Waarom komt de EMP dreiging opeens weer in beeld? (video)

Enkele jaren geleden stonden er uitgebreide verhalen in de mainstream media over mogelijke EMP (Electric Magnetic Pulse) bedreigingen voor vooral Amerika.

Een kernbom op grote hoogte laten ontploffen zorgt dat een land wordt teruggestuurd naar de Middeleeuwen.Ongeveer drie jaar geleden verschenen er veel artikelen over een mogelijke bedreiging van de energievoorziening in Amerika door een zogenaamde EMP aanval. Een aanval waarbij een vijandelijke mogendheid op grote hoogte een kernbom tot ontploffing brengt, waardoor het complete elektriciteitsnet het zal begeven en een land letterlijk weer in de Middeleeuwen terechtkomt.

Drie jaar geleden schreven wij het volgende:

Op 24 en 25 april 2017 zullen er oefeningen worden gehouden waarbij wordt gesimuleerd dat boven New York een kernbom tot ontploffing wordt gebracht.

xxx

De oefening staat bekend onder de naam Gotham Shield en op de voornoemde data zal worden gesimuleerd dat er een 10.000 ton kernwapen boven de stad tot ontploffing zal worden gebracht.

Wanneer dit gebeurt, zal sowieso alle elektriciteit in een straal van tenminste 20 kilometer volledig worden uitgeschakeld, waardoor er in dat gebied geen telefoon, internet of andere apparaten gebruikt kunnen worden.

Het is niet alleen een oefening van het leger, maar een combinatie met talloze andere overheidsinstellingen waaronder uiteraard de beruchte FEMA en het Illuminati werktuig, het Rode Kruis.

Nu zal er misschien niets gebeuren op die dag, maar het zou niet de eerste keer zijn dat dit soort oefeningen ontaarden in werkelijke gebeurtenissen.

Opvallend genoeg zien we in huidige beelden uit New York ten tijde van het corona virus wederom die naam Gotham opduiken.


De EMP dreiging zou dan vooral komen van een land als Noord Korea dat technisch gezien in staat zou zijn om iets dergelijks uit te voeren, terwijl er in werkelijkheid waarschijnlijk misschien sprake zou zijn van een false flag operatie met minstens zoveel gevolgen als 9/11, zo niet groter.

Toen verdween dit verhaal weer naar de achtergrond en nu duikt het opeens weer op. Het duikt weer op in de vorm van een op-ed artikel in de Washington Examiner, geschreven door Paul Bedard, een ervaren journalist van die krant.

Hij schrijft onder andere het volgende:

Hoe slecht de situatie ook is rondom het coronavirus en de ziektegevallen die dit veroorzaakt, toch komen er steeds luidere waarschuwingen over een veel grotere dreigingen met de potentie om 90 procent van de Amerikaanse bevolking te doden. En in tegenstelling tot het virus is Washington al decennia lang op de hoogte van deze dreiging en heeft desondanks zo goed als niets gedaan.

Ook komt Peter Pry in beeld, één van de experts waarover wij eerder schreven en directeur bij de NSA (afdeling EMP) die zegt: “Als wij niet voorbereid zijn op het coronavirus, probeer je dan voor te stellen wat de gevolgen zouden zijn als we te maken krijgen met een echt levensbedreigende ramp zoals een EMP.

xxx

Volgens Pry kunnen de duizenden miljarden dollars die worden gebruikt voor het bestrijden van de coronacrisis, beter worden ingezet voor de versterking van het elektriciteitsnet. Ook is Pry voorstander van kernwapens in de ruimte waarmee eventueel een EMP aanval zou kunnen worden afgeslagen.

Verder komen er nog een aantal experts aan het woord om te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen als het elektriciteitsnet werkelijk uit de lucht zou gaan door een EMP aanval. Men verwacht dat dit dan minimaal een jaar zou duren, waarna er uiteraard geen Amerikaanse beschaving meer bestaat zoals wij die nu kennen. De verwachting is dan ook dat als dit zou gebeuren, ongeveer 90 procent van de bevolking dit niet zou kunnen overleven.

Het schijnt dat Trump inmiddels een Executive Order heeft getekend om haast te maken met het versterken van het elektriciteitsnet. Dit mede omdat ook China zich bezig schijnt te houden met het ontwikkelen van EMP wapens.

Aangezien niets bij toeval gebeurt, moet er een reden zijn dat de EMP dreiging plots weer wordt opgerakeld.

Is het inderdaad de Chinese dreiging nu alles erop lijkt te wijzen dat de Westerse wereld op ramkoers ligt met China omdat deze de schuld krijgt van de corona uitbraak en het niet op tijd informeren van de Westerse wereld over de werkelijke stand van zaken?

Of is er misschien een heel andere reden en zo ja welke?

Een mogelijke reden zou een false flag kunnen zijn om Amerika voor eens en voor altijd als wereldmacht van de kaart te vegen, een land als China of Noord Korea de schuld te geven en dan vervolgens komen met een plan waarbij dit nooit meer kan gebeuren en dat plan is dan uiteraard een wereldregering.

Een andere mogelijke gebeurtenis die dezelfde effecten heeft als een EMP, is de zogenaamde killshot, zoals die is voorspeld door remote viewer Ed Dames.

In principe is een killshot een enorme zonnevlam die richting aarde is gericht en een vernietigend effect op aarde kan veroorzaken, vergelijkbaar met het Carrington Event uit 1859 toen een geomagnetische storm als gevolg van een enorme zonnevlam de aarde bereikte en zelfs de telegraaflijnen deed smelten.

Later heeft Dames gezegd dat wat hij aanzag voor de killshot ook heel goed de effecten kunnen zijn zoals die worden veroorzaakt door een passerend mini zonnestelsel, met daarin de planeet Nibiru.

Kortom, er zijn talloze opties, maar omdat dit verhaal met enige regelmaat blijft opduiken bij de mainstream media, leert de praktijk dat er dan vroeg of laat ook daadwerkelijk iets gebeurt waardoor het beschreven scenario werkelijkheid wordt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl