bank bailout laatste kwartaal 2019n   Een verhaal dat op alle voorpagina’s van de mainstream media zou moeten staan wordt bewust doodgezwegen.

Het verhaal dat dezelfde banken die in 2008 gered moesten worden van de ondergang wederom uit het moeras getrokken moesten worden net voordat covid-19 ten tonele verscheen.Er is veel gebeurd de afgelopen jaren en dat zeker ook op financieel gebied. Als er enorme bedragen worden gebruikt om de ‘economie in leven’ te houden, dan begrijpt iedereen dat want we hebben een coronapandemie.

Wat er dan heel gemakkelijk kan gebeuren is dat gebeurtenissen die plaats vinden net voordat een dergelijke crisis de wereld overspoelt, is dat dingen die net voor die crisis gebeuren ‘volkomen onzichtbaar’ worden.

Ditzelfde gebeurde er net voor 9/11.

De dag voor de aanslag, op 10 september 2001 maakte Donald Rumsfeld, de toenmalige Minister van Defensie bekend dat er het gigantische bedrag van 2, 3 biljoen dollar was ‘verdwenen’. Een dag later was iedereen dat allemaal weer vergeten omdat de beelden van 9/11 alle nieuws beheersten.

We hebben een vergelijkbaar scenario net voor de uitbraak van de corona pandemie.

Want, in het laatste kwartaal vond er een bailout van banken plaats voor een totaalbedrag van 4,5 biljoen dollar, een bedrag dat groter was dan het bedrag van de bailout tijdens de financiële crisis van 2008 volgens Amerikaanse onderzoekers.

Er is een website in Amerika die heet Wallstreet on Parade en daar onderzoeken ze wat er echt gebeurt in de duistere wereld van financiën op Wall Street.

Waar het in feite op neerkomt is dat het financiële systeem opnieuw in elkaar was gestort en dat de coronapandemie de perfecte dekmantel was om de reddingsoperatie van de grote banken te verdoezelen.

Hoe groot het verschil is met 2008 zie je op de volgende afbeelding.

bank bailout eind 2019

Echter, tot nu toe was niet bekend welke banken eind 2019 zo diep in de problemen zaten dat die met dat soort enorme bedragen moesten worden gered.

We praten over een bedrag van 4,5 biljoen dollar alleen in het laatste kwartaal van 2019. Een bedrag dat later is verdwenen in het grote geheel van bedragen die moesten worden gebruikt in het kader van de coronapandemie.

Doordat net als bij 9/11, alle aandacht was gericht op het ‘gevaarlijke virus’ keek niemand naar wat er net daarvoor gebeurde.

Maar, volgens de Amerikaanse wetgeving moet de Rotschild Federal Reserve Bank een jaar later bekend maken welke banken waren betrokken bij die bailout.

Ze noemen het ook geen bailout, maar een ‘repo loan intervention’. Repo staat voor ‘repurchase agreement’ en zijn in feite heel kortlopende leningen met een onderpand.

Deze repomarkt draait normaal gesproken zonder enige interventie van centrale banken.

De interventie van de centrale bank begon op 17 september 2019 en de keer daarvoor was tijdens de financiële crisis van 2008.

Het schokkende nieuws is dat het grootste deel van die enorme bedragen werd gebruikt om de volgende banken op de been te houden:

JP Morgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup, precies dezelfde banken die door middel van een bailout niet mochten bezwijken in 2008 omdat anders het complete financiële systeem in elkaar zou storten.

Het bijzondere is nu dat er in de mainstream media met geen woord wordt gerept over bovenstaande. Het lijkt erop alsof alle mainstream journalisten de opdracht hebben gekregen hier helemaal niets over te schrijven.

Dit verhaal gaat ondertussen viraal op het grote Amerikaanse platform Reddit en mensen zijn woest.

De eigenaren van bovengenoemde banken zijn natuurlijk dezelfde eigenaren als die van de Federal Reserve. Formeel mogen ze de FED natuurlijk niet gebruiken om hun eigen hachje bij andere commerciele banken te redden, maar ze doen het gewoon.

Ze doen het gewoon omdat ze het kunnen doen en ze hebben altijd wel een crisis bij de hand om de werkelijke gang van zaken te verdoezelen.

Deze reddingsoperatie van de banken hebben ze bewust niet via de FED zelf laten lopen, maar via een onderafdeling, de New York Fed. Toevalligerwijze zijn de grootaandeelhouders van de New York Fed niemand minder dan JP Morgan Chase, Goldman Sachs en Citibank. 

Niet zo vreemd dan dat je bij 9/11 dezelfde daders aantreft als bij de bailout van de banken en de corona nep pandemie.