Netanyahu liegt over massavernietigingswapens Israël is in woede ontstoken nu Amerika bij de VN niet gebruik heeft gemaakt van haar vetorecht om een resolutie van tafel te vegen.

Gezien de historie gaat Amerika hiervoor een hoge prijs betalen want soms moeten landen worden gebombardeerd om ze tot de orde te roepen.Het wordt een alles of niets strijd voor de Israëlische premier Netanyahu en zijn fanatieke achterban.

Zeker nu ook Amerika vindt dat het genoeg is geweest in Gaza en er een eind moet komen aan de massale slachtpartijen onder de burgerbevolking. Dit nog los van alle andere ellende waar de bevolking aldaar mee te maken heeft zoals een tekort aan alles.

Het nieuws:

De Verenigde Staten zijn verbaasd over het besluit van Israël om zich terug te trekken uit de geplande gesprekken over Gaza deze week en spreken van een overdreven reactie. Een Israëlische delegatie zou deze week in Washington onder andere praten over hoe het verder moet met Rafah, een stad in het zuiden van de Gazastrook. Israël beschouwt de stad als het laatste Hamas-bolwerk en zegt al weken bezig te zijn met de voorbereidingen om de stad aan te vallen. Veel Gazanen zijn naar Rafah gevlucht en de situatie wordt er steeds schrijnender. De hoop was dat er tijdens de gesprekken in Washington een alternatief plan op tafel zou komen.

Maar als het aan de Israëlische premier Netanyahu ligt, zijn die gesprekken van de baan. Hij heeft laten weten dat hij de delegatie niet naar Washington stuurt, omdat de VS geen gebruik heeft gemaakt van zijn vetorecht eerder vandaag in de VN-Veiligheidsraad. Daar werd een resolutie aangenomen die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook gedurende de ramadan. De VS onthield zich van stemming.

Het antwoord van Israël heeft niet lang op zich laten wachten.
Als er niet sprake is van een gespeeld spel tussen Amerika en Israël dan kunnen de Amerikanen zich voorbereiden op een nieuwe 9/11.

Dit keer vele malen erger dan de originele 9/11 en daarna zal de hele wereld het roerend met elkaar eens zijn dat Hamas, ongeacht de hoge slachtofferaantallen onder de bevolking, met alle beschikbare middelen dient te worden bestreden, want dit nooit meer.

Net zoals Netanyahu en consorten het met 9/11 voor elkaar kregen dat Amerika op basis van keiharde leugens vervolgens Irak aanviel, zo zullen ze waarschijnlijk dezelfde tactiek toepassen.

Netanyahu zit aan alle kanten klem, zowel internationaal als in eigen land. Als hij en het offensief in Rafah gaat doorzetten en zijn positie wil behouden, dan zullen er drastische dingen dienen te gebeuren.

De precieze datum van de volgende video is ons niet bekend, maar zo te zien en horen is deze opgenomen kort na de aanslagen van 9/11.

In die video is Netanyahu een beetje hardop aan het filosoferen over hoe het soms nodig kan zijn om een land te bombarderen zodat het een noodzakelijke oorlog kan beginnen.

Hij refereert dan aan de bombardementen op Pearl Harbour en hoe deze nodig waren om ervoor te zorgen dat de ogen van de Amerikanen open gingen zodat ze bereid waren ook ook deel te nemen aan de Tweede Wereldoorlog.

Hij vergelijkt dan de aanslagen van 9/11 met de bombardementen van Pearl Harbour en volgens hem heeft dat een vergelijkbaar effect gehad, want nu zijn de ogen van de Amerikanen wederom open gegaan.

Vervolgens houdt hij een betoog dat er geen enkele twijfel bestaat dat Saddam Hoessein een enorme bedreiging vormt voor de vrije wereld met zijn massa vernietigingswapens en dat deze daarom uitgeschakeld moet worden.


We weten inmiddels dankzij de uitgebreide serie in het Nederlands ondertitelde video’s van Erick van Dijk dat er 12 overeenkomsten bestaan tussen Pearl Harbour en 9/11. Beiden waren een zogenaamde false flag operatie om een bepaald doel te bereiken.

We weten inmiddels ook wie 9/11 heeft uitgevoerd en ervoor heeft gezorgd dat de publieke opinie zich dusdanig keerde dat men bereid was op basis van keiharde leugens Irak aan te vallen.

Wie heeft er voordeel behaald uit 9/11?

Wie behaalt er straks voordeel als alle Palestijnen zijn gedood of verdreven uit de Gazastrook?