corona is reductie wereldbevolking Al heel lang schrijven wij dat niemand ooit in staat is geweest om te bewijzen dat Sars-CoV-2 bestaat. 

Via een serie WOB-verzoeken komt nu boven water dat de Ierse autoriteiten worden gedwongen toe te geven dat ze geen enkel bewijs hebben dat dit virus bestaat.Wij hebben ondertussen talloze artikelen geschreven waaruit duidelijk wordt dat het coronavirus oftewel Sars-CoV-2 zoals het officieel heet, geen virus is in wetenschappelijke zin. Dat wil zeggen dat dit virus nog nooit volgens de regelen der kunst is geïsoleerd.

Omdat dit ontzettend belangrijk is hierna een klein stukje uit een eerder artikel:

Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën.

Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania, met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons.

Dus, niet vreemd dat nu ook deze nieuwe pandemie tevoorschijn komt, Torsten Engelbrecht er bovenop duikt om uit te vinden wat nu wel en niet waar is over dit “vreselijke virus.

Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het covid-19 virus bestaat. Niemand is er, waar dan ook ter wereld, in geslaagd om dit virus te isoleren en derhalve bestaat er voor een coronatest dan ook geen wetenschappelijk vereiste “gouden standaard”. Om correct op een virus te kunnen testen, moet je er wel eerst in slagen om dit virus te isoleren, zodat je de exacte genetische samenstelling van dit vreselijke monster hebt.

Dat is er niet en vervolgens gebeurt er nog iets heel merkwaardigs, want wetenschappers geven toe dat ze het virus niet hebben kunnen isoleren.

Eerder dit jaar waren er vier belangrijke onderzoeken met betrekking tot de ontdekking van het gevaarlijke covid-19 virus, ook wel sars-cov-2 genoemd, en die vier onderzoeken volgen hieronder.

Het waren onderzoeken, gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften, en hadden betrekking op de ontdekking van covid-19 met bijbehorende plaatjes. Engelbracht benaderde de auteurs van deze gepubliceerde onderzoekers met de vraag of de bij het onderzoek gepubliceerde afbeeldingen het geïsoleerde virus lieten zien zoals je zou mogen verwachten. Ze noemen dit in het Engels een purified virus en hier volgt de definitie:

Virus purification is the physical separation of virus in a concentrated form from the host cell milieu in which it has grown.

Met andere woorden, je hebt dan een duidelijke foto van het gevaarlijke virus en je weet de exacte genetische samenstelling waarmee je dan vervolgens betrouwbare testen zou kunnen maken, omdat je dan over de gouden standaard beschikt.

Hieronder volgen de antwoorden van de onderzoekers op de vraag van Torsten Engelbrecht of de afbeeldingen die zij gebruiken daadwerkelijk het geïsoleerde virus laten zien.

corona virus bestaat niet

En dan zie je dat ze bij vier belangrijke onderzoeken waarop de coronapandemie voor een deel is gebaseerd, er niet in geslaagd zijn om het virus te isoleren. 

De eindconclusie van Engelbrecht is dan ook:

In other words, the existence of SARS-CoV-2 RNA is based on faith, not fact. (In andere woorden, het bestaan van het SARS-CoV-2 RNA is gebaseerd op geloof, niet op feiten).

Nooit wordt hier uiteraard aandacht aan besteed in de mainstream media en het is dan ook aan journalisten uit de alternatieve hoek, om te proberen boven water te krijgen of bovenstaande klopt.

Eén van de mensen die zich hiermee bezighoudt is de Ierse journaliste Gemma O’ Doherty die samen met een aantal anderen maanden geleden WOB-verzoeken heeft ingediend om een antwoord te krijgen van het Ierse Ministerie van Gezondheid en de HSE (Ierse nationale gezondheidsdienst) op de vraag of zij kunnen bevestigen dat het Sars-Cov-2 virus eigenlijk bestaat en geïsoleerd is in een laboratorium.

Er kwam echter geen enkel antwoord. Alle termijnen die staan voor het beantwoorden van WOB-verzoeken werden overschreden en net voor Kerst hield Gemma een livestream uitzending voor het kantoor van Tony Holohan, de Ierse Jaap van Dissel, om duidelijk te maken dat de Ierse autoriteiten de wet overtraden door niet te antwoorden op WOB-verzoeken.

Dit heeft wel geholpen want de volgende dag lag er een antwoord van de HSE op de deurmat, waarin ze niet anders konden dan bevestigen dat het Sars-CoV-2 niet bestaat.

Als wetenschappelijke standaard geldt dat een ziekteverwekker moet voldoen aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde postulaten van Koch, waarover wij eerder het volgende schreven.

En voor als ze niet weten hoe je dat bestaan kunt aantonen, volgen hieronder de postulaten van Koch om ze daarbij te helpen. Let daarbij op de formulering "ziektekiemen" en dus niet de term virus. Een prion is bijvoorbeeld ook een ziektekiem waarvan inmiddels bekend is dat het een belangrijke rol speelt bij het binnendringen van cellen en het ontstaan van ziekteverschijnselen.

Kochs postulaten zijn een aantal regels (postulaten) destijds opgesteld door de Duitse arts Robert Koch om uit te kunnen maken of een bepaalde ziektekiem de oorzaak van een bepaalde ziekte is. Koch was de eerste arts die ontdekte dat één specifieke ziektekiem te maken had met één specifieke ziekte.

Postulaten van Koch

De postulaten zijn:

1. De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden in de patiënt of plant worden aangetroffen maar niet in het gezonde dier of plant.
2. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt.
3. Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen.
4. De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden, en moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt.

Nu de Ierse autoriteiten toegeven dat het virus niet bestaat, hoe kunnen er dan in hemelsnaam vaccins worden gemaakt. Waar zijn die op gebaseerd?

En hoe kan er ooit sprake zijn van een "gevaarlijke mutatie" als er nooit een origineel virus is geweest?

Misschien hoog tijd om de Nederlandse en Belgische overheden te bombarderen met WOB-verzoeken en hen te vragen of zij in tegenstelling tot hun collega’s in Ierland, wel in staat zijn om aan te tonen dat het virus dat zij gebruiken om onze landen kapot te maken überhaupt bestaat.Videolink