Vier minuten verplicht kijken voor de Tweede Kamer

 genocide op kinderen in Amerika  In Amerika staat men op het punt om 20 miljoen onschuldige jonge kinderen in te spuiten met een ‘coronavaccin’.

De autoriteiten hebben een noodgoedkeuring gegeven op basis van manipulatie van cijfers door Pfizer tijdens het onderzoek. Hieronder staat een video die iets meer dan 4 minuten duurt. In die video legt Dr. Clare Craig uit op welke wijze Pfizer in Amerika de cijfers van het onderzoek betreffende het ‘coronavaccin’ bij jonge kinderen schaamteloos heeft gemanipuleerd.

Dr. Craig is vicevoorzitter van Hart, een groep onafhankelijke artsen en wetenschappers.

Uit het onderzoek blijkt dat de injecties juist covid-19 veroorzaken, maar het eindresultaat wordt zodanig bewerkt dat de conclusie precies andersom is.

Het onderzoek werd begonnen met in totaal 4.526 kinderen in de leeftijdsgroep van 6 maanden tot 4 jaar.

Van die kinderen haalden 3.000 niet het einde van het onderzoek. Dat is een enorm aantal, twee derde van de heel jonge kinderen die het niet volhielden tot het eind.

Er is geen enkele verklaring gegeven voor het feit dat er 3.000 ‘afvallers’ waren. En dat is bizar, want hoe kan een onderzoek succesvol worden genoemd en het product ‘veilig’ als niemand weet waarom 3.000 kinderen niet in staat waren om het eind van het onderzoek te halen?

Tijdens het onderzoek werd ‘ernstige covid-19’ bij de kinderen gedefinieerd als ‘een licht verhoogde hartslag’ en een 'paar keer extra ademhalen per minuut'.

In de leeftijdsgroep van 2 tot 4 waren er 6 kinderen die aan de definitie van ernstige covid-19 voldeden in de groep 'gevaccineerde' kinderen en er was slechts 1 geval onder de niet 'gevaccineerde' kinderen, de placebo groep.

Op die basis is het dan ook veel aannemelijker dat het 'vaccin' de ernstige covid-19 wel veroorzaakt dan dat dit niet het geval is.

Eén van de 'gevaccineerde' kinderen kwam trouwens in het ziekenhuis terecht met onder andere koorts.

Nadat de groep kinderen die een 'vaccin' zou krijgen was ingespoten werd er 3 weken gewacht voordat ze de tweede prik kregen.

Gedurende die 3 weken kregen 34 kinderen in de groep die was 'gevaccineerd' covid-19 tegenover 13 in de placebogroep. Omgerekend betekent dit een 30 procent hogere kans om covid-19 te krijgen als je bent 'gevaccineerd'. Deze gegevens werden buiten de onderzoeksresultaten gehouden.

Vervolgens was er een periode van 8 weken voordat de derde prik kwam. En wederom kregen veel van de 'gevaccineerde' kinderen covid-19 en wederom werd dit feit genegeerd.

Ook na de derde prik kwam er wederom veel covid-19 voor onder 'gevaccineerde' kinderen en ook dit werd genegeerd.

Al met blijkt dat aan het eind van het onderzoek er in totaal 97 procent van alle voorkomende covid-19 gevallen zijn genegeerd.

Uiteindelijk werken ze met een miniem aantal gegevens waardoor ze tot de conclusie komen dat er binnen de 'gevaccineerde' groep 3 kinderen zijn met covid-19 en 7 binnen de placebo groep. Dit nemen ze dan als bewijs om aan te tonen dat het vaccin werkt.

Vervolgens blijkt in de twee maanden daarna dat er 12 kinderen zijn die voor de tweede keer covid-19 oplopen. Van die 12 blijkt dat er 1 niet is 'gevaccineerd' en de anderen in de meeste gevallen 3 keer.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat ze er alles aan hebben gedaan om de cijfers dusdanig te manipuleren dat ze menen op die basis het levensgevaarlijke 'vaccin' het stempel ‘veilig’ te kunnen geven.

Dit alles voor een ziekte die geen enkel effect heeft op kinderen, behalve dat ze zich misschien een paar dagen niet lekker voelen. Kinderen lopen geen gevaar vanwege ziekte, maar ze lopen een enorm gevaar door de spuiten.

Maar, bovenal blijkt keer op keer dat bedrijven zoals Pfizer keihard cijfers manipuleren om de door hen gewenste resultaten boven water te toveren.


Videolink

En dan:

Experts die de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA adviseren, vinden het verantwoord om de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech toe te dienen aan heel jonge kinderen. De formele goedkeuring door de FDA en gezondheidsdienst CDC wordt snel verwacht na het unanieme advies. De eerste prikken kunnen eind volgende week al worden gezet.

In totaal staan er 20 miljoen kinderen op de lijst om ingespoten te worden.

Een ramp.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl