De discussie of de Amerikanen nu wel of niet mensen op de maan hebben gezet blijft tot op de dag van vandaag aktueel.

Om aan alle speculaties een einde te maken, zijn het de Russen die op de maan willen controleren of de Amerikanen er werkelijk zijn geweest.
Voor velen is het niet voor te stellen dat de maanlandingen door de Amerikanen waarbij mensen op dit hemellichaam rondliepen wellicht in scene is gezet.

xxx

De discussie of dit nu wel of niet echt is gebeurd, wordt uiteraard niet alleen bij ons gevoerd, maar eigenlijk overal ter wereld.

En zo kan het dat de president van Moldavië aan Dmitry Rozogin, hoofd van Roscosmos (de Russische NASA), vroeg of hij wist of de Amerikanen nu wel of niet op de maan zijn geweest. Dit mede omdat Rusland zelf ook plannen heeft om met maanmissies te gaan beginnen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw waren ook zij bezig met maanmissies, maar na vier exploderende raketten werden verdere pogingen toen afgeblazen.

Rozogov antwoordde dat een onderdeel van de Russische maanmissies zal zijn om te controleren of de Amerikanen daadwerkelijk op de maan zijn geweest. Nu wordt er in de Amerikaanse media gezegd dat Rozogov dit gezegd zou hebben als grap, maar Russen staan er in het algemeen niet om bekend dat ze echte grappenmakers zijn. Verder weet Associated Press te melden dat er in Rusland veel mensen zijn die samenzweringstheorieën aanhangen.

Er is uiteraard een reden dat Rozogov dit zegt en misschien doet hij het wel voor komen als grappig bedoeld, maar dat zal het waarschijnlijk niet zijn. Uiteraard zullen de Russen controleren of er inderdaad sporen te vinden zijn op de maan van de geclaimde Amerikaanse aanwezigheid.

Wij hebben twee jaar geleden een uitgebreid artikel gepubliceerd, geschreven door een lezer, waar overtuigend wordt afgerekend met de Amerikaanse bewering dat ze op de maan zijn geweest.

Ook nu nog, bijna een halve eeuw later, komen er nog steeds nieuwe dingen boven water waaruit blijkt dat NASA heeft gelogen over de maanlandingen, zoals het volgende uit een artikel eerder dit jaar.

Het schijnt een wetenschappelijk feit te zijn dat geluid niet hoorbaar is in de ruimte. Dit komt omdat volgens de wetenschap je klaarblijkelijk geen geluid kunt horen omdat er geen atomen of moleculen zijn om dit geluid te dragen.

Ruimtefilms met zware explosies slaan de plank volledig mis. In de ruimte is het doodstil, want geluid plant zich niet voort in een vacuüm.

Nasa laay zich door dit soort kleinigheden niet uit het veld slaan en wil de wereldbevolking doen geloven dat astronauten op de maan met een hamer kunnen slaan en dat dat geluid vervolgens kan worden gehoord.

We kunnen daarom ook een lang verhaal kort houden dit keer, want de fameuze Streetcap heeft beelden ontdekt van de Apollo 15 missie, waarbij een astronaut druk bezig is met met een hamer een soort paal in de grond te slaan en iedere keer als hij de paal raakt dan hoor je dit.

Dat betekent dan dat de maan een atmosfeer heeft net als de aarde en als dat niet zo is, dan zijn de beelden volkomen nep en is Nasa bij deze wederom betrapt.Mocht je nog meer argumenten willen hebben waaruit zou blijken dat de maanlandingen nep waren, dan volgen er hier nog tien in de volgende video.Maar, het is zoals met alles. Ook al wijzen veel argumenten in de richting van een nep maanlanding, het zou natuurlijk heel mooi zijn als de Russen er daadwerkelijk in zouden slagen om voor eens en voor altijd vast te stellen wat er nu wel of niet is gebeurd.

En mochten zij vaststellen dat de maanlandingen inderdaad helemaal nep waren, dan is nog maar de grote vraag of wij dat ooit te weten zullen komen. Waarschijnlijk zullen de Russen dat lekker voor zichzelf houden, bijvoorbeeld om Amerika mee onder druk te zetten, net zoals Erdogan dat doet met de moord op de journalist Jamal Khashoggi.

En, mocht je al moeite hebben met het idee dat de bevolking massaal is voorgelogen betreffende de maanlandingen, dan raden wij je voor je eigen gemoedsrust aan vooral niet op deze link te klikken.