progrom kolonisten palestijnen   Het woord progrom wordt meestal in verband gebracht met razzia’s tegen de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nu wordt het woord gebruikt door een Israëlische generaal om de wraakacties tegen Palestijnen aan te duiden.Als er ergens een humanitaire ramp plaatsvindt, dan zie je overal giro 555 verschijnen.

Maar, als er systematische pogingen worden ondernomen om de Palestijnen van de aardbodem weg te vagen, dan gebeurt dat niet. Dan kijkt men de andere kant op en doet net of er niets aan de hand is.

Want, wordt daar wel aandacht aan besteed dan kan je rekenen op woedende reacties uit Israël zoals te zien in het volgende voorbeeld.

De Raad van Kerken bezocht Israël en de Palestijnse gebieden afgelopen november. Het reisverslag - met name het deel geschreven door PKN-scriba René de Reuver over het bezoek van de delegatie aan Yad Vashem - zorgt voor woedende reacties vanuit Joods Nederland. ‘De situatie in Israël is ongelooflijk complex. De Raad van Kerken mag zeggen en denken wat ze wil, maar ze moet oppassen dat ze geen antisemitisme kweekt.’

Altijd maar die misselijkmakende kreet ‘antisemitisme’ als men probeert duidelijk te maken dat de Palestijnen door Israël worden behandeld als tweederangs burgers of nog minder, zoals wij onlangs schreven.

Kolonisten uit Israël die zich illegaal vestigen in Palestijnse gebieden en daar nu terreuraanvallen uitvoeren op de mensen die daar wonen.

Volgens een artikel in de gedrukte Telegraaf: Eén van Israëls hoogste generaals gebruikte een beladen term om de geweldsorgie te omschrijven: progrom.

Het woord pogrom (Russisch: погром; pogróm van громить: vernietigen, verwoesten) wordt gebruikt voor gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen; etnisch, religieus of andere soorten, die vooral worden gekarakteriseerd door de vernietiging van hun omgeving (huizen, bedrijven, religieuze centra). Vaak gaan pogroms vergezeld met fysiek geweld tegen en zelfs moord op een bevolkingsgroep met de bedoeling om die groep te intimideren en zodoende te verdrijven of te dwingen zich te assimileren met de omgeving.

In Nederland is deze term sindsdien gewoonlijk gebruikt om er een razzia tegen Joden mee aan te duiden.
Soldaten van het Israëlische leger vuren met scherp op journalist Saja Al-Alami die probeert verslag te doen van hun acties.


Hoewel er een legerbasis om de hoek was volgens het artikel in de Telegraaf greep het leger niet in toen de kolonisten bezig waren met hun progrom.

Halverwege de progrom stopten de kolonisten om te bidden en gingen na het bidden vrolijk verder met waar ze mee bezig waren.

Zoals het in brand steken van Palestijnse huizen met de bewoners nog binnen.

Zomaar een dag in het beloofde land.


Althans geen beloofd land voor de Palestijnen die daar geen lang leven beschoren lijken te zijn. Bezalel Smotrich is de Minister van Financiën in Israël.

genocide palestijnen