Nieuwe voorgestelde wet in Ierland wordt regelrechte nachtmerrie

 nieuw Ierse wet, einde vrijheid van meningsuiting    Je ziet dat men in reactie op de waarheid die toch steeds meer naar buiten komt nu echt draconische maatregelen gaat nemen.

In Ierland ligt een wetsvoorstel op tafel waarbij als deze wordt aangenomen alles en iedereen de mond wordt gesnoerd.
In Groot Brittannië is onlangs iemand veroordeeld vanwege het in bezit hebben van ‘giftige ideologie’. Wat dat precies inhoudt weet eigenlijk niemand en dus is zoiets vaak afhankelijk van welke definitie autoriteiten daar aan geven.

Nu zijn er plannen in Ierland om een wet te introduceren die 1.000 keer erger wordt genoemd dan de wet in Engeland.

De voorgestelde wet heeft als titel ‘The proposed Criminal Justice (Incitement to Violence or Hatred and Hate Offences) Bill 2022’ en deze wet maakt het strafbaar om materiaal in bezit te hebben dat men beschouwd als ‘hatelijk’.

Men ziet deze wet in vrije kringen dan ook als een frontale aanval op de vrijheid van meningsuiting en een wet die de overheid in de gelegenheid stelt om draconische maatregelen te nemen omdat zij standpunten die tegen het door hen gewenste verhaal ingaan, heel gemakkelijk als ‘hatelijk’ kunnen bestempelen.

Het is niet alleen het bezit van ‘hatelijk’ materiaal, maar ook zit er een voorziening in die wet waarbij het strafbaar is om genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de vrede goed te keuren, te ontkennen of dit te bagatelliseren.

De definities van wat nu precies 'hatelijk' is zijn zo zwak of beter gezegd, ze ontbreken eigenlijk helemaal. Hierdoor hebben de opsporingsinstanties en de rechtbanken de vrije hand om dit alles zelf in te gaan vullen. Dit waarschijnlijk op basis van de door de overheid uitgegeven richtlijnen.

Het officiële doel van de wet is om alle vormen van racisme en xenofobie te bestrijden door dit strafbaar te maken.

Deze wet gaat volgens critici zo ver dat het niet alleen de vrijheid van meningsuiting zo goed als weghaalt, maar zelfs de vrijheid om te denken wat je wilt.

De wet geeft de ruimte aan opsporingsinstanties om burgers te vervolgen voor materiaal dat kan worden gezien als het oproepen van geweld of haat gericht tegen personen omdat ze bepaalde kenmerken vertonen.

Met de nieuwe wet kan een rechter opdracht tot huiszoeking geven bij iemand, alleen maar gebaseerd op een verklaring van een politie agent. Deze moet dan onder ede verklaren dat hij of zij ‘redelijke gronden’ heeft om te vermoeden dat er ‘illegaal materiaal’ aanwezig is in iemands huis.

Het is dan uiteindelijk aan de autoriteiten om te bepalen wat ‘hatelijk’ is en hiermee hebben ze carte blanche om alles en iedereen de mond te snoeren.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl