Eindelijk goed nieuws voor Julian Assange?

Wikileaks klokkenluider Julian Assange zit nog steeds “gevangen” in de ambassade van Ecuador in Londen en kan geen kant op vanwege een Zweeds arrestatiebevel.

Misschien komt er u eindelijk wat beweging in de situatie want het Zweeds Openbaar Ministerie wil hem nu toch verhoren in de ambassade, iets wat ze al 3 jaar lang weigeren. 
Ondertussen zit Julian Assange van klokkenluiderssite Wikileaks al weer meer dan drie jaar vast in de ambassade van Ecuador in Londen.

Vanwege een door Zweden uitgevaardigd arrestatiebevel voor vermeende verkrachting van twee Zweedse vrouwen kan Assange de ambassade niet verlaten omdat hij dan onmiddellijk wordt gearresteerd zoals wij schreven in een eerder artikel:

Assange heeft asiel aangevraagd en gekregen in Ecuador, maar is niet in staat om de ambassade te verlaten, want op het moment dat hij dit doet, zal hij door de Engelsen worden gearresteerd en uitgeleverd aan Zweden.

“Op vrijdag 20 augustus 2010 vaardigde de Zweedse politie een arrestatiebevel uit tegen Assange, wegens klachten van twee vrouwen over seksuele gedragingen van Assange. Het arrestatiebevel tegen Assange werd 21 augustus ingetrokken door een Zweedse hoofdaanklaagster, Eva Finne. Zij verklaarde: “Ik denk niet dat er reden is, Assange te verdenken van verkrachting”. Op 1 september werd het arrestatiebevel echter opnieuw uitgevaardigd, door een andere Zweedse hoofdaanklaagster, Marianne Ny. Zij verklaarde: “Er is reden aan te nemen dat een misdrijf is gepleegd. Gezien de informatie die nu beschikbaar is, is mijn inschatting dat het misdrijf van verkrachting heeft plaatsgevonden”.

“Assange beweert dat uitlevering aan Zweden een politieke reden heeft en vreest dat het gevolg een uitlevering aan de Verenigde Staten zal zijn, dat hem wil berechten vanwege zijn WikiLeaks-onthullingen met betrekking tot dat land. De Zweedse autoriteiten hebben echter aangegeven dat dit niet het geval is en dat Assange gezocht wordt wegens de verkrachtingszaak en niets anders”.

Ondertussen klikt de klok verder en ligt het dossier in Zweden stof te vergaren en gebeurt er helemaal niets. De Zweedse Hoge Raad heeft aanklager Marianne Ny nu onder druk gezet om iets te doen en beraden ze zich over of het arrestatiebevel tegen Assange nog wel overeind gehouden kan worden.

En dus vraagt Marianne Ny nu aan Assange of hij instemt met een verhoor in de ambassade van Ecuador in Londen. Iets dat Assange zelf in het verleden al vele malen heeft voorgesteld, maar wat toen door Ny werd afgewezen.

De reden die ze gaf was dat een dergelijk verhoor kwalitatief onvoldoende zou zijn. Die mening heeft ze nog steeds, maar gezien de omstandigheden heeft ze weinig andere opties.

''De tijd tikt weg en daarom moet ik kwaliteitsverlies in het onderzoek accepteren en het risico nemen dat het verhoor geen vooruitgang oplevert voor het onderzoek'', aldus Ny.

De Zweedse advocaat van Assange is blij met deze stap van de aanklagers. Hoe Assange zelf hierop reageert is nog niet bekend. Er lijkt in ieder geval een klein beetje schot in de zaak te komen en uiteraard afhankelijk van hoe de eventuele verhoren verlopen is er zelfs een kans dat het arrestatiebevel tegen hem wat Zweden betreft, ingetrokken zou kunnen worden.

Dan is er natuurlijk Amerika nog steeds in de achtergrond die het absoluut niet leuk zal vinden als er geen arrestatiebevel tegen Assange meer loopt en hij daardoor naar een ander deel van de wereld kan verdwijnen.

Het wordt hoe dan ook voorlopig even afwachten, maar zelfs zo'n béétje beweging in de zaak maakt het leven voor Julian Assange misschien wat dragelijker.

Bron:

Nu.nl
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl