verkoop elektrische auto in duitsland keldert   De verkoop van elektrische auto’s in Duitsland is met bijna 30 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden.

Er komen nu dreigende geluiden vanuit de overheid over een mogelijk rijverbod in het weekend om de zo de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.Onze voorspelling van jaren geleden dat de bevolking wordt gevangen in twee netten begint steeds meer uit te komen. Die twee netten zijn het internet en het elektriciteitsnet.

Gelukkig beginnen ook steeds meer mensen dat door te krijgen met als gevolg dat er een drastische daling in de registratie van nieuwe elektrische auto's in Duitsland valt waar te nemen.

De verkoop van de "schone" elektrische auto's is met bijna 30 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Die enorme verkoopdaling is slecht nieuws voor de huidige Duitse socialistische/groene regering, die ernaar streeft om in 2030 15 miljoen elektrische voertuigen op de weg te hebben. Momenteel zijn dat er slechts 1,4 miljoen!

Deze trend onderstreept de impopulariteit van elektrische auto's en de aarzeling van consumenten om ze aan te schaffen.

Elektrische voertuigen kampen met een beperkte actieradius, schaarse oplaadinfrastructuur, hoge aankoopprijs en hun enorme impact op het milieu, wat gepaard gaat met grootschalige ontginning van zeldzame aardmetalen.

"Hun marktaandeel is gedaald tot slechts 11,9%. Dit werpt een schril licht op de wanverhouding tussen de politieke doelstellingen van Duitsland en de realiteit van de automarkt. Het is duidelijk dat de politieke stimulansen en maatregelen ontoereikend zijn.

"De afschaffing van de elektrische bonus eind 2023 heeft nog een ander probleem aan het licht gebracht. De afhankelijkheid van de sector van overheidssubsidies werd duidelijk. Dit heeft de vertrouwenscrisis in de elektrische automarkt nog verergerd."

De Duitse federale minister van transport, Dr. Volker Wissing, dreigt met een verbod op autorijden in het weekend voor automobilisten om het land "te laten voldoen aan de klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in de klimaatbeschermingswet".

"Een vermindering van het verkeer om de klimaatdoelstellingen te halen zou alleen mogelijk zijn door maatregelen die moeilijk uit te leggen zijn aan het publiek, zoals 'uitgebreide en onbepaalde rijverboden op zaterdag en zondag', volgens Wissing,".

Door middel van de klimaatzwendel, de grootste zwendel aller tijden, zullen ze de vrijheden van burgers, of linksom of rechtsom, aan banden leggen.

Onze vrijheid begint met het te beseffen dat er geen klimaatprobleem is en dat nog nooit wetenschappelijk is bewezen dat CO2 voor opwarming van de aarde zorgt.


B