Oekraïne, een langzame mars richting kernoorlog Artsen in Australië zijn zich een hoedje geschrokken toen ze te horen kregen dat ze niet door de overheid worden gevrijwaard voor corona vaccinatieschade.

Die plannen waren er wel ooit, maar zijn nooit doorgevoerd en het wordt nog veel erger.De vaccinatieschade als gevolg van de experimentele gentherapie, die in de volksmond 'coronavaccin' wordt genoemd, wordt met de dag groter.

Niet alleen dat, ook steeds meer mensen in mainstreamland beginnen door te krijgen dat dit muisje wel eens een heel erg lang staartje kan krijgen.

En dus zien we nu de eerste bewegingen waarbij de schuld en verantwoording wordt afgeschoven richting anderen. Zoals dit nu gebeurt in Australië.

Zoals bekend worden de 'coronavaccin' producenten door overheden gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid als gevolg van deze 'coronavaccins'. Daarnaast moet dan de overheid op haar beurt waar medisch personeel vrijwaren dat de injecties toedient.

In de onderstaande video legt onderzoeksjournalist Jefferey Jaxen uit aan Del Bigtree dat dit politieke proces in Australië nooit goed is afgerond, waardoor die vrijwaring voor artsen en verplegend personeel er nooit is gekomen. Dit betekent dan weer dat die mensen nu persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de aangericht vaccinatieschade.

En dat is dan ook de strekking van een brief die artsen in Australië afgelopen maand hebben ontvangen van de Australian Medical Professionals Society (AMPS).

De brief wil de artsen wijzen op een aantal feiten en de eerste is dat ze 'informed consent' van hun patiënten nodig hebben, voordat ze het 'corona vaccin' toedienen. Informed consent betekent dat ze de plicht hebben om hun patiënten op de hoogte te stellen van de mogelijke gevaren. Zoniet, dan kunnen ze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.

Er zijn uiteraard nauwelijks artsen geweest die dit hebben gedaan, want de overheid bleef maar pushen voor 'vaccineren' en nog eens 'vaccineren'.

Verder wijst de brief er fijntjes op dat ze mogelijk uit de registers kunnen worden geschrapt als ze negatieve berichten over de 'vaccins' verspreiden. Dit telt dan voor zowel hun eigen praktijk als berichten op sociale media. 

Dit noemen ze ook wel een 'catch 22' situatie. Want, wat de artsen ook doen, ze zitten altijd fout. Als ze volgens de voorschriften informed consent vragen aan hun patiënten voor de 'coronavaccins', dan moeten ze zeggen welke (aantoonbare) gezondheidsrisico's daaraan verbonden zijn.

Doen ze dit echter, dan kan dit ook uitgelegd worden als het verspreiden van negatieve informatie over het 'vaccin' en kunnen ze op die manier worden aangepakt.

De enige mogelijke dekking voor de gevolgen die de artsen mogelijk nog hebben is hun verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Als die echter bepaalde dingen heeft uitgesloten in de polisvoorwaarden zoals de gevolgen van de 'coronavaccins' dan zullen die artsen financieel worden gesloopt door de stroom aansprakelijkheidsstellingen die men verwacht.

Eén ding is zeker, artsen in Australië die volop hebben meegewerkt aan het uitdelen van 'coronavaccins' zullen de komende tijd waarschijnlijk niet erg goed slapen.


Voor wie de brief zelf wil lezen kan dat hier doen.