huisuitzettingen amerikaAmerika staat aan de vooravond van een enorme ramp, het soort ramp dat wij ons hier niet voor kunnen stellen. 

Er is een einde gekomen aan de periode waarbij verhuurders vanwege corona wanbetalers het pand mochten uitzetten.


Vier maanden lang was er in Amerika een periode waarbij huurders vanwege de coronapandemie niet hun huis konden worden uitgezet als ze huurachterstanden hadden. Aan die periode is afgelopen vrijdag een eind gekomen.

Ook kregen mensen die werkeloos waren geworden de afgelopen maanden steun van de overheid in de vorm van een standaard betaling van 600 dollar per week. Ook deze betalingen zijn afgelopen week voor de laatste keer uitgevoerd. Er wordt nu druk onderhandeld door Democraten en Republikeinen voor een soort vervolgbetaling voor werkelozen. Maar, daar is nog niets zeker en als er al een akkoord komt zal een volgende betaling eerder in de buurt van 200 dollar per week liggen dan bij de 600 zo verwachten insiders.

Dit betreft 25 miljoen Amerikanen die de afgelopen maanden van alles met dat geld hebben gedaan, behalve proberen een beetje te sparen voor wanneer die overheidsbetalingen zouden stoppen. Volgens ooggetuigenverslagen die wij ontvingen was die overheidsuitkering vaak meer geld dan ze verdienden en ze wisten dan ook niet hoe snel ze naar de winkels moesten hollen om het uit te geven.

Verder hebben alle belastingbetalende Amerikanen een eenmalige uitkering ontvangen van 1.200 dollar en er is sprake van dat er een tweede dergelijke betaling nog gaat volgen.

Ondanks de steun van de overheid zijn er op dit moment 12 miljoen Amerikanen die een huurachterstand hebben opgelopen. Deze achterstanden zijn ontstaan door het coronavirus en het feit dat mensen niet konden werken of maar voor een deel. Naast de mensen die hun baan verloren en misschien die tijdelijke uitkering van 600 dollar hebben ontvangen zijn er natuurlijk heel veel mensen die op freelancebasis werken en daardoor geen recht hadden op een uitkering.

Op dit moment hebben dan 12 miljoen Amerikanen grote kans dat ze hun huurhuis of appartement worden uitgezet.

Nu gaan er geruchten dat er wordt gewerkt aan een nieuw tijdelijk verbod om mensen hun woning uit te zetten met een huurachterstand, maar dan volgt een ander probleem en dat is huiseigenaren niet langer aan hun (hypotheek) verplichtingen kunnen voldoen. Bovendien is het op dit moment lang niet zeker dat er nog weer zo’n tijdelijk verbod komt, al is het waarschijnlijk dat Trump wel zal proberen dat erdoor te  drukken, want die wil geen 12 miljoen dakloze Amerikanen erbij zo vlak voor de presidentsverkiezingen.

Met het stoppen of aanzienlijk verminderen van de steun voor werkelozen zullen er in de komende maanden uiteraard nog veel grotere huurachterstanden ontstaan.

Per eind juli stonden er zo’n 31 miljoen werkeloze Amerikanen geregistreerd, het werkelijke aantal is vele malen hoger omdat freelancers en zogenaamde gig-workers niet worden meegeteld. Gig-workers zijn mensen die via platformen zoals Uber werk aannemen, maar bijvoorbeeld ook uitzendkrachten.

Wanneer er niet heel snel iets gebeurt, zullen er naar alle waarschijnlijk in augustus een recordaantal huisuitzettingen zijn.

Afgelopen week stopten de overheidsbetalingen aan werklozen en onmiddellijk werden weer lange rijen auto’s gemeld bij de diverse voedselbanken. Waar naar verwachting de economie nu weer had moeten oppikken is dit alweer helemaal in elkaar gezakt en zijn de vooruitzichten verre van rooskleurig.

Hierna volgt een heel interessant plaatje. Het is een overzicht per staat waarin het percentage huurders staat aangegeven dat in die bepaalde staat een huurachterstand heeft. Dan zie je dat er staten bij zijn zoals West Virginia waar tussen de 50 en 60 procent van de huurders een achterstand heeft.

dit


Democraten en Republikeinen vechten elkaar zoals gebruikelijk de tent uit, maar voor mensen met een huurachterstand tikt de klok.

Op dit moment is er nog geen verlenging van het verbod tot uitzetting en dat betekent dat augustus potentieel een maand gaat worden met een recordaantal huisuitzettingen. Aantallen waarbij de vorige crisis in 2008 volledig in het niet valt.

Misschien weet de regering Trump met kunst en vliegwerk deze ramp af te houden tot net na de verkiezingen, maar komen zal het. Verhuurders kunnen het zich niet veroorloven om eeuwig op hun geld te wachten en zullen hun panden weer beschikbaar willen hebben voor mensen die wel hun huur betalen.

We staan dan mogelijk ook aan de vooravond van een humanitaire ramp in Amerika van ongekende proporties. Wat zal er gebeuren in een maatschappij als opeens de straten worden overspoeld door miljoenen daklozen zonder geld?

Of zullen de beruchte FEMA kampen in dat geval “uitkomst” bieden.....?