Kinderen worden verkocht aan de hoogste bieder

de ogen van de duivel, patryk vegaVoor de meeste mensen zijn hun kinderen hun meest waardevolle bezit op aarde en zullen dus ook alles doen om ze te beschermen. 

Maar, er zijn ook mensen die daar anders over denken en die een kind zien als een manier om snel veel geld te verdienen.We lezen en of zien soms dingen over kinderhandel, maar vinden het vaak moeilijk om ons daar een concrete voorstelling bij te maken. Dit, omdat iets dergelijks zover van ons verwijderd en zo walgelijk is dat het simpelweg niet is voor te stellen. Nog los van hoe diep verstopt en voor de meesten dus onzichtbaar, deze wereld is.

Er is daarentegen wel degelijk een grote wereldwijde markt waar kinderen worden verhandeld voor allerlei doeleinden. Dit kan zijn voor organen, voor bordelen, voor satanisch misbruik en waarschijnlijk nog talloze andere redenen.

Nu is er echter een mogelijkheid om met eigen ogen te zien hoe bovenstaande in de praktijk werkt. Dit, omdat de onderstaande documentaire dat heel duidelijk maakt.

Hij is gemaakt door de bekende Poolse filmmaker Patryk Vega die eigenlijk bij toeval met de hele materie in aanraking kwam.

Hij kwam per ongeluk in aanraking met een vrouw die haar toen nog ongeboren, baby wilde verkopen. Ze had een overeenkomst gesloten met iemand, een tussenpersoon, om de baby af te staan zodra deze ter wereld was gekomen. De agent die bemiddelt bij de verkoop wordt formeel opgegeven als de vader in het ziekenhuis waar de baby ter wereld komt. Hierdoor kan deze volkomen legaal met het kind onder de arm vertrekken naar het buitenland waar zich meestal de koper bevindt.

Patryk besloot echter om dit kind te redden en zo van de gelegenheid gebruik te maken om een documentaire te maken over dit soort kinderhandel.

De vrouw vertelt dat het haar eigenlijk helemaal niet kan schelen wat er straks gebeurt met het kind. Ze heeft geen bepaalde voorkeur. Of het nu door pedofielen wordt misbruikt of dat het wordt geslacht voor de organen, het maakt haar niet uit.

Zij ziet het kind als een probleem en als ze dit kan oplossen door er goed geld voor te krijgen zodat ze zich “gecompenseerd” voelt voor de negen maanden ongemak, dan vindt zij het uitstekend.

Bi navraag geeft de vrouw te kennen dat ze totaal niets voelt voor de baby, dat ze denkt dat deze te klein is om zelf dingen te voelen en ze wil het dan ook geen naam geven, want dan blijft het meer een object in plaats van een mens.

Waarop Patryk besluit om het kind dan maar een naam te geven en zo wordt het Marcelina.

De reden dat Patryk er in slaagde om de vrouw in Polen te houden was omdat door de coronamaatregelen het bijna niet mogelijk was om naar het buitenland te reizen.

Via de Poolse agent probeert Patryk in contact te komen met de mensen die zich in Duitsland bezighouden met orgaanhandel of die een kinderbordeel exploiteren. Hij krijgt te horen dat het meestal moslims zijn die dit soort bordelen runnen omdat hun geloof hen niet verbiedt om seks met (kleine) kinderen te hebben en/of met ze te trouwen.

Het duurt een tijd voordat hij daadwerkelijk contact krijgt en dit moet dan verlopen via Skype. Terwijl ze wachten op contact met Duitsland hoort Patryk van de agent hoe de mensen daar die kinderen zien. Ze zien ze niet als kinderen, maar als handelsobjecten. De man in Duitsland laat weten dat het contact wat vertraagd wordt omdat hij eerst ergens handel moest halen.

De meeste activiteiten op het gebied van kinderhandel vinden volgens de agent plaats in Duitsland en Nederland waar uitgebreide netwerken actief zijn voor de handel in kinderen. Dit is voor ons niets nieuws en wordt in deze documentaire weer bevestigd.

Uiteindelijk ontmoet hij degene die alles weet over hoe het eraan toe gaat in de bordelen waar de kinderen terechtkomen. Hoe ze daar met cocaïne of amfetamines gedrogeerd worden voordat “de cliënten” ze misbruiken. Hoe ze tot hun 12e blijven in dat soort bordelen en dan worden doorgeschoven naar de bordelen voor volwassenen.

Wanneer “een cliënt” betaalt voor een VIP behandeling met een kind, dan overleeft het kind een dergelijke behandeling meestal niet. Maar, dat maakt niet uit zolang “de cliënt” maar genoeg betaalt. Een medisch team staat dan paraat om het kind na de daad zo snel mogelijk af te voeren om te proberen de organen nog te oogsten voor de handel; twee keer kassa.

Kinderen die wel overleven zijn vaak op een gegeven moment niet meer “nuttig”. Ze komen dan op een leeftijd waarop het jarenlange drugsgebruik hun sporen heeft achtergelaten in het lichaam waardoor ze ook niet meer geschikt zijn als onderdelenmagazijn. Er is voor deze kinderen dan een oplossing gevonden in de vorm dat ze worden vermoord tijdens sekshandelingen waarbij de video’s vervolgens op het dark web worden geplaatst.

De mensenhandelaar vertelt Patryk verder hoe gemakkelijk het is om kinderen op papier spoorloos te laten verdwijnen. Zo krijgt een kind voor de prijs van een paar dollar in landen als Egypte een volkomen nieuwe identiteit, waardoor de oude naam verdwenen is en het terugkeert in de Europese bordelen onder een nieuwe naam.

Hij vertelt hoe voor geld alles mogelijk is en als iemand een onderdeel zoekt (een orgaan dus) en hiervoor is zo snel niet een kind beschikbaar, dan gebruiken ze er één uit het bordeel.

Ze zijn permanent op zoek naar vrouwen van wie ze een kind kunnen aftroggelen. Soms worden ze naar het buitenland gelokt met het idee dat ze een hoop geld zullen krijgen voor hun kind. Uiteindelijk krijgen ze geen stuiver, maar eindigen die vrouwen zelf in het bordeel en is hun kind gestolen.

De bordelen zijn gevestigd in gewone huizen waardoor ze niet opvallen.

De klant is koning (soms letterlijk) en als deze aangeeft een kind te willen vermoorden, dan wordt alles in gereedheid gebracht om onmiddellijk na de dood van het kind de organen die nog intact zijn te oogsten. Dikwijls gaat het ombrengen van het kind gepaard met martelingen waarbij het kind letterlijk aan stukken wordt gereten.

Het is een complexe en risicovolle operatie, waarbij het gaat om veel geld. De klanten zijn dan ook niet de eerste de besten, maar stuk voor stuk stinkend rijk en arriveren dikwijls met hun privéjet of helikopter. Er zijn medische teams bij betrokken hetgeen betekent dat er een organisatie moet staan die vlekkeloos loopt. De bordelen komen over de hele wereld voor en staan allen met elkaar in verbinding.

Zijn er echt onverwachts dringend organen nodig, dan zal de organisatie ook niet aarzelen om kinderen te kidnappen. Liever niet, want het is en blijft altijd een groter risico om iemand te kidnappen dan deze los te weken uit de armen van de natuurlijke moeder.

Bovengenoemde praktijken gebeuren iedere dag, pal onder onze neus. De mensen die dit soort netwerken zouden moeten oprollen zijn helaas ook juist diegenen die ze in stand houden voor hun machtige meerderen.

De top van de maatschappij zal je aantreffen in dat soort bordelen om kinderen te misbruiken, te martelen en te vermoorden.

De uitvoerders zijn mensen zonder geweten, voor wie alleen geld telt en die kinderen niet zien als menselijke wezens, maar als handelswaar.

Kijk en huiver bij de volgende indrukwekkende documentaire die een zeldzaam kijkje geeft in deze sinistere wereld. Het doet ons absoluut geen plezier om dit te publiceren maar we realiseren ons dat als niemand het doet en iedereen wegkijkt er voor al die kinderen geen hoop is. Gelukkig zien we wel dat heel geleidelijk er meer en meer informatie over wordt verspreid door een groeiend aantal mensen. Breng dit onder de aandacht bij anderen, hoe moeilijk ook.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl