Als je ooit wilde weten waarom Israël zo machtig is

  Sayanim Israël is een piepklein land met minder dan tien miljoen inwoners en toch hebben ze veel macht in bijna ieder land ter wereld.

Hoe ze dat voor elkaar krijgen wordt duidelijk als je weet hoe ze opereren.
Voor een piepklein land heeft Israël enorm veel invloed in de wereld.

Ze maken heel handig gebruik van het feit dat er in bijna ieder land ter wereld wel Joodse mensen wonen.

Als je er dan ook als land Israël in slaagt om een deel van deze mensen te mobiliseren en voor je te laten werken, dan ben je al een heel eind.

Dit alles gebeurt en wel via de Mossad. Deze dienst opereert op verschillende manieren en één bekend onderdeel daarvan was Jeffrey Epstein met zijn chantage activiteiten.

Waar de Mossad ook veelvuldig van gebruik maakt zijn wat ze noemen de Sanayim, het Hebreeuws woord voor assistenten of helpers.

Dit zijn Joden die buiten Israël wonen en vaak ook de nationaliteit hebben van het land waar ze zijn gevestigd. Deze mensen worden vaak geronseld door de Mossad om te fungeren als helper bij de vele operaties die ze uitvoeren.

Ze fungeren niet als professionele agenten, maar worden op ad hoc basis ingezet voor bepaalde taken. Ze leiden hun leven net zoals ze altijd hebben gedaan, maar indien nodig kunnen ze worden ingezet. Meestal kennen ze niet het grotere doel, maar krijgen alleen te horen wat zij specifiek moeten doen. Als ze niet actief zijn met een bepaalde opdracht blijven ze toch waar mogelijk inlichtingen verzamelen voor de Mossad.

Dit alles is bekend geworden omdat een aantal ex Mossad agenten hierover hebben geschreven en dan met name Victor Ostrovsky. Ook iemand die hier over heeft geschreven is onderzoeksjournalist en auteur Gordon Thomas.
De helpers kom je tegen in die sectoren van de samenleving waar ze een bepaalde invloed kunnen uitoefenen. Het kunnen bijvoorbeeld rechters zijn, aanklagers, politiemensen of mensen die belangrijke posities bekleden binnen de kinderbescherming.

De helpers worden niet betaald, maar krijgen alleen een onkostenvergoeding. Meestal zijn ze bereid dit soort dingen te doen omdat ze Israël een warm hart toedragen en graag willen meehelpen om wat de leiding ziet als vijanden te bestrijden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl