De Trump supporters zien dan dit uiteraard ook, maar voor sommigen gaat het nog veel verder. Fanatieke Trump aanhangers zoals Mike Adams van Natural News zien het als het dwarsbomen van de plannen van Trump om de deep state aan te pakken. De deep state die in het geval van Trump aanhangers altijd links is uiteraard. Adams gaat zelfs zover dat hij graag wil dat Trump Martial Law (de noodtoestand) gaat afkondigen om zijn doel te bereiken.

Dat alles neemt niet weg dat wanneer Trump opdracht zou krijgen om een scenario uit te voeren zoals beschreven door Mike Adams, hij dit zal doen zonder een seconde te aarzelen. Alleen zal de motivatie daarachter niet zijn om de cabal aan te pakken (helaas), maar om de burgeroorlog in Amerika te forceren.

Aanstaande donderdag wordt de zaak Kavanaugh behandeld in de senaat, inclusief het verhoren van Christine Blasey Ford en dan duikt ook uiteraard de naam van George Soros op, de man die namens links de plannen van de Republikeinen in Washington wil gaan verstoren.


xxx

Naast dit alles speelt ook nog eens het volgende:

De Amerikaanse congresverkiezingen van 2018 zullen worden gehouden op 6 november 2018 Het zijn verkiezingen voor het Amerikaans Congres. In totaal worden alle 435 leden van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden gekozen, en 1/3 van de Amerikaanse Senaat (de Class I senatoren). De verkiezingen vinden plaats op dezelfde dag als gouverneursverkiezingen in 46 staten. Het zijn de vierde verkiezingen sinds de volkstelling van 2010, wat heeft geleid tot een herindeling van een aantal districten.

Er verschijnen diverse berichten waaruit blijkt dat via de Democratische partij allemaal CIA mensen op de nominatie zijn gezet als kandidaat. Hetgeen dan zou betekenen dat als al deze mensen zouden worden gekozen, er sprake is van een soort overname van het Congres door de CIA.

Dit alles is dan weer een coup om Trump pootje te lichten, waarbij met de dag de tegenstellingen tussen links en rechts in Amerika toenemen.

Slechts weinigen kunnen zich onttrekken aan de opgezette verdeel en heers tactiek en worden onwillekeurig meegesleurd naar links of rechts.

Wat van belang is om te weten is dat George Soros en Donald Trump in exact hetzelfde kamp thuishoren en onderdeel vormen van de plannen van wat men noemt de Illuminati richting de één wereld regering.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Uit een artikel van vier jaar geleden:

Het moment dat dit gebeurt kan en zal Amerika waarschijnlijk de hulp van de Verenigde Naties inroepen. Het schijnt dat de VN op dit moment al voorbereidingen treft voor een dergelijke situatie.

De reden dat dit zo is opgezet is zodat de VN te hulp schiet onder de noemer humanitaire hulp. Daarom zal het Amerikaanse leger weinig kunnen inbrengen tegenover de toestromende VN “politieagenten”. Uit de onlangs op grote schaal aangeschafte voertuigen door de VN lijkt het er meer op dat er sprake is van een op handen zijnde militaire operatie dan het bieden van humanitaire hulp.

Het allerbelangrijkste bij hoe je de plannen van de Illuminati kunt dwarsbomen is door je niet laten opzwepen of meesleuren in een bepaald kamp, hetzij links, hetzij rechts. In beide gevallen ben je gevangen in de netten van de machthebbers en kan je worden "gestuurd".

Vergeet niet dat politieke partijen, net zoals overheden, werktuigen zijn die door diezelfde Illuminati in het leven zijn geroepen om hen te dienen, niet jou.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl