Het spook van de Columbia Universiteit (Update 17-06-2013 + video)

President Barack Obama is afgestudeerd in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Columbia.

Niemand van zijn medestudenten heeft hem echter ooit gezien, ontmoet of gesproken en op iedere reünie laat hij verstek gaan.
Update: 16 juni 2013

In ons artikel van vorige week legde Wayne Allyn Root uit dat noch hij noch enige ander klasgenoot van zijn studiejaar op the Columbia Universiteit ooit President Obama heeft gezien of gesproken, terwijl volgens de officiële gegevens Obama hun klasgenoot was.

Daarom heeft Allyn Root Obama de naam “De geest van de Columbia Universiteit” gegeven. Nu komt hij met een update die zo mogelijk nog schokkender is. Via een mede studiegenoot die eveneens wantrouwig is over het hele Obama verhaal, komt Allyn Root in contact met professor Henry Graf.

Dit is misschien wel de meest geëerde en legendarische professor die ooit op de Columbia Universiteit college heeft gegeven. Zijn specialiteit was Amerikaanse en Diplomatieke geschiedenis en dat heeft hij gedurende een periode van 46 jaar onderwezen op deze universiteit.

Alhoewel professor Graf nu gepensioneerd is, is zijn geheugen nog even scherp als vroeger. Na 30 jaar herkende hij Allyn Root dan ook onmiddellijk aan de telefoon en wist nog alles van en over hem, net alsof het gisteren was dat ze elkaar voor het laatst hadden gesproken. Deze professor Graf zegt dat hij noch een van van zijn collega’s die hij kent, ooit Obama heeft gezien aan de Columbia Universiteit.

Als Obama op Columbia geweest zou zijn, dan had hij, gezien zijn studierichting, colleges van professor Graf moeten volgen en zou deze hem met zekerheid gekend hebben. Met deze laatste overtuigende getuigenis van professor Graf mogen we aannemen dat Obama nooit fysiek aanwezig is geweest op de Columbia Universiteit.

Dan blijft uiteraard de vraag wie of wat Obama en zijn agenda is. Wie het zijn die achter de schermen aan de touwtjes trekken en wat het is dat ze willen dat hij gaat doen.

Origineel artikel: 7 juni 2013

Hallo, mijn naam is Wayne Allyn Root. 

Ik ben net teruggekomen uit New York waar ik heb deelgenomen aan de dertigste reünie van de Columbia Universiteit. Ik heb dat gevierd met mijn vroegere klasgenoten, behalve Barack Obama. Zoals gewoonlijk was hij er niet. Zelfs geen videoboodschap met een groet. Geen persoonlijke brief, niets.

Wat nog erger is is dat niemand die ik op deze dertigste reünie trof hem ooit heeft ontmoet. De President van Amerika is het spook van de Columbia Universiteit. Het is niet zo dat ik net om de hoek kom kijken. Al zes jaar lang (sinds 2007 toen het duidelijk werd dat Obama zou meedoen aan de verkiezingen) heb ik al in de media geroepen dat niemand die ik in Columbia ken zich kan herinneren ooit onze vroegere klasgenoot Barack Obama te hebben ontmoet of zelfs maar gezien te hebben.

Wordt het niet tijd dat de media hier vragen over gaat stellen? Is dit niet een vreemd verhaal?

Ik ben afgestudeerd op de Universiteit van Columbia en zat in de klas van 1983. Dat is dezelfde klas als waarin wordt beweerd dat Obama zat. We hadden bovendien nog precies dezelfde studierichting ook: politieke wetenschappen. Het was een kleine afdeling met ongeveer 700 studenten. De faculteit voor politieke wetenschappen was nog kleiner en erg hecht, ongeveer 150 studenten. Ik dacht dat ik iedereen uit die klas kende en in elk geval minimaal een keer heb ontmoet, maar absoluut zeker ben ik over dat ik iedereen gezien moet hebben in de vier jaar die ik daar doorgebracht heb. Maar, geen Obama.

Niemand heeft hem ooit ontmoet. Sterker nog, niemand herinnert zich ooit dat markante gezicht te hebben gezien. Denk hier eens een paar minuten over na. Onze klasgenoot is president van de Verenigde Staten. Moet er niet iemand zijn die hem herkent? Of in ieder geval zegt dat hij zich hem herinnert?

Op deze dertigste reünie had iemand terug moeten blikken over “mijn dagen met de toekomstige president”. Niemand deed dat. Je zou denken dat Obama toch op zijn minst een videoboodschap had kunnen sturen met daarin hoe leuk hij het vond destijds op Columbia. Je zou toch zeggen dat hij minimaal een persoonlijke brief zou sturen die tijdens de reünie voorgelezen kon worden aan zijn vroegere maatjes? Toch? Maar, dit deed hij niet. Hij deed dit niet omdat Obama geen vroegere klasmaatjes heeft.

Er was niemand op die dertigste reünie die Obama ooit heeft ontmoet, laat staan maatjes met hem was. Nu kun je stellen dat dit allemaal vreemd is, maar wel mogelijk. Tenslotte zegt Columbia dat hij afgestudeerd is en ik geloof mijn collega. Zou één van beste instituten ter wereld meedoen aan een cover up? Daarbij het risico lopend dat hun reputatie voor altijd beschadigd zou zijn?

Er is slecht één foto van Obama waarin hij zit in zijn appartement in Manhattan met de man die zegt dat hij zijn kamergenoot was, een buitenlandse student uit Pakistan. USA Today beschreef die kamergenoot van Obama als iemand die wiet rookte, cocaïne gebruikte en dat het een buitenlandse student was.

Ik heb nooit gezegd dat Obama niet geregistreerd stond op Columbia. Ik weet zeker dat dit wel het geval was. Ik heb nooit gezegd dat hij niet afgestudeerd is. Als de universiteit zegt dat dit zo is, dan zal dat ongetwijfeld het geval zijn. Maar, ik heb altijd gezegd dat er iets in het verhaal niet klopt. Het in ongeloofwaardig, het is onmogelijk. Het is het verhaal van de Manchurian Candidate. (Verwijzing naar de film uit 1962 waarin de hoofdpersoon wordt gehersenspoeld en op een bepaald teken ieder willekeurig commando uitvoert dat hem door zijn opdrachtgevers wordt gegeven).

Het is interessant dat er maar één foto is, één professor die zegt dat hij zich Obama herinnert en één krantenartikel. Net genoeg om een dun alibi te creëren zoals dat door de KGB of de CIA gedaan zou worden. Feit is dat ik, noch één van mijn medestudenten ooit Barack Obama hebben gezien. We kenden hem niet. We hebben hem nooit ontmoet. We hebben hem nooit gezien.

Mijn verhaal is simpel en het is niet veranderd sinds 2007. Er klopt iets niet in verhaal van Obama, zoveel weet ik wel. Hij is óf het spook van de Columbia Universiteit óf hij is de perfecte Manchurian Candidate. Maar iets stinkt er op Columbia.

Bron:

Personal Liberty

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl