NAVO generaal slaat alarm over chemtrails (video)

De bijna, zo lijkt het, moedwillige blindheid van de mensheid om dingen onder ogen te zien, is werkelijk bijna niet meer voor te stellen. 

Velen zijn tot de overtuiging gekomen dat wanneer ze maar lang genoeg doorgaan met het ontkennen van de werkelijkheid deze op magische wijze zal verdwijnen.



De waanzin van bovengenoemd denken is iedere dag opnieuw in je omgeving waar te nemen.

De manier waarop overheden wereldwijd hun bevolkingen tiranniseren, is iets dat door de grote massa nauwelijks wordt opgemerkt.

De wereld wordt door een duister satanische kliek in de achtergrond naar een punt gedreven waarop geen terugkeer meer mogelijk is. Waarbij volledig gedrogeerde en gehypnotiseerde bevolkingen braaf meewerken aan de volledige vernietiging van leven op aarde.


chemtrails

Of mensen het nu prettig vinden of niet, wakker worden wordt langzaam aan noodzakelijk. Daar kunnen, wie weet, de hiernavolgende video's een bijdrage aan leveren.

Iedere dag opnieuw worden wij systematisch vergiftigd en beïnvloed door de ongezonde stoffen die boven onze hoofden worden uitgestrooid. Eenieder kan dit bijna dagelijks met eigen ogen waarnemen.

In de navolgende ruim 4 minuten durende video zie je onder andere een NAVO generaal die alarm slaat over de chemtrails boven onze hoofden. De voormalige chef van het NATO Southern Command, Lt. Generaal Fabio Minni, weet dat er gevaarlijke stoffen boven onze hoofden worden uitgestrooid, maar zelfs iemand uit die kringen weet niet precies wat de duistere achtergrond van dit alles is.



Voor degenen die zich wel bewust van zijn dat er kunstmatig giftige en ziekmakende stoffen in onze atmosfeer worden gesproeid, denkt het merendeel dat dit is bedoeld voor weermanipulatie.

Dat is ten dele waar, hoe schokkend ook, maar het heeft ook nog een veel meer sinister doel en dat is het beïnvloeden van de mens, zowel mentaal als fysiek.

Iemand die zich al lang met onderzoeken bezighoudt naar de fysieke gevolgen van chemtrails is Cliff Carnicom van het Carnicom Institute.

Zijn onderzoek wijst onder andere uit dat chemtrails ook door de bio-industrie vervaardigde filaments (letterlijk vertaald betekent dit gloeidraad) bevatten die de wereldbevolking infecteren met exotische door de mens gefabriceerde bacteriën die niet in de natuur voorkomen.

De besmetting met dit soort ziekteverwekkers manifesteert zich op verschillende manieren. Zo krijgt bijvoorbeeld een klein aantal mensen te maken met huidletsel, waarbij ze als het ware net vanonder de huid een soort polymere vezels uitzweten.

Clifford Carnicom noemt deze aandoening, waar wij eerder ook verslag over deden en ook uitgebreid in een ander artikel over schreven, Morgellons disease.

Morgellons disease is een aandoening waarbij mensen denken dat er iets, meestal vezelachtige structuren (fibers) onder de huid zit en door de huid naar buiten komt of probeert te komen. Vaak is er ook jeuk bij en uitgebreide krabeffecten. De patiënten die het hebben verzamelen de vezels, pluisjes, korrels, wormpjes, en haarballen die uit de huid komen en maken daar soms ook detailfoto's van die op internet te vinden zijn. Vaak hebben ze ook een scala aan andere klachten zoals chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen, haaruitval, spierpijn en gewrichtspijn, slapeloosheid, psychische problemen, of klachten van aantasting van interne organen door de ziekte. Morgellons disease wordt in de medische wereld beschouwd als een delusional parasitosis oftewel parasietenwaan. Maar het is toch net iets anders want de patiënten beschrijven geen parasieten, maar vezeltjes, in allerlei vormen, die aan de huid kleven of naar buiten komen.

In de mainstream medische wetenschap wordt Morgellons gezien als een inbeelding, niet echt.

Dat dit wel degelijk echt is en bestaat, wordt aangetoond door het onderzoek van het Carnicom Institute.

Veel van het onderzoek door Carnicom is gedaan in samenwerking met Dr. Gwen Scott.

In de onderstaande 3e video doen beiden het verhaal over welke rampzalige gevolgen die nanodeeltjes en andere troep in de lucht hebben voor onze gezondheid, waarvan een lange en uitgebreide verklarende lijst is terug te vinden in dit eerdere artikel van ons.

Navolgend nog eens deel 1 en 2 van een verhelderende documentaire over chemtrails, waarvan deel 2 met Nederlandse ondertiteling. De 4e video met Nederlandse ondertiteling is ook uit een eerder artikel van ons waarin dieper wordt ingegaan op de belangen achter chemtrails. De 5e video ook uit een eerder artikel van ons, bevat allerlei formele verklaringen van mensen met kennis van zaken uit de luchtmacht en burgerluchtvaart.








Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl