Wordt Vladimir Poetin president voor het leven?

Voor de meeste Russen hoort Poetin bij hun land zoals de zon, maan en regen bij de wereld.

Velen maken zich zorgen wie er op hen moet passen als de presidentstermijn van Poetin is afgelopen, want deze kan niet worden verlengd.Je kunt hem geweldig vinden of haten, maar vriend en vijand zijn het er wel over eens dat Vladimir Poetin een staatsman is van formaat. Hij is een echte leider die het volk het gevoel geeft dat ze iemand hebben die voor hun belangen op komt en vooral bij wie het land in veilige handen is.

Poetin zelf zal ook ongetwijfeld het gevoel hebben dat hij nog lang niet klaar is en niets liever willen dan aanblijven als president, ook wanneer zijn huidige termijn is afgelopen in 2024.

Zoals het er nu voor staat is dat niet mogelijk, maar opvallend genoeg was het Poetin zelf die deze week zei de suggestie van een aantal parlementsleden om die termijn op te heffen zodat hij in 2024 weer verkiesbaar zou zijn, te steunen en dat het Constitutionele Hof in Rusland dit ook zou moeten goedkeuren.

Eén van die parlementsleden, Valentina Tereshkova, tevens ook de eerste Russische vrouw in de ruimte, zei in een toespraak voor de Duma (Russische Tweede Kamer) dat het land Poetin nodig heeft, voor het geval er ergens iets fout gaat.

Zij hield dan ook een vurig betoog dat wanneer de situatie dat vereist en het volk dit ook wil de mogelijk moet worden gecreëerd waarbij de huidige president opnieuw kan worden gekozen.

Poetin zelf zei in alle bescheidenheid het volgende: “Ik geloof en ben er heilig van overtuigd dat een sterke presidentiële macht absoluut noodzakelijk is voor ons land”. Waar hij vervolgens aan toevoegde dat het volk de garanties moet krijgen dat verkiezingen, inclusief die voor president, open en onafhankelijk behoren te zijn.

xxx

Bovenstaande is wel bijzonder omdat tot zeer kort geleden Poetin nog een tegenstander was van het verruimen van de presidentiële termijn. De vraag is dan ook waarom hij van gedachten is veranderd of dat dit misschien een proefballon is om te kijken hoe erop wordt gereageerd.

Het wordt allemaal gebracht als een soort spontane gebeurtenis.

Het plan werd voorgesteld tijdens een stemming over het pakket grootschalige grondwetshervormingen dat in januari werd gepresenteerd. Volgens critici zijn de plannen bedoeld om de macht van de president uit te breiden. Poetins partij Verenigd Rusland steunt het voorstel en heeft ruim driekwart van de zetels in het Russische parlement.

De president zegt het amendement onnodig te vinden maar wil dat de bevolking er op 22 april over beslist, mits er geen bezwaren zijn vanuit de Hoge Raad. Vorige week noemde Poetin het presidentschap nog "zijn lotsbestemming".

Maar, volgens andere bronnen vormde dit alles onderdeel van een vooropgezet plan.

En het ging snel gisteren in de Doema:

Na de lunchpauze verscheen Poetin zelf in de Doema, op zichzelf al een zeldzaamheid. In een twintig minuten durende rede zette hij zijn visie op het pleidooi van Teresjkova uiteen. Poetin erkende dat de macht juist nu moet worden 'geconsolideerd'. Hij verwees ter toelichting naar de dreigingen die Rusland het hoofd moet bieden zoals het coronavirus, de lage olieprijs, de dalende beurskoersen en andere geopolitieke veiligheidskwesties. Daarom kon van een verzwakking van de 'verticale machtsstructuur' ten gunste van meer parlementaire macht volgens Poetin nu geen sprake zijn. De parlementaire democratieën in Europa bewijzen volgens de Russische president dat deze pluriforme staatsvorm niet in staat is om effectieve regeringen te vormen. Bovendien, zei hij in een zinspeling op de Sovjet-Unie, heeft 'Rusland zijn revolutionaire plan al vervuld'. In de centrale planeconomie van de USSR moesten jaarlijks targets worden gehaald voor het almachtige vijfjarenplan.

Om vervolgens te eindigen als volgt:

Vladimir Poetin kan tot 2036 president blijven van Rusland. De Doema heeft ermee ingestemd dat de huidige grondwettelijke beperking, dat het Russische staatshoofd niet langer dan twee opeenvolgende termijnen in functie mag zijn, niet voor Poetin geldt. Als het Constitutionele Hof ook geen bezwaar ziet tegen een voortzetting van zijn presidentschap, dan kan Poetin in 2024 worden herkozen en in 2030 eventueel opnieuw.

Deze verrassende staatsrechtelijke wending was geen spontane oprisping maar zorgvuldig geregisseerd. Ze voltrok zich dinsdag 10 maart binnen enkele uren. Nog voor het einde van de middag waren nagenoeg alle relevante beslissingen genomen.

Dus, de wereld kan zich opmaken voor een nog veel langere termijn met Poetin als Russische president. 

Zowel China als Rusland heeft straks een president voor het leven, een voorbeeld dat Donald Trump ongetwijfeld graag zou willen volgen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl