Netanyahu, dood aan de Palestijnen  Empathie is een woord dat je niet zult aantreffen in het woordenboek van de Israëlische premier.

Wel gebruikt hij op een geraffineerde manier de bijbel om aan te tonen wat de werkelijke doelstellingen zijn. 
De Israëlische premier Netanyahu is een hardcore lid van de club die we de satanische sekte noemen, ook wel Sabbateans genoemd.

Zij geloven dan ook in Lucifer als hun god, maar deinzen er niet voor terug om de bijbel te gebruiken als het hen zo uitkomt.

En dus zegt Netanyahu dat ze niet moeten vergeten wat Amalek met het Joodse volk heeft gedaan.Netanyahu gebruikt die zin over Amalek niet voor niets. Want het volk Amalek komt voor in de bijbel en wel in het boek Exodus, de uittocht uit Egypte.

Tijdens die tocht worden ze overvallen door de Amalek.

In het Bijbelboek Samuël staat dat Agag koning van Amalek was. Amalek was het volk dat Israël op weg naar het beloofde land vanuit het niets aanviel. Israël weerstond die aanval na een zwaar gevecht.

De Joodse koning Saul kreeg de volgende opdracht van God: Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel.

Iedere man, vrouw en kind van het volk Amalek moest worden gedood.

Saul deed dit echter niet:

God gebood Israël dit volk te vernietigen. Eeuwen later zal Saul deze opdracht grotendeels uitvoeren (1 Samuël 15), maar niet zoals God dat wilde. Saul faalde in de opdracht die God hem had gegeven. Saul doodde alleen het zwakke, maar het sterke liet hij leven als oorlogsbuit voor hemzelf en de zijnen. Het ergste was dat hij koning Agag, het zinnebeeld van dit kwaad, spaarde. Een aantal jaren later verwoestten de Amalekieten Ziklag, een stad van David.

Door niet alles en iedereen te doden zoals bevolen door God kreeg Saul alsnog het deksel op de neus.

Vervolgens probeerde hij dat recht te zetten, maar dat lukte niet zo erg.

Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de HEERE en uw woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd.

Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde, en keer met mij terug, dan zal ik mij voor de HEERE neerbuigen.

Maar Samuel zei tegen Saul: Ik zal niet met u terugkeren. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft de HEERE u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn.

Vervolgens werd het probleem door Samuel als volgt opgelost:

Toen zei Samuel: Breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe, en Agag zei: De bitterheid van de dood is beslist geweken! Maar Samuel zei: Zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. Toen hakte Samuel Agag in stukken, voor het aangezicht van de HEERE in Gilgal.

Wat Netanyahu in feite zegt is dat wanneer ze niet iedere Palestijn doden, inclusief vrouwen en kinderen, ze daar later spijt van zullen krijgen, omdat ze dan alsnog weer Israël zullen aanvallen.

En dus mag er van de River tot de Sea geen Palestijn meer overblijven.