Jezus verbannen uit Israël  Dat er een oorlog gaande is tegen het christendom is voor velen geen nieuws.

Maar waarschijnlijk wel dat er in Israël een wetsvoorstel is ingediend waarbij je in de gevangenis kunt belanden als je het evangelie van Jezus verspreidt.
Het volgende bericht komt toch wel als een dreun voor de christenen in deze wereld.

Want, in het land waar Jezus is geboren, opgroeide, begraven werd en weer opstond uit de dood volgens de bijbel is nu het land dat voorgoed een eind wil maken aan Jezus.

Moshe Gafni and Yaakov Asher, twee leden van de Knesset, hebben een wetsvoorstel ingediend dat, als dit wordt aangenomen, verregaande gevolgen heeft voor christenen.

Want, dan wordt het in Israël strafbaar om mensen zelfs maar te vertellen over Jezus. Doe je dat toch, dan is er een kans dat je naar de gevangenis gaat.

De wet is natuurlijk nog niet aangenomen, maar als het voorstel voldoende medestanders krijgt in de Knesset, dan kan het toch zomaar een wet worden.

Ze maken wel een verschil in de wet tussen het proberen te bekeren van meerderjarigen of minderjarigen.

Wanneer wordt geprobeerd om een volwassene te vertellen over Jezus, dan ga je één jaar naar de gevangenis, maar doet iemand dat richting een minderjarige, dan wordt de gevangenisstraf twee jaar.

Het wetsvoorstel is geschreven in het Hebreeuws en mensen die de vertaling hebben bestudeerd zeggen dat het wetsvoorstel er specifiek op is gericht om de volgelingen van Jezus aan te pakken zodat zij inwoners van Israël niet over hun geloof kunnen vertellen in de hoop inwoners te bekeren.

Niet alleen het spreken over Jezus wordt strafbaar gesteld, het gaat nog verder.

Het is ook strafbaar om inwoners van het land te benaderen via email of via online berichten om hen over te halen zich te bekeren.

Ook zal het strafbaar worden om video’s te publiceren waarin het evangelie van Jezus wordt uitgelegd.

Hetzelfde telt voor boeken, podcasts, online artikelen of iedere andere vorm waarmee een bepaalde boodschap kan worden overgebracht.

En als we dan even kijken naar de bijbel, dan zien we dat er eigenlijks niets nieuws is onder de zon.

Handelingen 4:

17 Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worde, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in dezen Naam spreken.

18 En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan, dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren, in den Naam van Jezus.