Hongarije laat zie hoe het ook kan

  hongarij wil einde sancties tegen rusland   Als alles en iedereen in Brussel over elkaar heen buitelt om een lidstaat te veroordelen, dan weet je dat daar goede dingen gebeuren.

Dat is het geval met Hongarije dat genoeg heeft van de sancties tegen Rusland waar de bevolking slachtoffer van wordt.
Er gaat bijna geen dag voorbij of je leest wel weer ergens een bericht dat de Europese Commissie het land Hongarije wil aanpakken voor iets wat ze in hun ogen niet goed gedaan zouden hebben.

Ze vatten het ongeveer zo samen:

De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn bezorgd over de staat van de rechtsstaat in Hongarije. Premier Viktor Orbán (Fidesz) bracht de media steeds meer onder zijn controle, legde de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht steeds verder aan banden, versterkte zijn grip op de centrale bank en liet na corruptie aan te pakken. Daarnaast nam hij de rechten van de lhbti-gemeenschap regelmatig onder vuur. Vanuit de Commissie is een aantal keer actie ondernomen om omstreden voorstellen van tafel te krijgen of besluiten terug te draaien, maar boekte hierin weinig echte successen.

En nu ligt Hongarije weer onder vuur omdat het in eigen land een campagne voert tegen de Russische sancties. Dit onder het motto dat niet Rusland, maar de eigen bevolking slachtoffer wordt van deze sancties.

Dit gaat uiteraard rechtstreeks in tegen de slooppolitiek van het WEF. Eerst alles compleet slopen, voordat ze een echte Great Reset kunnen uitvoeren. De sancties tegen Rusland zijn een essentieel onderdeel van die verwoesting dus dienen er meer en meer sancties te worden ingesteld, want des te eerder is alles echt gesloopt.

Als een land zich dan ook tegen de sancties keert, dan staat dat gelijk aan hoogverraad.

En dat is eigenlijk allemaal heel vreemd, omdat ook premier Victor Orban een zogenaamde Young Global Leader is van het WEF.

Daarentegen zijn er de afgelopen jaren steeds meer berichten verschenen waaruit blijkt dat hij bepaalde vergaderingen in Davos niet heeft bijgewoond omdat hij ‘andere dringende zaken’ had en ook is hij beschuldigd van corruptie door mensen zoals George Soros.

Hoe het ook kan, Hongarije heeft nu besloten dat het volk mag laten weten of ze het wel of niet eens zijn met de sancties tegen Rusland.

De overheid zelf voert driftig campagne om de bevolking hierover te informeren en ze doen dit door middel van billboards met daarop de afbeelding van een bom, met daarop onder andere de tekst: De Brusselse sancties maken ons kapot.

Brussel is woedend omdat Orban de afbeelding van een bom durft te gebruiken en ook dat hij de burgers durft te vragen hoe ze over de sancties denken.

Deze week ontvangen miljoenen Hongaren een uitnodiging om te reageren op 7 vragen waardoor de overheid wil bepalen of de bevolking het eens is met de stelling dat de sancties tegen Rusland zullen leiden tot onder andere hogere voedselprijzen.

Het is niet duidelijk wat Orban met de uitslagen gaat doen, maar aangezien hij deze vragen stelt aan de burgers omdat hij zegt te willen weten hoe zij erover denken, betekent wel dat hij er iets mee moet.

Gezien het feit dat de Hongaarse overheid zegt dat het inmiddels duidelijk is dat de sancties hebben gefaald en dat Europa op deze manier het slachtoffer wordt en niet Rusland, is er een hele grote kans dat ook het volk zich zal uitspreken tegen sancties.

Hongarije wil dan ook dat de sancties tegen het eind van dit jaar van tafel worden geveegd. Interessant gegeven daarbij is dat Hongarije de sancties in één klap van tafel kan vegen, een volgende keer als er over verlenging moet worden gestemd.

Waarmee we al met al dan een heel interessante situatie hebben.

Zal de regering van Orban straks de verwachte wens van het volk om een eind te maken aan de sancties ook in de praktijk brengen door tegen te stemmen bij de eerstvolgende stemming over de verlenging?

De Telegraaf stelt dat ze in Brussel denken dat Orban dit allemaal doet als drukmiddel bij het verkrijgen van subsidies die misschien geblokkeerd worden vanwege de houding van Hongarije.

Of is het allemaal show voor de bühne om straks het volgende te kunnen doorvoeren?

Omdat de EU slechts bij unanimiteit sancties kan afkondigen, heeft Orbán een vetorecht, evenals zijn collega’s uit Slowakije en Tsjechië.

Aan dit soort gepalaver moet een einde komen, vinden de Europese burgers die deelnamen aan de maandag afgesloten Conferentie over de toekomst van Europa. Als de EU een slagvaardige geopolitieke macht wil worden, adviseerden zij, moeten besluiten op het gebied van buitenlands beleid genomen kunnen worden met een zogeheten gekwalificeerde meerderheid. Volgens de huidige regels betekent dat ten minste 15 lidstaten die gezamenlijk ten minste 65 procent van de Europese burgers vertegenwoordigen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl