vigano oorlog paus Er vindt op dit moment een criminele samenwerking plaats tussen de Deep State en de Deep Church.

De paus speelt daarbij een verradersrol en doet alles wat zijn duistere opdrachtgevers van hem verlangen.
Carlo Maria Viganò is een Italiaanse bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk en voormalig diplomaat van de Heilige Stoel. Hij is een uitgesproken tegenstander van het Tweede Vaticaanse Concilie en van paus Franciscus wiens rechtmatigheid als opperhoofd van de katholieke kerk hij betwist.

Op dit moment vindt er in het Vaticaan een procedure plaats om Vigano de katholieke kerk uit te knikkeren. Dit, omdat hij een voortdurende oorlog voert met Bergoglio, de huidige paus.

Nu waarschuwt Viganò de wereldbevolking omdat hij zegt dat de paus een gewillige medewerker is het van het WEF en wordt aangestuurd door de vrijmetselarij.

Zo zegt Viganò onder andere het volgende:

Bergoglio werkt actief mee aan de verwoesting van onze maatschappij zoals wij die kennen.

Tegelijkertijd doet hij volgens Viganò zijn uiterste best om de kerk van binnen uit te verwoesten. De originele kerk moet verdwijnen en het moet een soort filantropische organisatie worden op maçonnieke grondslag.

Op dit moment speelt er een intensieve samenwerking tussen de Deep State en de Deep Church, waarbij Bergoglio een belangrijke rol speelt.

Het is dan ook geen toeval dat er nu een Jezuïet de rol van paus speelt.
 


Vrijmetselaars kunnen elkaar altijd herkennen aan bepaalde symbolen en gebaren. Eén van die tekenen is wat men noemt de “hidden hand” oftewel de verborgen hand. Aan de ene kant is het een teken van herkenning en tegelijkertijd symboliseert de verborgen hand ook de achterbakse, geheime manier waarop dit soort genootschappen opereert. Verborgen voor de wereld en het gewone gepeupel.

Ook de huidige paus is een vrijmetselaar.

 paus is vrijmetselaar


 paus is vrijmetselaar

Ook wordt dit meer dan duidelijk in de volgende video.

Tekst loopt door na de video.