Invasie Taiwan Als de voortekenen niet bedriegen dan lijkt de invasie van Taiwan de volgende gebeurtenis die de wereld zal schokken.

Het is al niet meer een kwestie van of, maar meer een kwestie van wanneer.We hebben onlangs een artikel gepubliceerd met daarin een videoclip waaruit duidelijk wordt dat de Chinesen geloven of weten dat een oorlog met Amerika aanstaande is.

Dat de reden voor de sluiting van grote fabrieken in en rondom Shanghai niets met covid-19 te maken heeft, maar alles met het omschakelen naar de productie van militaire goederen en/of wapens.

Ook schreven we daar over het onverwachte bezoek van een aantal belangrijke Amerikaanse politici die zo ongeveer onvoorwaardelijke steun beloofden aan Taiwan voor wat betreft ‘kwade’ bedoelingen van China.

We zijn nu ongeveer een week verder en er komen steeds meer aanwijzingen dat voor wat het Verre Oosten betreft, Taiwan de trigger zal worden voor het uitbreken van een oorlog die gemakkelijk kan escaleren.

Net zoals in de Tweede Wereldoorlog begon de oorlog in Europa, gevolgd door Azië en die geschiedenis lijkt zich nu te herhalen.

Amerika voert al langere tijd de druk op richting China om de Russische acties in Oekraïne te veroordelen. China heeft dit tot nu toe altijd geweigerd hetgeen de verhouding tussen beide landen niet heeft verbeterd.

Maar, China heeft nu een hele grote stap gezet richting andere kant en heeft officieel verklaard dat het de strategische banden met Rusland nog veel meer zal versterken.

Hieronder zie je het bericht en dat laat geen enkele twijfel over de intenties van China.

nauwere banden tussen Rusland en China

Bovenstaand bericht is heel belangrijk, want dat bevestigt dat Rusland en China komen als een pakket. Ga je een oorlog aan met de één, dan krijg je ook te maken met de ander.

Vervolgens laat China er geen enkele twijfel over bestaan dat Taiwan een onderdeel vormt van China.

Taiwan hoort bij China

Dan verschijnt er het bizarre verhaal dat een door de overheid betaalde televisiezender in Taiwan op woensdagochtend berichten heeft uitgezonden dat Taiwan zou zijn aangevallen door China.

Er werd geclaimd dat Taipei was geraakt door Chinese raketten. Dat er schepen in de haven van Tapei waren geëxplodeerd en vervolgens gezonken. Verder berichten dat het station van Taipei in brand zou zijn gestoken door buitenlandse spionnen.

Dit alles doet heel erg denken aan 9/11 waar al bericht werd over de ineenstorting van WTC7 terwijl deze in de achtergrond nog gewoon zichtbaar was.

Of het een fout was in de regie of een soort predictive programming zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar het laat wel zien, dat men verwacht of weet dat er binnenkort iets gaat gebeuren.

Een andere aanwijzing dat China wel eens op hele korte termijn een invasie van Taiwan zou kunnen overwegen is het feit dat steeds meer Chinezen binnenkort honger zullen lijden.

Ook China wordt getroffen door allerlei voedselproblemen door onder andere de oorlog in Oekraïne. Waar de Chinese boeren binnenkort moeten beginnen met het zaaien en planten voor de nieuwe oogst omdat het anders te laat wordt, gebeurt dit nu maar ten dele, voor een groot deel veroorzaakt door een tekort aan kunstmest.

De verwachting is dan ook dat de oogst dit jaar ver beneden peil zal zijn en daarnaast heeft China te kampen met grote problemen in de varkensindustrie. Waar normaal het voer van de varkens in de vorm van graan voor een groot deel  afkomstig is uit Oekraïne ontbreekt dat nu en daarnaast heeft het land te kampen met de Afrikaanse varkenspest.

Een oorlog om de aandacht af te leiden van de komende voedselproblemen zou dan ook heel welkom zijn, want dan is het voedseltekort de schuld van de vijand en niet van de Chinese overheid.

Kortom, alle ingrediënten voor een ‘perfect storm’ rondom China en Taiwan zijn aanwezig.