Amerika, een land dat tot op het bot is verdeeld en waar wapenbezit nog steeds een groot goed is, stevent linea recta af op een burgeroorlog.

De Verenigde Naties adverteert nu voor personeel dat gespecialiseerd is in het ontwapenen van mensen en het lijkt erop dat binnenkort de vlam in pan zal slaan.


Verdeel en heers werkt uitstekend en doordat mensen gestuurd worden in een links en een rechts kamp, vliegen ze elkaar op een gegeven moment gegarandeerd letterlijk in de haren en kijkt niemand daar degenen die alle ellende op de wereld veroorzaken, zij die zowel links als rechts controleren.

De afgelopen jaren heb je niets anders gezien dan een steeds verder gaande polarisering en worden mensen steeds meer naar links of steeds meer naar rechts gestuurd totdat je uiteindelijk twee kampen overhoudt die bereid zijn om elkaar op leven en dood te bestrijden. Ook tussen verschillende religies zie je dit met succes worden uitgevoerd.

Het wordt allemaal uiterst geraffineerd in elkaar gezet door professionele stokers die vooral de rechtse kant de afgelopen jaren hebben gepromoot. Zij hebben de ontevreden snaar onder de bevolking weten te vinden en die ontevredenheid en woede weten te kanaliseren richting “bevrijders”, zoals Trump, Johnson en Bolsonaro. In werkelijkheid zijn die "bevrijders" niets anders dan trouwe dienaren van hun meesters.

Professionele agitators die een niet aflatende stroom berichten de wereld insturen dat dingen nu eindelijk zullen veranderen en dat er een eind zal komen aan al die verkeerde “linkse” dingen zoals immigratie, klimaatonzin en pedofilie. Omdat dit zaken zijn waaraan heel veel mensen een einde willen maken lopen ze in grote getalen naar rechts, niet beseffend dat ze altijd onder controle blijven staan van hetzelfde clubje dat ook links controleert.

De tegenstellingen in Amerika tussen links en rechts zijn sinds de komst van Trump groter dan ooit en de kans dat er in dat land op korte termijn een burgeroorlog zal ontstaan is levensgroot en die uitkomst is uiteindelijk precies de bedoeling. Een enorme chaos waarin links en rechts elkaar letterlijk tot de dood bestrijden, waardoor men helaas wel genoodzaakt is om de Verenigde Naties te laten ingrijpen. Ordo ab Chao.

Wij hebben hier al vaker over geschreven, een scenario waarin “buitenlandse” troepen zullen worden ingezet op Amerikaanse bodem om de orde te herstellen en waar nodig te schieten op een nog steeds zwaarbewapende bevolking. Ook in Europa maakt men plannen hiertoe.

Mike Adams van Natural News, een man die volledig in de verdeel- en heersval is getrapt, heeft een lijst gemaakt met 10 mogelijke aanleidingen die een burgeroorlog in Amerika zouden kunnen veroorzaken. In zijn opinie is die oorlog dan uiteraard veroorzaakt door “links”. Voor Mike zijn de linksen de “kwaaien” en de rechtsen de “goeien”.

De dingen die hij opnoemt zijn inderdaad waarschijnlijk allemaal redenen om die burgeroorlog te veroorzaken en een heel belangrijke daarvan is de ontwapening van de burgers. Na de ontelbare false flag operaties in het land wordt er vooral via de linkse kant opgeroepen tot ontwapening van de burgers en verdedigt de rechtse kant uit alle macht het “second amendment” van de Amerikaanse grondwet en dat is het recht op wapenbezit.

Vooral de crisis die zich nu afspeelt in Virginia kon wel eens helemaal uit de hand lopen, want daar zijn nieuwe wetten aangenomen die een einde maken aan het bezit van semi-automatische wapens. De meeste lokale overheden liggen echter allemaal dwars en hebben zichzelf uitgeroepen tot zogenaamde "sanctuaries", gebieden waar men het second amendemt zal handhaven en niet toegeven aan deze nieuwe wetten en voorschriften die volgens hen in strijd zijn met de grondwet.

Het gaat nu al zover dat een lid van het Amerikaans Congres een oproep heeft gedaan aan gouverneur Northam om de burgers van Viriginia te ontwapenen. Het antwoord daarop komt in de vorm van lokale milities die nu beginnen te ontstaan en die bereid zijn om een strijd op leven en dood aan te gaan om hun grondwettelijke rechten te verdedigen.

Terwijl dit alles speelt verschijnt er een vacature bij de Verenigde Naties voor een Engelssprekende “disarmement officer” met als standplaats New York. Disarmement betekent ontwapenen en velen vragen zich dan nu ook af of er straks een soort “vredesmissie” van de VN zal volgen om de bewoners van Virginia te dwingen hun wapens in te leveren.

In de advertentie wordt een oproepen gedaan aan vrouwen om te reageren en dit wordt dan uitgelegd als: men wil vrouwen als “disarmement officers” omdat de inwoners van Virginia zullen aarzelen om op vrouwen te schieten.

xxx

Natuurlijk zijn dit allemaal geen “spontane ontwikkelingen”, maar het resultaat van het jarenlang achter de schermen plannen om tot deze situatie te komen. Dat dit zo is blijkt onder andere uit het feit dat men al jarenlang bezig is geweest met het voorbereiden van de zogenaamde FEMA kampen. Volledig uitgeruste en bemande concentratiekampen die op dit moment allemaal leegstaan.

Op het moment echter dat de komende burgeroorlog zal losbarsten, in ieder geval in delen van Amerika, dan zal de noodtoestand (Martial Law) worden afgekondigd en zal een begin worden gemaakt met het oppakken van alle “ongewenste” elementen in de samenleving. De vermoordde filmmaker Crowley maakte er een film over Gray State.

Wat mensen als Mike Adams nog niet helemaal in de gaten hebben is dat hij zelf bovenaan deze lijst zal komen te staan, als hij tenminste niet een betaalde provocateur is, zoals er vandaag de dag velen zijn.