Wij gaan ten onder aan een democratische dictatuur

 iedere keer trappen ze er weer in   De belangen van burgers worden door overheden en parlementen met voeten getreden.

En toch zien we nu ook weer dat ze dit gewoon kunnen doen.
Nu, na de verkiezingen, beginnen er opeens geluiden te komen dat BBB misschien toch niet de partij is waar iedereen op had gehoopt.

Toen wij daar bijna een jaar geleden al over schreven werd dit door alles en iedereen genegeerd en werd Caroline van der Plas langzaam maar zeker door de boeren en vele anderen verheven tot een soort popster.

Maar, als je echt wilt zien hoe het volk in de maling wordt genomen door niet alleen overheden, maar ook parlementen, kijk dan naar Frankrijk.

In een democratie hoort men de wens van het volk te respecteren. Doet men dat niet, dan is er geen sprake van democratie maar van een dictatuur.

Zoals te lezen valt bij de mainstreammedia wil tweederde van de Franse bevolking niet dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd.

Ongeacht eventuele economische consequenties is dat de wens van het volk en de mensen die door dit volk zijn gekozen hebben dat uit te voeren.

Maar, dat gebeurt niet.

Eerst hebben we Macron, de president van het land die via een truc het parlement weet te omzeilen en daardoor de verhoging van de pensioenleeftijd erdoor kan drukken.

Hoe dat allemaal in zijn werk ging, kan je lezen in dit eerdere artikel.

Maar, gelukkig was er toch nog een manier om er misschien nog iets aan te doen.

Want, als er een motie van wantrouwen zou worden ingediend tegen de regering en deze zou door het parlement worden aangenomen, dan zou de regering worden gedwongen om af te treden en de verhoging van de pensioenleeftijd zijn afgewend.

Niet de president zou dan weggestuurd worden, want die mag dan gewoon blijven.

De motie werd ingediend en waar je zou verwachten dat die motie in ieder geval zou worden aangenomen gebeurt dit niet.

Franse regering overleeft motie van wantrouwen, omstreden pensioenplan gaat door.

Een motie van wantrouwen tegen de regering van president Macron heeft het net niet gehaald in het Franse parlement. De motie was ingediend omdat Macron vorige week de omstreden pensioenplannen doordrukte door het parlement te omzeilen. De pensioenleeftijd zal vanaf september omhooggaan.

We hebben dus de situatie dat Macron het parlement omzeilt. Dit, omdat hij bang is dat zijn wens door datzelfde parlement wordt afgeschoten.

Enkele dagen later krijgt het parlement via die motie de kans om Macron te laten weten dat zij de dienst uitmaken en wat gebeurt er?

Die motie wordt niet aangenomen.

Tweederde van de Fransen krijgt een enorme klap in het gezicht en de nieuwe wet wordt gewoon ingevoerd.

En dit noemen ze dan een democratie met volksvertegenwoordiging.

Vervolgens gaat iedereen weer de straat op om te demonstreren, maar ondertussen wordt de wet gewoon ingevoerd.

Wanneer er weer verkiezingen komen gaat iedereen weer naar de stembus, kiest weer wat poppetjes en er verandert nooit iets.

En dan gaan ze weer de straat op.

Zolang dit rotte democratische systeem wordt gehanteerd, waarbij de sekte overheden kan infiltreren/overnemen en parlementen aansturen zullen wij helaas zuchten onder een democratische dictatuur.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl