Nu wel een echte topbankier die een boekje open doet (video)

Enkele jaren geleden deed het verhaal de ronde van Ronald Bernard, de ex bankier die schokkende dingen wist te onthullen.

Het verschil met een echte topbankier die een boekje open doet wordt onmiddellijk duidelijk als je het verhaal leest van Mads Palsvig die dertig jaar lang, controleerbaar, bankier/trader was bij topbanken.Een kleine twee jaar geleden kwamen er de zogenaamde schokkende onthullingen van ex bankier Ronald Bernard. Alhoewel zijn verhaal viraal ging bleven wij zitten met het gevoel dat er bepaalde zaken niet kloppen.

Eén daarvan is dat Ronald weigert zijn CV te overleggen (of concreet namen te noemen). Iets dat toch wel cruciaal is wanneer je beweert een topbankier te zijn geweest.

Dat was toen en nu er een echte bankier naar voren stapt, zie je het verschil en voel je onmiddellijk dat je hier met een oprecht iemand te maken hebt.

Hij is geen Nederlander, maar een Deen en hij heet Mads Palsvig.

Meer dan 30 jaar lang is hij beleggingsbankier geweest bij talloze gerenommeerde banken in Denemarken, maar ook in Hong Kong en Londen waar hij als laatste werkte bij de bekende bank Stanley Morgan.

Bankiers zoals hij worden afgerekend op resultaten, want dat is het enige dat telt. Als ze het goed doen, dan mogen ze zich misschien eens een wat minder jaar permitteren, maar zeker niet meer, anders vliegen ze eruit.

Mads was een goede bankier en hij viel dan ook bijna letterlijk van zijn stoel toen hij in 2011 door Stanley Morgen op staande voet werd ontslagen. Dat, terwijl hij na de eerste vier maanden van dat jaar al zijn volledige doelstelling voor het gehele jaar had bereikt.

Er werd hem geen exacte reden gegeven voor het ontslag, maar Mads heeft een aardig goed idee wat dat ontslag heeft veroorzaakt. Kort daarvoor was hij in Amerika aanwezig geweest bij een diner met een aantal collega’s waar ook Janet Yellen aanwezig was. Zij zat toen nog in het bestuur van de Federal Reserve en zou later, zoals bekend, de leiding krijgen over de FED.

In die tijd was Mads bankier en had weinig notie van hoe zaken werkelijk in elkaar steken en hij wist dan ook niet beter op dat moment dan dat de FED een instelling was van de overheid en Janet Yellen daarmee dus een ambtenaar. Hij heeft haar die avond dan ook behoorlijk het vuur aan de schenen gelegd omdat hij het met veel dingen niet eens was, niet beseffend dat de FED ook een particuliere bank is en zij dus een collega van hem was.

Hoe dan ook, Yellen heeft met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ervoor gezorgd dat hij ontslag kreeg en ook nergens anders meer aan de bak kwam. Hij was besmet en werd door voormalige collega’s uitgekotst.

Toen is Mads Palsvig begonnen met onderzoek en via een geleidelijke leercurve is hij nu net zo wakker of misschien nog wel meer dan de meesten van ons. Hij weet nu dat de controle van de wereld in handen is van een aantal machtige (bankiers)families die hij dan ook consequent "banksters" noemt.

Hieronder staat een uitgebreid interview met Mads, waarin hij vertelt dat hij zich misschien niet zo druk zou maken, ware het niet dat de banksters druk in de weer zijn om deze planeet te ontvolken. Dat ze via allerlei manieren ervoor willen zorgen dat er uiteindelijk nog maar een half miljard mensen overblijft om hen te dienen.

Mads is er heilig van overtuigd dat ze dat ook daadwerkelijk zullen doen. Hij geeft als voorbeeld dat de banksters revoluties en oorlogen hebben veroorzaakt waarbij honderden miljoenen mensen door hun toedoen om het leven zijn gekomen. En zijn overtuiging is: als ze in staat zijn om honderden miljoenen te vermoorden, dan zijn ze zeker ook in staat om miljarden mensen om te brengen.

Dat is de reden dat hij enkele jaren geleden een politieke partij is gestart in Denemarken genaamd JFK21, waarbij JFK verwijst naar de vermoordde Amerikaanse president John F. Kennedy en 21 naar de Agenda 21 van de Illuminati. Een agenda waar het opruimen van de wereldbevolking een essentieel onderdeel van vormt.

Bij de eerstvolgende parlementsverkiezingen hoopt hij een zetel te krijgen in het parlement en daar een verschil te kunnen maken. Het zal niet gemakkelijk worden, want niet alleen wordt hij door voormalige collega’s geboycot, ook de mainstream media laten hem, uiteraard, volkomen links liggen. Het zou revolutionair zijn als het hem lukt gekozen te worden terwijl hij dat alleen te danken heeft aan social media (die het hem niet gemakkelijker maken), fysiek het land rondgaan en mond op mond reclame.

Het programma van Mads is relatief simpel. Hij wil dat mensen weer gewoon gaan doen wat ze horen en beloven te doen. Zoals een Ministerie van Defensie dat zich moet bezighouden met defensie/verdedigen en niet met aanvallen. En bovenal wil hij in het parlement ervoor gaan pleiten dat de geldschepping wordt weggehaald bij de banken en weer terug wordt gebracht naar daar waar het thuishoort: bij de mensen en hun democratisch gekozen overheid. Een gebrek aan ambitie is deze man niet te verwijten en het ontbreekt hem ook niet aan lef.

Neem de tijd om het onderstaande interview te beluisteren en je zult versteld zijn van het verschil met een Ronald Bernard. Je ziet hier een oprechte man die gelooft in christelijke waarden en in het belang van een traditioneel gezin met een vader en moeder. Die zegt: je ben een man of een vrouw, punt. Zonder dat hij daarbij oordeelt over mensen die hun geslacht willen laten veranderen of hen dat zou willen verbieden.

Een man die overtuigd is van de kwade bedoelingen van de banksters, dat we moeten strijden en dat dit ook gerechtvaardigd is (mede) wanneer de banksters overal pedofielen plaatsen op belangrijke posities, in het gewone leven, maar uiteraard ook het Vaticaan.

Wat hij niet noemt is de werkelijke identiteit van de Illuminati en daar is een reden voor. Dat hij dit absoluut weet, blijkt uit het feit dat hij ergens tijdens dat interview Henry Makov aanhaalt en dat betekent dat hij precies weet hoe de vork in de steel zit. Dat hij dit niet onmiddellijk overal rondbazuint heeft een goede reden, want hij zou onmiddellijk worden neergesabeld als antisemiet en geen schijn van kans maken om gekozen te worden.

Mads Palsvig is een man die werkelijk een verschil zou kunnen maken, zelfs in het huidige politieke klimaat. Hij is een man die in zijn krijtpak overkomt als een mainstream iemand, als één van hen. Hij is een man naar wie mensen geneigd zijn te luisteren, net als de dokter in de witte jas die voor velen nog steeds de man is die alles weet over gezondheid, en die in staat zou moeten kunnen zijn om vele nog slapende mensen wakker te schudden.

Kijk en luister naar het verhaal van een echte bankier die, welliswaar onvrijwillig en dat beaamt hij ook, uit het wereldje is gestapt. Zijn Russische vrouw zorgt nu voor het gezinsinkomen en steunt Mads door dik en dun in zijn missie. Bovendien is hij vader van 3 kinderen en ziet hij het als zijn plicht nu iets te proberen te doen aan de situatie omdat hij niet weet hoe hij dit anders later (aan zijn kinderen) moet uitleggen. Dat hij wist wat er speelde en niets eraan heeft geprobeerd te doen. Dit interview heeft ons zeker geïnspireerd.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl