Julian Assange, wat nu? (Update 14-8-2012)

Voorlopig even veilig in de ambassade van Equador, maar de wolven hijgen alweer aan het hek.

Scotland Yard heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd omdat Julian de condities voor zijn borgtocht zou hebben overtreden.


Update, 14-8-2012:

Volgens een Twitterbericht van de president van Equador, Correa, is de berichtgeving omtrent verleend asiel aan Assange niet gebaseerd op feiten. Hij ontkracht het bericht met de woorden: "Assange rumor is false".

Hij voegt daaraan toe dat hij, inzake de asielaanvraag van Assange, nog wacht op bericht van zijn minister van Buitenlandse Zaken.

Het gerucht was kennelijk zo sterk dat zelfs de mainstream media, zoals de Telegraaf, al berichtten over verleend asiel.

Wordt vervolgd.

Bron:

RT News

Update 12-7-2012:

De president van Ecuador, Rafael Correa, heeft formeel verklaard dat zijn regering nooit zal toegeven aan druk die is bedoeld om invloed uit te oefenen op de keuze om Julian Assange wel of geen politiek asiel te verlenen.

“We zullen met iedereen overleg voeren waar nodig, maar we zullen een soevereine beslissing nemen of we wel of niet asiel zullen verlenen aan Julian Assange”.

Correa vertelde verder dat hij "veel respect" had voor Londen, Stockholm en Washington, maar dat Ecuador niet zal toestaan dat deze regeringen haar beslissing betreffende de aanvraag van politiek asiel van Julian Assange zullen beïnvloeden.

En verder dat alleen de mogelijkheid al dat Assange misschien in Amerika de doodstraf zou kunnen krijgen, reden genoeg zou kunnen zijn voor het toekennen van de aanvraag.

Bron:


News AU

Update 30-6-2012:

Ondanks een oproep van de Britse politie om zich vrijdag te melden, heeft Julian Assange daaraan geen gevolg gegeven en blijft voorlopig in de ambassade van Equador in London.

Via een woordvoerder, Susan Benn, liet hij vrijdag een verklaring voorlezen:

De problemen waar de heer Assange mee kampt zijn groot. Zijn leven en vrijheid en het leven en vrijheid van zijn organisatie en hen die daaraan verbonden zijn, staan op het spel.

De Amerikaanse regering heeft al een jury samengesteld tegen Julian Assange en andere oprichters en managers van WikiLeaks.

Er is keihard bewijs in de openbare registers van dagvaardingen die zijn uitgevaardigd om getuigen te dwingen te getuigen tegen de heer Assange.

Amerikaanse anbtenaren hebben in een open rechtbank verklaard dat de FBI een dossier heeft over dit onderzoek wat 42.135 pagina’s dik is.

Het is een kwestie van tijd voordat de Amerikaanse autoriteiten beginnen met de uitleveringsprocedures tegen Julian en andere leidinggevenden van WikiLeaks, op grond van diverse aanklachten zoals samenzwering tot spionage.

Het is duidelijk dat er een juridisch proces plaatsvindt wat erin zal resulteren dat Julian naar Amerika wordt gebracht. En als dat laatste zou gebeuren dan zou dit in strijd zijn met zijn basisrechten.

Alhoewel het een normale procedure is, hebben de Zweedse autoriteiten zonder opgaaf van reden geweigerd om de drie uur durende trip naar Londen te maken om Julian te ondervragen. Hierdoor heeft Julian 561 dagen onder huisarrest gestaan en is ook nog eens 10 dagen in afzondering opgesloten geweest en dat allemaal zonder aanklacht. In plaats daarvan hebben ze een “rood” opsporingsbevel en uitleveringsverzoek opgegeven aan Interpol.

De Zweedse autoriteiten hebben publiekelijk aangekondigd dat het de heer Assange zal opsluiten in de gevangenis, zonder formele aanklacht. Als hij één keer in Zweden zit, dan heeft hij dusdanig veel beperkingen dat hij zijn recht tot asielaanvraag niet zal kunnen uitoefenen.

De heer Assange voelde zich niet veilig in Engeland in verband met het uitleveringsverzoek. We zijn ons heel goed bewust van het misbruik wat er wordt gemaakt in uitleveringen tussen Engeland en Amerika.

Hoewel de heer Assange in Engeland vastzat onder gevaarlijke omstandigheden, had hij in ieder geval de vrijheid om politiek asiel aan te vragen.

Julian blijft in de ambassade van Equador onder de bescherming van de regering van Equador totdat het bewijs voor zijn aanvraag bij elkaar is en onderzocht.

Tot zover Susan Benn.

Ondertussen is er ook een initiatief om Julian Assange te steunen. Een aantal bekende Amerikanen hebben een brief ondertekend als steun voor de asielaanvraag van Julian in Equador. De ondertekenaars zijn onder andere Michael Moore, Oliver Stone, Noam Chomsky, Danny Glover, Naomi Wolf en Bill Mahler. Ook is de brief ondertekend door Daniel Ellsberg, de man die in 1971 de Pentagon papieren heeft uitgelekt. Daarnaast hebben nog eens 4.000 mensen deze brief ondertekend die inmiddels is afgeleverd bij de Equadoriaanse ambassade.

Origineel artikel:

Equador heeft laten weten, bij monde van haar Minister van Buitenlandse Zaken Ricardo Patino, dat Equador het asielverzoek van Assange in overweging heeft genomen.

De reden dat Assange Equador heeft uitgekozen is waarschijnlijk omdat daar vorig jaar een rel is ontstaan naar aanleiding van door Wikileaks gelekte documenten. Daarin was te lezen dat de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Equador, Heather Hodges, de Equadoriaanse President Rafael Correa beschuldigde van het op de hoogte te zijn van corruptie-aanklachten tegen een politieman die desondanks alsnog door Correa tot nationaal hoofd van de politie werd benoemd. Aangezien mevrouw Hodges geen bevredigende verklaring kon afleggen waarom ze dat geschreven had, werd de Amerikaanse ambassadeur het land uitgezet.

De moeder van Julian, Christine, hoopt heel erg dat Equador haar zoon zal beschermen. Zijn eigen regering, de Australische, heeft tenslotte totaal niets gedaan voor haar eigen onderdaan. “Als Equador het toch niet wil, dan hoop ik dat er ander Derdewereldland is wat hem wil opnemen”, zei Christine. Zij was heel trots op Julian omdat volgens haar hij met zijn actie bewees dat hij goed en helder had nagedacht. Zeker omdat er geen normale juridische procedures tegen hem lopen.

Hetgeen ons brengt naar de rol van Zweden in dit verghaal.

Julian heeft gedurende de 500 dagen dat hij huisarrest had, de Zweedse Justitie diverse malen uitgenodigd om naar Engeland te komen om hem te ondervragen. In al die tijd heeft Zweden daar geen gebruik van gemaakt. Formeel is er tot op dit moment nog steeds geen tenlastelegging, hij wordt alleen verdacht. Wordt hij desondanks toch uitgeleverd aan Zweden, dan zal de rechtbankzitting plaatsvinden achter gesloten deuren, volledig geheim. Tot aan deze zitting zal hij absoluut geen borgtocht krijgen en waarschijnlijk worden opgesloten in de gevangenis van Stockholm, wat één van de ergste in zijn soort schijnt te zijn.

De zaak zelf waar het in Zweden om draait, schijnt ook nog als los zand in elkaar te hangen:

Bij de vermeende verkrachtingszaak in Zweden zijn ook vragen te stellen. Eén van de vrouwen heeft in meerdere Zweedse media verklaard dat er geen sprake was van geweld of dwang. De Zweedse ombudsman onderzocht hoe het mogelijk was dat de zaak zo snel naar de pers was gelekt. Het officiële twitteraccount van het Amerikaanse leger berichtte erg snel en met veel uitroeptekens over de zaak. De verkrachtingszaak werd heropend twee dagen na de publicatie van de Afghanistan-documenten. En Zweden vaardigde een internationaal arrest uit, ongeveer gelijktijdig met de aankondiging van het laatste Wikileaks-lek. Stieg Larsson zou er een mooie trilogie over kunnen schrijven. ‘Mijn kijk op de wereld is sterk veranderd,’ vertelde Assange El Pais. ‘Niets heeft mij voorbereid op de werkelijkheid zoals die zich nu manifesteert.’

Kortom, het lijkt meer op een persoonlijke vendetta, dan op een werkelijke misdaad. Ongetwijfeld zal Amerika druk hebben uitgeoefend op Zweden, want ze kunnen niet wáchten tot ze Julian in hun handen krijgen. Even een klein voorproefje van wat hem daar zomaar te wachten kan staan:

In officiële reacties op Wikileaks wordt snoeihard op de persoon Assange gespeeld. In wat lijkt op een spin van het Witte Huis wordt de uitspraak ‘Julian Assange heeft bloed aan zijn handen’ onder andere gebezigd door Hillary Clinton en minister van Defensie Robert Gates. Nog zwaarder zijn de beschuldigen van rechtse columnisten en politici. Volgens Fox News zou het leger moeten worden ingezet en Assange officiëel moeten worden aangemerkt als ‘enemy combattant’. Het Republikeinse Congreslid Peter King zei deze week dat Wikileaks als een terroristische organisatie moet worden aangemerkt. Zijn collega Mike Rogers liet doorschemeren de doodstraf voor Assange een gepaste straf te vinden. The New York Sun schreef dat Lincoln en Franklin Delano Roosevelt in hun tijd Assange zouden hebben opgehangen voor landverraad.

Een motto van Julian Assange is altijd geweest dat de waarheid boven tafel moet komen. Het trieste is dat de waarheid hem niet in dank wordt afgenomen. Sterker nog, dat hij moet vrezen voor zijn leven.

Bronnen:

RT News
Disclose TV
BBC
Vrij Nederland
Cliffsull's Blog 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl