china maakt GMO soldaten China heeft besloten dat het ervoor zal zorgen dat haar soldaten bestand zijn tegen de gevolgen van nucleaire straling.

Dat willen ze gaan doen door bepaalde genen in te brengen waardoor deze GMO soldaten op dat gebied onkwetsbaar zullen worden.
Er komen nu berichten uit China waarin wordt bevestigd dat wetenschappers daar druk bezig zijn met onderzoek om straks Chinese soldaten te kunnen ombouwen naar een soort machines die bestand zijn tegen schadelijke straling zoals die bijvoorbeeld ontstaat na een kernaanval.

Om dit voor elkaar te krijgen gaan ze het DNA van deze soldaten kunstmatig manipuleren. Dit door het inbrengen van stukjes DNA van een dier dat wel bestand zou zijn tegen straling.

De South China Morning Post staat bekend als een verlengstuk van de overheid en daar werd bekend gemaakt dat een team wetenschappers een belangrijke doorbraak heeft bereikt.

Het resultaat van hun werk moet straks leiden tot Chinese supersoldaten. Er werd aan toe gevoegd dat de manier waarop de wetenschappers dit doel willen bereiken helemaal legaal is.

Wat de wetenschappers hebben gedaan is met succes DNA materiaal van een microscopisch klein dier in te brengen bij menselijke cellen waardoor de weerstand van deze cellen tegen straling aanzienlijk is toegenomen.

Ze claimen verder dat dit experiment heeft aangetoond dat ze staks supersterke soldaten kunnen maken die in staat zijn om de fall-out van een kernaanval te kunnen overleven.

De gen die nodig is om dit te kunnen bewerkstelligen is afkomstig van beerdiertjes. Dit bepaalde gen schijnt die diertjes een enorme weerstand te geven tegen straling.

Beerdiertjes (Tardigrada) zijn een stam van minuscule meercellige dieren. Beerdiertjes bereiken een lichaamslengte van ongeveer een halve millimeter en een breedte van ongeveer 1/5 millimeter, waardoor ze met het blote oog bijna niet te zien zijn, en zeker niet in de vrije natuur. Ze zijn echter zeer algemeen: een enkele pluk mos kan tot duizenden exemplaren herbergen. Beerdiertjes vormen een groep uit het dierenrijk waarvan nog niet veel bekend is.

Ze zullen om bovengenoemde voor elkaar te krijgen, gebruik maken van de zogenaamde CRISPR techniek.

Een lezer heeft eerder een artikel geschreven over deze techniek waar onder andere het volgende in staat:

We staan als mensheid op de drempel van de grootste revolutie uit de menselijke geschiedenis en bijna niemand weet het…

CRISPR is een techniek waarmee we biologische entiteiten kunnen veranderen. Planten, dieren, mensen kunnen genetisch worden aangepast door veranderingen aan te brengen in het DNA. Ik hoorde iemand zeggen in een documentaire over dit onderwerp: ”Het is vrijwel onmogelijk om de koper en verkoper uit elkaar te houden” en zo is het ook altijd gegaan.

Nu praten we nog over regulering en het wettelijk verbieden van bepaalde toepassingen op dit gebied maar de potentie van deze techniek is zo groot dat het bijna onmogelijk is om het tegen te houden.

Het zal in de nabije toekomst mogelijk worden om erfelijke ziektes weg te nemen, om supermensen te creëren, om een supersoldaat, die bestand is tegen pijn en vermoeidheid, te scheppen. De mogelijkheden zijn ontelbaar en als je een erfelijke ziekte in de familie hebt dan zullen velen maar wat blij zijn met deze techniek...ook heel begrijpelijk natuurlijk. Ook zullen er allerlei mogelijkheden ontstaan om het verouderingsproces van mensen tegen te gaan maar wat voor gevolgen zal dat allemaal op de mens hebben die we nu kennen?

Ik denk dat CRISPR het einde van de mensheid zal betekenen. De mens zoals we die nu nog kennen zal niet meer als een soort cocon zijn geweest voor de vlinder die we zullen voortbrengen. De mens 2.0….een genetisch gemanipuleerde, cyborg die de oude mens zal uitroeien.

Tot zover het eerdere artikel.

De Chinezen laten ondertussen weten dat 90 procent van de cellen waar ze het gen van het beerdiertje hebben ingebracht een dodelijk dosis straling heeft weten te overleven.