EU vraagt om eigen ondergang  Als je zo de mainstream media leest, dan krijg je de indruk dat wij in het Westen onkwetsbare supermensen zijn.

Niets wat Rusland doet kan ons deren en daarom gaan we nog maar een versnelling hoger bij het forceren van een complete oorlog.Wij hebben deze week de verjaardag gevierd van onze koning en één van de populairste attracties tijdens dit vieren was het voor een euro in elkaar rammen van Vladimir Poetin.

Dit is ongeveer het doorsnee beeld dat de mensen in ons land hebben van de Russische president. Iemand die een onvoorstelbare tiran is en die door iedereen in elkaar geslagen mag worden en het liefst nog erger.

De Europese Nazistaat heeft Russische mediakanalen afgesloten om haar burgers te beschermen tegen de propaganda van het Kremlin. Dit betekent in de praktijk dat de eigen bevolking naar hartenlust kan worden gehersenspoeld en uiteraard maar één kant van het verhaal krijgt te horen.

Wat ons betreft is het dit een absoluut dieptepunt in dit nog prille jaar. Het feit dat iedereen zonder morren accepteert dat ‘hogere machten’ bepalen wat wij wel en niet mogen zien of lezen en dat een burger te stom wordt geacht om zijn of haar eigen mening te vormen.

Iedereen heeft altijd de mond vol over het schenden van mensenrechten in China, maar als de rechten van de burger hier worden geschonden op Chinese wijze doet niemand wat.

Daarom de onderstaande video, waarin Poetin uitlegt waarom hij werd gedwongen om in actie te komen. 

In deze korte video legt Poetin het volgende uit:

Kiev kad geen enkele intentie om zich te houden aan de Minsk akkoorden en was het volop bezig met het voorbereiden van het NAVO-lidmaatschap. Daarnaast wil het land de beschikking hebben over kernwapens, waarvoor al een hele route was uitgestippeld.

Door de manier waarop het Westen Kiev in alles ondersteunt was bovenstaande dan ook een reële dreiging voor Rusland, volgens Poetin, want het bezit van kernwapens in de handen van Oekraïne was niet ver meer weg. En uiteraard was er maar één doel voor die kernwapens en dat is Rusland.

Verder waren er een hele serie biolabs in Oekraïne die werden gerund door het Pentagon. Hier werden militair-biologische experimenten uitgevoerd, onder andere met verschillende virussen (of virussen bestaan kun je in twijfel trekken maar in ieder geval ging het om ziekteverwekkers) en andere dodelijke ziektes.

Ondanks dat men heeft geprobeerd zoveel mogelijk bewijs te vernietigen, heeft Rusland voldoende om aan te kunnen tonen wat de exacte componenten van deze biowapens zijn en waarom deze experimenten werden uitgevoerd aan de grens met Rusland.

Ondanks diverse waarschuwingen van Rusland omtrent de gevaren voor dit land, werden deze systematisch genegeerd door Oekraïne en haar eigenaren, de VS en Europa.

Door dit alles bleef er voor Rusland geen enkele mogelijkheid over om bovenstaande dreigingen vreedzaam op te lossen. Dreigingen en problemen die niet door Rusland zijn veroorzaakt.

Verder maakt hij duidelijk dat het niet de bedoeling is om Oekraïne te bezetten.

Dit is de boodschap van Poetin en het is aan eenieder om zelf te bepalen of hij terechte argumenten heeft of niet, maar iedereen in Europa heeft het recht om te zien en horen wat de andere kant te zeggen heeft.Videolink

Bij ons in het Westen wordt al het mogelijke in het werk gesteld om de situatie met Rusland verder te doen escaleren.

Amerika heeft bekendgemaakt dat het doel niet is Oekraïne ‘te bevrijden’ en/of een eind te maken aan de oorlog, maar om Rusland systematisch dusdanig te verzwakken dat ze nooit meer iets kunnen ondernemen op militair gebied.

Ondanks dat Rusland de ene na de andere waarschuwing afgeeft voor een mogelijke escalatie richting Derde Wereldoorlog (met kernwapens) hebben de mainstream media besloten dat wij in het Westen onkwetsbaar zijn.

Er moet dan ook geen sprake zijn van enige terughoudendheid of de-escalatie, maar vol gas vooruit, mogelijk richting eigen ondergang.

europa vraagt om eigen ondergang