donald trump, liegen, narcistHet is meer uitzondering dan regel als een politicus de waarheid spreekt, maar sommigen liegen meer dan anderen.

Je kunt dan ook geen woord geloven van wat ze zeggen en sommige leiders weten zelf het verschil niet meer tussen waarheid en fictie.Het is zo jammer dat mensen zich zo laten beetnemen dat ze het woord van een politicus geloven. Het toont aan dat er nog nauwelijks nagedacht of naar feiten gekeken wordt , maar dat mensen zich laten meesleuren door emoties.

Volwassen mensen, vooral binnen de alternatieve media, waar men toch wordt geacht iets meer na te denken dan een doorsnee mainstreamer, laten zich op sleeptouw nemen en promoten een man als Donald Trump die volgens hen de wereld zal redden.

Nu zijn er talloze redenen aan te voeren waarom dit niet het geval is, maar vandaag kijken we naar een heel eenvoudige reden, waarom dit nooit of te nimmer zal gebeuren.

De man liegt. De man liegt alsof het gedrukt staat en de man liegt zoveel dat hij waarschijnlijk zelf het verschil niet meer weet tussen waarheid en fictie.

Zou jij in het dagelijks leven iemand vertrouwen die tegen je liegt? En dat niet eenmaal, maar systematisch en over alles. Natuurlijk niet! Je zou waarschijnlijk met een grote boog om hem heen lopen en als iemand jou zou vertellen dat diegene een belangrijke rol zal spelen in het redden van de mensheid, dan zou je in lachen uitbarsten.

En toch? Trump kan liegen zoveel hij wil, want zijn volgelingen zullen dit uitleggen als een “diepere 7D strategie” die geen van zijn tegenstanders begrijpt, alleen zijn trouwe discipelen.

Auteur en onderzoeker Stephen Lendman heeft een aantal dingen betreffende Donald Trump uitgezocht en op een rijtje gezet.

Hij komt tot de conclusie dat het liegen van Donald Trump zo extreem is dat deze simpelweg niet meer in staat kan zijn om het verschil tussen waarheid en fictie te zien. Alles wat hij doet en zegt is gericht op zelfpromotie, waarmee hij zijn niet te stillen narcistische honger probeert te stillen. Gemaakte beloftes worden routinematig verbroken en dan simpelweg opnieuw gebruikt in de huidige campagne. 

(Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is tweezijdig. Aan de ene kant staat een opgeblazen gevoel van eigenbelang en zucht naar bewondering centraal, en aan de andere kant is er sprake van een extreem gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid).

Ontwikkelingspsycholoog Sander Thomaes zegt dat hij in zijn klas Donald Trump gebruikt als een klassiek voorbeeld van narcisme. De karaktertrekken van Trump behelzen onder meer een grandioos zelfbeeld, een enorm opgeblazen ego, een permanente noodzaak voor aandacht en een groot verlangen om te worden bewonderd. Als aan deze behoeftes niet wordt voldaan, dan begint hij als het ware als een wilde om zich heen te slaan.

Dat kan ook heel gevaarlijke situaties opleveren, wanneer een Joe Biden hem bijvoorbeeld zou verslaan in de komende presidentsverkiezingen. Donald Trump zal dan onberekenbaar zijn en niemand weet hoe hij dan zal reageren.

Een typische narcist zal niet met stille trom vertrekken, zeker niet omdat dat voor Trump zou betekenen dat hij uit de spotlights zal verdwijnen en veel minder aandacht zal krijgen. Psycholoog Thomaes legt uit dat een narcist die faalt zal uithalen en anderen daarvan de schuld zal geven om dan vervolgens tegenstanders misschien wel letterlijk te fileren. Een narcist denkt alleen in termen van winnaars en verliezers.

Terwijl de Trump groupies claimen dat hij in zijn tweede termijn wel korte metten zal maken met de inwoners van het moeras, laat de werkelijkheid helaas een ander beeld zien. En nee, dat maakt een mens niet gelijk een (pedo) democraat zoals sommigen dan zullen aanvoeren als reactie, maar realistisch kritisch. Links en rechts zijn bedacht om de mensheid verdeeld te houden.

Het beeld van een man die onvoorwaardelijk tegen vrede is, gelijkheid, gerechtigheid en de wet en tegelijkertijd vóór het bevoordelen van hemzelf, zijn vrienden in Wall Street, zijn andere zakenvrienden, het Pentagon en bepaalde buitenlandse bondgenoten, waaronder uiteraard en bovenal Israël.

Niet dat een democraat (Joe Biden) iets anders zal doen wanneer deze wordt gekozen tot president, want wat dat betreft zijn ze allemaal gelijk. Ze claimen allemaal het volk te dienen, maar in werkelijkheid dienen ze de elite en brengen de gewone man grote schade toe.

Vier jaar geleden waren er grote beloftes van het Trump campagneteam, net zoals ze dat nu weer doen.

De werkelijkheid:

Er zijn miljoenen banen verloren gegaan. Een derde van alle Amerikanen in de leeftijd dat ze zouden moeten werken, doen dit niet. De grote meerderheid van hen die wel werk hebben, heeft een rotbaan die niet genoeg betaalt om fatsoenlijk van te kunnen leven en waar minimaal twee mensen in een gezin moeten werken om het hoofd boven water te kunnen houden.

Dit jaar zijn er al duizenden kleine en middelgrote bedrijven failliet gegaan door de geplande covid-19 hoax en door de staat gesteunde ineenstorting. Er is geen enkel uitzicht op verbetering en de situatie zal naar verwachting nog vele malen erger worden.

Burgers in Amerika hebben gezamenlijk op dit moment een huurachterstand van 21 miljard dollar, simpelweg omdat er geen geld meer is om dit te kunnen betalen.

In de maand juli werd door 27 procent van de Amerikaanse gezinnen weer geen huur betaald.

Het aantal faillissementen van bedrijven stijgt met de week.

De wereldhandel staat op het laagste niveau ooit in de recente geschiedenis.

Een kwart van alle hotels in Amerika heeft achterstand op hun hypotheekbetalingen.

Bijna een derde van alle Amerikanen die na de lockdowns weer aan het werk konden, zijn inmiddels weer ontslagen.

De helft van de naar huis gestuurde werknemers denkt dat hun baan voorgoed weg is.

Sinds maart hebben ongeveer 60 miljoen Amerikanen een werkeloosheidsuitkering geclaimd.

De ellende groeit met de week voor doorsnee gezinnen en de hulp van de overheid komt niet van de grond omdat Republikeinen en Democraten elkaar de tent uit vechten.

Tegelijkertijd beginnen ook de grote industrieën uit elkaar te vallen en de verwachting is dat de economische pijn die zich nu aftekent aan de horizon, de problemen van nu in het niet zal doen verdwijnen.

Niet één van de politici in welke partij dan ook houdt zich op dit moment daarmee bezig en/of maakt plannen voor de nabije toekomst om te zien op welke manier de bevolking kan worden geholpen.

In dit scenario is de door de Trump campagne gebruikte belofte om 1 miljoen nieuwe kleine bedrijven te creëren een leugen. Een belofte die nooit of te nimmer waargemaakt kan worden in het huidige klimaat.

Zijn belofte om belasting te verlagen is alleen van toepassing op de grote bedrijven en de grootverdieners zoals hijzelf. Een herhaling van de oplichting die in 2017 plaatsvond met dezelfde belofte, met als resultaat het overhevelen van rijkdom van de gewone man naar de rijken.

Zijn belofte dat er voor het einde van dit jaar een covid-19 vaccin beschikbaar zal zijn “om het volk te redden”, met daarbij geen woord over de grote gevaren van vaccins en schadelijke stoffen die deze bevatten, nog los van DNA-veranderingen die deze bij mensen zullen veroorzaken.

Het snel op de markt brengen van deze vaccins zoals Trump doet via zijn programm Warp Speed heeft niets te maken met gezondheid en afgezien van de grotere agenda (totale slavernij van de mensheid) alles met het helpen van Big Pharma door Big Government, waarbij door de eerst genoemde miljarden en miljarden dollars zullen worden verdiend.

Er is geen enkele kans dat economisch gezien alles volgend jaar weer normaal zal zijn in Amerika en toch is dit een verkiezingsbelofte van Trump.

Het terughalen van een miljoen productiebanen uit China is niets anders dan fantasie.

Trump wil China verantwoordelijk houden voor een virus waarvan nog niemand heeft kunnen aantonen dat het bestaat.

Voor zijn vorige verkiezingen beloofde Trump de prijs van farmaceutische medicijnen naar beneden te brengen. Nu, met de nieuwe campagne, wordt deze niet waargemaakte belofte simpelweg herhaald.

Trump belooft alle benodigde medicijnen en voorraden voor mensen die werken in de zorg. Iets dat hij vergat te doen afgelopen januari toen de corona crisis begon.

Hij wil bedrijven die productie uitbesteden in China gaan bestraffen door ze geen overheidsorders meer te geven, maar hij vergeet dat zowel Republikeinen als Democraten de afgelopen decennia niets anders hebben gedaan dan productie uitbesteden aan lage lonen landen. Ze hebben totaal niets gedaan om de productie in Amerika te stimuleren of bedrijven beboeten die productie naar het buitenland overhevelden.

Trump belooft lagere premies voor zorgverzekering, de sociale zekerheid te beschermen en eerste klas medische behandeling voor veteranen. Sinds zijn vorige verkiezing heeft hij hier totaal niets aan gedaan en als hij in november weer wordt gekozen, zal er zo goed als zeker weer niets aan worden gedaan.

De “het leeghalen van het moeras” belofte is terug in de vorm van nog veel meer voordelen voor de 1 procent dan in de afgelopen termijn van Trump.

Trump wil méér politie en dat deze minder verantwoording hoeven af te leggen om de politiestaat nog meer controle te geven over het leven van de gewone Amerikaan.

Hij claimt de arbeiders te zullen steunen, de afgelopen vier jaar hebben laten zien dat dit een leugen is.

Trump steunt de uitbreiding van de Space Force, onder leiding van het Pentagon, waarbij gigantische bedragen van de belastingbetaler zullen worden uitgegeven om toekomstige (ruimte)oorlogen mogelijk te maken.

De grootste leugen van Trump is het sprookje dat hij een einde zal maken aan eeuwigdurende oorlogen en de Amerikaanse troepen naar huis zal halen.

Trump voert eeuwige oorlogen in Afghanistan, Syrië, Jemen en met horten en stoten in Irak. Hij voert een ander soort oorlogen met China, Rusland, Iran, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Noord-Korea en andere landen die niet wensen te buigen voor de Amerikaanse belangen.

In een tijd waarin Amerika alleen vijanden heeft die op papier zijn bedacht en niet werkelijk bestaan, zouden de enorme bedragen die ieder jaar aan defensie worden uitgegeven teruggeschroefd dienen te worden. Trump heeft beloofd dat hij de Amerikaanse militaire macht zal handhaven en uitbreiden.

Hij heeft ook beloofd de door de Amerikaanse overheid gecreëerde terroristen uit te zullen roeien en gebruikt dat doel als reden om andere landen aan te vallen.

Zijn belofte “Make Amerika Great Again” betekent dan ook het doorgaan met het vuile werk zoals hij dat de afgelopen vier jaar heeft gedaan.

Het betekent het doorgaan van eindeloze oorlogen, in binnen- en buitenland met militaire middelen en andere manieren, zodat een kleine groep bevoorrechten aan de top er beter van worden ten koste van stabiliteit in de wereld, vrede, gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen.