De Egyptenaren zijn wakker. Enige dagen geleden begonnen zij aan een protest tegen de zittende regering, waarbij het erop lijkt dat iedereen nu weet wie en wat er werkelijk achter het regime schuilgaat, dat in Egypte en haar buurlanden het bewind voert.

Het volk eist het vertrek van Mubarak die hen al dertig jaar lang heeft onderdrukt. De dag is aangebroken dat het volk is opgestaan tegen de tirannie van de puppet regering en zijn massaal de straat opgegaan om hun standpunt duidelijk te maken.

Hoewel de regering inmiddels is opgestapt, wil de huidige president zijn positie blijven bekleden. Mubarak heeft afgelopen zaterdag zijn vertrouweling en hoofd van de Egyptische inlichtingendienst, Omar Suleiman, aangesteld als vice-president. Het heeft er echter alle schijn van dat de bevolking dit alles niet zal accepteren en zullen blijven protesteren totdat Mubarak en het volledige regime van het toneel verdwijnt.

Protesten

De regering heeft de politie opdracht gegeven de protesten de kop in te drukken door met scherp te schieten en maakten daarbij gebruik van zogenaamde 'agent provocateurs' om de vredige protesten doelgericht uit de hand te laten lopen. De landmacht tuinde niet in de slinkse acties en heeft inmiddels de kant van het volk gekozen en beschermt hen tegen de acties van de politie en diens ingehuurde oproerkraaiers. De acties van de politie intriganten bleken geen effect te hebben op de protesten en zijn inmiddels opgehouden. Zondagmiddag werd nog wel met behulp van de luchtmacht getracht de mensenmassa op het Tahrir-plein in Caïro uit elkaar te drijven, maar ook dit had niet meer effect dan luid gejuich vanuit de menigte bij elke laag overvliegende F-16, zoals te zien was tijdens de live verslaggeving op Al Jazeera.

De duizenden die in verschillende steden bijeengekomen zijn voeren rustige, doch luidkeelse protesten uit, waarbij zij aangeven niet te zullen stoppen tot hun doelen zijn bereikt; een soeverein, door het volk gekozen nieuwe regering.

Reacties vanuit het westen

De Amerikaanse president Obama heeft Mubarak opgeroepen geen agressieve acties te voeren tegen de bevolking, maar naar hen te luisteren.

Daarentegen spreekt de Amerikaanse vice-president Joe Biden zich in tegengestelde vorm uit. "Mubarak is geen dictator en moet blijven zitten", zegt Biden. Vreemde uitspraak? Niet echt, als je weet dat Biden, net als Mubarak, een Illuminati agent is. Vandaar dat het regime jaarlijks miljarden dollars van de VS krijgt toegeschoven voor militaire doeleinden. Ook de koning van Saoedi Arabië gaf blijk van steun aan zijn Egyptische 'collega'.

Informatiekanalen afgesloten

Het is voor het Egyptische regime te laat. De bevolking heeft elkaar reeds goed geïnformeerd en is nu exact op de hoogte van hun leiders, die al die tijd agenten van de Illuminati bleken te zijn. De regering heeft het internet volledig afgesloten en heeft nieuwszender Al Jazeera in heel Egypte geblokkeerd om te voorkomen dat informatie over wat er precies gaande is naar buiten komt.

Is het negatieve reisadvies wat door westerse en omliggende landen wordt afgegeven, werkelijk bedoeld voor de veiligheid van de reizigers, of zijn er misschien belangen bij dat toeristen geen informatie ter plaatse toegespeeld kunnen krijgen van wakkere Egyptenaren?

Sneeuwbaleffect

Na de opstand tegen het regime van Ben Ali in Tunesië, dat in een golfbeweging is overgeslagen naar Egypte, voeren tienduizenden nu ook protesten in JemenSudan, Algerije en Jordanië. In navolging hierop kunnen de leiders in Saoedi Arabië hun borst alvast natmaken.

De strategie van de Illuminati om het Midden-Oosten en Noord-Afrika geheel onder controle te krijgen lijkt volledig te worden ondermijnd door hun ontwaakte 'onderdanen'.

Aangekondigde verschuivingen

Zoals we de afgelopen tijd al in de Contact berichten hebben kunnen lezen, worden dagelijks meer en meer mensen wakker, grijpen hun soevereiniteit terug uit de klauwen van de Illuminati, waarna de hervormingen kunnen gaan beginnen.

Enkele citaten:

"Net als jullie wachten wij met ingehouden adem, wetende dat het oude systeem in zijn voegen kraakt en dat het niet veel langer bij elkaar kan worden gehouden. We zien het domino-effect plaatsvinden wanneer de eerste steen is gevallen, en wanneer het eenmaal begint, zien we heel duidelijk dat er geen tekort zal zijn aan mensen die naar voren stappen om het Licht te ondersteunen. Jullie zitten verspreid over de aardbol, en jullie volharding in het aandringen op verandering gaat zijn vruchten afwerpen. Het is duidelijk dat het niet allemaal tegelijk kan gebeuren, en sommige kwesties zullen vanwege de aard van wat het met zich meebrengt, vele maanden in beslag nemen voor het is voltooid." (Contact 5-1)

"Kijk om je heen en jullie zouden genoeg goed nieuws moeten kunnen vinden om je verwachtingen naar boven bij te stellen. De tekenen die aangeven dat de duisteren in rap tempo het gevecht om de heerschappij over jullie verliezen, zijn aanwezig."

"De Wetten van de Mens zijn een armzalige reflectie van de Wetten van het Universum, en jullie moeten ze soms echt bestrijden om gerechtigheid te verkrijgen. Met onze komst zullen er veranderingen worden aangebracht en zal de Grondwet met wat kleine verbeteringen worden hersteld, voor een bevolking die steeds meer de noodzaak van zo’n ingreep erkent. De duisteren kregen geenszins in alles hun zin, het verschil is alleen dat ze tot voor kort hun zaakjes heel openlijk konden uitvoeren." (Contact 21-1)

"Het is voor de duisteren een teken aan de wand dat zij merken dat ze niet langer een bepaalde controle hebben om de uitkomst in hun voordeel te beïnvloeden, terwijl het tempo van gebeurtenissen zich aan het versnellen is. Ze beginnen het gevoel te krijgen dat ze omsingeld en aan het verliezen zijn. Ze zouden graag "op de knop drukken", maar merken dat ze dat niet meer kunnen, en raken verdeeld in hun pogingen aan hun onvermijdelijke nederlaag te ontsnappen. Overgave is voor hen geen optie, maar misschien zien ze het uiteindelijk als de enige uitweg." (Contact 24-1)

"Jullie horen bijna dagelijks nieuwe onthullingen over de wijze waarop jullie zijn misleid, en dat veroorzaakt een brandend verlangen deze periode achter jullie te laten. De basis voor dergelijke veranderingen vereist een juridisch kader, en ondersteuning door degenen die de mensheid graag van dienst zijn. Daar komen wij in beeld en wij helpen en beschermen degenen die de campagnes gaan leiden voor verandering. Het is noodzakelijk jullie soevereiniteit te herstellen, en voor wetten te zorgen die garanderen dat dit gebeurt.

De duisteren hebben hun tijd gehad en er wordt een groot gordijn naar beneden getrokken dat een einde aan hun heerschappij zal maken. Ze hebben eigenlijk duizenden jaren lang in hun machtszetels gezeten, en de eindtijd is op hen net zozeer van toepassing als op ieder ander. Ze hadden gehoopt de onvermijdelijke verheffing tegen te kunnen houden en te voorkomen, maar het Licht is echt doorgebroken en zal steeds krachtiger blijven toenemen. Het moet niet worden onderschat en veel van haar werk wordt niet opgemerkt, maar dat duurt niet lang meer omdat ze het beste naar buiten laat komen in mensen die wakker worden. Plotseling zijn er meer mensen die ernaar verlangen bij het tot stand brengen van de veranderingen te helpen, en mensenkracht is zeer effectief en machtig." (Contact 26-1)