misleiding  We zien activisten aan het werk en denken dat ze voor ons mensen de kastanjes uit het vuur proberen te halen.

Willen we dingen weten, dan kijken we naar de Wikipedia, want daar vind je alle informatie.
Wij hebben al eerder een artikel geschreven om duidelijk te maken waarom Israël zo machtig is.

Hoe ze wereldwijd gebruik kunnen maken van ‘helpers’, die door de Mossad indien nodig kunnen worden ingezet voor van alles en nog wat.

Er zijn echter nog een paar aspecten die bijdragen aan die grote macht van Israël.

Hieronder een wat oudere video waarin Naftali Bennett en Miriam Schwab uitleggen hoe Israël ervoor zorgt dat de informatie die op Wikipedia lezen ‘zionistisch van aard is’, zoals ze zelf zeggen.

Er worden complete cursussen gegeven waarbij mensen worden opgeleid om de Wikipedia dusdanig te bewerken dat er voor bepaalde onderwerpen informatie staat die Israël welgevallig is.

Het is één van de vele manieren die ze gebruiken om de perceptie van de wereld te beïnvloeden.


Weer een andere manier om invloed uit te kunnen oefenen en het publiek te sturen gebeurt door bepaalde activisten. Deze kunnen al dan niet verbonden zijn aan een bepaalde politieke partij.

Een dergelijke agent is bijvoorbeeld Tommy Robinson.

Tommy Robinson is een Britse journalist, schrijver en politiek activist en een adviseur van UKIP. Hij is medeoprichter en voormalig leider van de English Defence League.

In 2018 schreven wij het volgende over dit heerschap.

Eind mei verschenen er berichten uit Engeland over de arrestatie en het daaropvolgende vonnis van Tommy Robinson.
 
Tommy Robinson, de mede oprichter van de Engelse Pegida en The English Defence League, verkeert volgens zijn aanhangers nu in groot gevaar. Deze man is als een soort freelance journalist al jarenlang bezig met het aan de kaak stellen van allerlei misstanden en dat alles volledig geconcentreerd op wat er allemaal mis in de moslimgemeenschap.

Moslims die dankzij het door de vrijmetselaar Kalergi bedachte plan zoveel mogelijk richting Europa moeten stromen in het kader van de geplande totale ontwrichting van de maatschappij. Niet alleen de ontwrichting, maar tegelijkertijd ook de vermenging van allerlei rassen, waardoor de oorspronkelijke bevolking die een groot gevaar oplevert voor de machthebbers, op termijn volledig zal verdwijnen. De bevolking zal dan bestaan uit een onherkenbare mix van allerlei soorten en culturen en niemand zal nog enige houvast hebben in traditie, cultuur of gezin.

Dat is de ene kant van de zaak en de andere is dat er via verdeel en heers zoveel mogelijk tegenstellingen moeten worden gecreëerd tussen moslims en niet moslims, omdat dit een alibi creëert om met geweld de bevolking onder controle te houden en een voedingsbodem voor de gewenste Derde Wereldoorlog. Tommy Robinson speelt een bepaalde rol in dat geheel, net zoals een Geert Wilders dat doet en met hen nog vele anderen. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat er onder de bevolking een zo groot mogelijk anti moslim sentiment ontstaat, waardoor de maatschappij hopeloos verdeeld zal raken.

Tot zover het eerdere artikel.

Het is even stil geweest rondom agent Robinson, maar hij is op dit moment weer volledig geactiveerd.

Verder hebben ze columnisten geïnfiltreerd bij alle grote MSM kanalen zodat ze op die manier in staat zijn om de publieke opinie te sturen.

En dan is er nog de JIFD waarover Kim Dot.com schrijft:

‘Jewish Internet Defense Force’ JIDF has thousands of military terminals combined with thousands of paid civilians to engage in pro-Israel propaganda.

Militairen en en een enorm leger burgers die worden betaald om op alle mogelijke manieren propaganda op internet te verspreiden.

Meer dan ooit is het dan ook zaak om heel voorzichtig te zijn met dingen die je tegenkomt op internet. 

Help daarom mee om deze website in de lucht te houden, zodat je onmisbare informatie krijgt waardoor je beter in staat bent om je eigen mening te vormen.