laatste kans Julian Assange  Het heeft bijna een jaar geduurd, maar nu is er het vonnis van het Britse Hooggerechtshof.

Dat vonnis zegt dat Julian Assange geen toestemming krijgt om zijn eerder toegewezen uitlevering aan te vechten.
Het bijzondere is dat bij een zitting of vonnis van het Britse gerechtshof er meestal meerdere rechters zijn betrokken.

In het geval van het verzoek van Julian Assange vond men één rechter voldoende.

Bijna een jaar geleden had Assange een verzoek ingediend om het Britse besluit om hem uit te leveren naar de VS aan te vechten.

De rechter in kwestie, Sir Jonathan Swift heeft nu besloten dat Assange die toestemming niet krijgt.

Volgens Stella Assange, de vrouw van Julian, is er nu nog één laatste mogelijkheid om te proberen de uitlevering tegen te houden.

Volgende week zal Julian een nieuw verzoek indienen bij het Hooggerechtshof. Dan zal er een openbare zitting volgen met minimaal twee rechters. Stella zegt dat ze ondanks dit huidige vonnis optimistisch blijven. Ze is ervan overtuigd dat de Britten hem niet zullen uitleveren omdat dit in de praktijk zal betekenen dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zal blijven.

Dit, terwijl het enige dat hij ooit gedaan heeft is de wereld laten zien hoe Amerika oorlogsmisdaden pleegt.

Actiegroepen reageren verontwaardigd en noemen het krankzinnig dat slechts één rechter met een vonnis van drie pagina’s kan bepalen dat Julian de rest van zijn leven achter de tralies zal moeten doorbrengen.

Als Julian wel wordt uitgeleverd dan laat dit nog maar eens zien dat echte journalisten (zij die niet voor de MSM werken) heel groot gevaar lopen.

En misschien is dat wel de reden dat ze erop gebrand zijn om Julian hoe dan ook uit te leveren. Als afschrikwekkend voorbeeld voor de wereld om te laten zien dat het brengen van de waarheid een prijs heeft.