zich nergens van bewust zijn slapen Ondanks het feit dat burgers worden voorgelogen en bedrogen waar ze bij staan, blijven ze om meer vragen.

Wat zou er nu werkelijk nodig zijn om eindelijk eens die oogkleppen te verwijderen? We hebben nu weer eens verkiezingen gehad in het Verenigd Koninkrijk.

De regerende conservatieven kregen een pak slaag en Labour ging er met de winst vandoor.

In die landen is het nog gewoon zo dat de leider van de partij die de verkiezingen wint, ook premier wordt. Bij ons was dat vroeger ook zo, nu niet meer.

Het volk was ontevreden en waar de vorige keer de Conservatieven massaal wonnen, zo heeft dit keer Labour massaal gewonnen.

Al die mensen die kostbare tijd hebben vrijgemaakt om te gaan stemmen. Dit in de verwachting dat er nu eindelijk eens iets gaat veranderen.

De nieuwe leider van het land wordt Keith Starmer en de verwachtingen zijn, zoals altijd, hoog gespannen.

Wat er in werkelijkheid is gebeurd is dat het ene poppetje is vervangen door het andere poppetje.
Verder dan het WEF gaat het bij de meeste alternatieve publicaties niet en niemand zal je vertellen dat het WEF een filiaal is van de beruchte sekte.

In de achtergrond bevindt zich het kwaad. Dit is niet zomaar een uitdrukking, het is letterlijk het satanisch kwaad van een orde van grootte dat wij ons dat niet voor kunnen stellen.

Dit kwaad komt in de vorm van een sekte met maar relatief weinig leden. En toch slagen zij er wonderwel in om zo goed als de gehele planeet te controleren.Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen, tesamen met hoog geplaatste goyim vrijmetselaars, een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Bij de vele werktuigen van de sekte kan je tegenwoordig het WEF en de staat Israël tellen. Wanneer het uiteindelijke doel is bereikt (New World Order) zullen de hooggeplaatste goyim vrijmetselaars worden gedumpt.

Duidelijk is verder dat nu ook de sabbat haar intrede heeft gedaan op 10 Downing Street.
En verder zijn er enkele zeer merkwaardige uitslagen te zien.
Het volgende plaatje is dan ook niet helemaal correct. Engeland is al veel eerder gevallen.
Ze houden hun lakeien ferm onder controle en als ze goed meespelen worden ze beloond, zoals duidelijk wordt uit het volgende:

De man die Jimmy Savile beschermde toen hij hoofd van het Openbaar Ministerie was, krijgt toestemming om het land te regeren van Jimmy Savile's beste vriend. Als je kindermisbruik in de doofpot stopt namens de Koninklijke familie, word je heel rijk beloond.