RTL weerman had het bijna goed met zijn schepen en chemtrails

De Nederlandse bevolking keek met volle verbazing naar de RTL weerman toen deze vorig jaar aankondigde dat ook schepen de beruchte vliegtuigstrepen alias chemtrails maken.

Maar, de RTL weerman had wel gelijk dat schepen inderdaad niet zo onschuldig zijn als ze eruit zien, want zij veroorzaken geen chemtrails, maar wel aquatrails.Via een lezer (dank!) werden wij opmerkzaam gemaakt op het feit dat er naast chemtrails zoals die in de lucht voorkomen, er ook aquatrails bestaan, chemische sporen die door schepen op de oceaan soms worden achtergelaten.

Een kenmerk van een chemtrail in de lucht is dat deze in tegenstelling tot een normale contrail niet of heel slecht oplost in de lucht, uitwaaiert tot een soort wolk en soms urenlang blijft hangen.

Met een aquatrail is er iets vergelijkbaars aan de hand. Schepen laten door het ronddraaien van de schroef of schroeven ook sporen na, maar waar we hier over praten zijn sporen achter schepen die niet of niet alleen worden veroorzaakt door de schroeven.

Het gaat dan over een soort chemisch spoor wat er uit ziet zoals op de volgende foto.


xxx

Natuurlijk worden deze aquatrails door de mainstream "wetenschap" ook ontkend, net zoals ze dat doen met chemtrails.

Dit fenomeen werd voor het eerst ontdekt in de jaren negentig op een online platform The Well. Dit is één van oudste online communities en daar verschenen berichten over vreemde sporen achter Israëlische marine- en Chinese containerschepen. Net zoals met chemtrails in de lucht duurde het heel lang tot de sporen achter deze schepen waren verdwenen.

De sporen hadden vaak ook een geel tot blauwachtige waas en leken te bestaan uit kleine bobbeltjes of alsof er een soort schuimlaag op het oppervlak lag. Natuurlijk is er formeel nog nooit onderzoek naar gedaan, echter, het fenomeen bestaat en het is wederom bestempeld als een aluhoedje-verhaal.

Wat er zich allemaal voor elementen in die aquatrails bevinden, is nog niet helemaal duidelijk, behalve één die er zeker in schijnt voor te komen en dat is methylkwik.

En dat zou dan ook meteen verklaren waarom wetenschappers er maar niet in slagen om vast te stellen waar de grote hoeveelheden methylkwik die in vis wordt aangetroffen vandaan komen. Wat zij zeggen, is dat er ergens in de oceanen relatief onschuldig kwik wordt omgezet in het veel gevaarlijker methylkwik. Want, een andere verklaring kunnen ze niet bedenken.

En toch worden er steeds hogere en steeds gevaarlijker concentraties van methylkwik aangetroffen in vissen, die dan (uiteraard) weer door mensen worden geconsumeerd die daar dan weer gezondheidsproblemen door ondervinden.

Er zijn door illegale lozingen eerder mensen vergiftigd met methylkwik:

Grote aantallen mensen werden vergiftigd door voedsel dat besmet was met hoge gehaltes aan methylkwik, met name bij het dumpen van industrieel afval.

Wanneer dit element bewust wordt gebruikt in aquatrails, dan kan het eigenlijk alleen maar als doel hebben om op een onopvallende manier de mensheid uit te roeien, zoals al heel lang geleden gepland door de elite.

Volgens de Wikipedia:

Omdat methylkwik gevormd wordt in aquatische systemen en zich niet makkelijk uit organismen laat verwijderen, bioaccumuleert het in aquatische voedselketens van bacteriën naar plankton, naar grote ongewervelden, en van daar naar herbivore (plantenetende) vis en dan naar piscivore vissen. Dit komt doordat methylkwik een halveringstijd heeft van ongeveer 72 dagen in aquatische organismen zodat het zich ophoopt in deze voedselketens. Organismen, mensen inbegrepen, visetende vogels, zoogdieren zoals otters, inktvissen en walvissen, die vis eten, krijgen het methylkwik binnen dat zich zo ophoopt in hun lichaam. Vis en andere waterdieren als weekdieren, oesters en paling zijn de enige belangrijke bron van menselijke blootstelling aan methylkwik. Het gehalte methylkwik hangt af van het soort vis, de leeftijd en de grootte ervan en van het type water waarin het werd aangetroffen. In het algemeen bevat visetende vis zoals witte haai, zwaardvis, zeilvis, grotere soorten tonijn, breedbekbaars, Atlantische zalm en snoek hogere gehaltes methylkwik dan herbivore of kleinere vis zoals tilapia, haring en paling.

Binnen een gegeven vissoort zijn er bij oudere en grotere vissen meestal hogere concentraties methylkwik aanwezig. Ook vissen die opgroeien in water met een hogere zuurtegraad hebben meer kans om grotere concentraties methylkwik te bioaccumuleren.

In Irak werd in de jaren '60 en '70 tarwe behandeld met methylkwik als conserveringsmiddel. Dit tarwe werd dan gezaaid en gevoerd aan dieren en geconsumeerd door mensen.

Door mensen ingeslikt methylkwik wordt meteen en geheel opgenomen door het maag-darmstelsel. Het wordt meestal aangetroffen samen met vrij cysteïne en eiwitten en peptiden die dat aminozuur bevatten. Het methylmercurisch cysteïnyl-complex wordt door eiwitten die aminozuren in het lichaam transporteren aangezien voor methionine, een ander aminozuur. Daardoor wordt methylkwik getransporteerd door het gehele lichaam, ook door de bloed-hersenbarrière en de placenta heen, waar het opgenomen wordt door de zich ontwikkelende foetus. Om deze reden en zijn sterke binding aan eiwitten wordt methylkwik niet makkelijk door het lichaam uitgescheiden. Methylkwik heeft een halveringstijd van ongeveer 50 dagen in het menselijk lichaam.

Verschillende onderzoeken geven aan dat methylkwik leidt tot subtiele ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en verminderde IQ, taalvaardigheid en geheugen, bij kinderen die in utero eraan zijn blootgesteld.


Blootstelling aan methylkwik geeft bij volwassenen ook een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen zoals hartaanval. Er is enig bewijs dat methylkwik in kwetsbare individuen auto-immuunziekte kan veroorzaken.

Het lijdt geen twijfel dat methylkwik giftig is, ook voor een zich ontwikkelend foetus. Er is nog wel controverse over de concentraties van methylkwik in voeding die kunnen leiden tot die schade. De rampen in Japan en Irak leidden tot neurologische symptomen zoals parestesie, verlies van lichamelijke coördinatie, moeilijk spreken, hemianopsie, gehoorverlies, blindheid en uiteindelijk ook de dood.

Er zijn ondertussen bewijzen gevonden voor materiaal dat via de schroef het water in wordt gepompt, van ultra lange sporen achter schepen die veel te lang zichtbaar blijven en vreemd schuim dat overal ter wereld op stranden aanspoelt.


xxx

Op dit moment zijn er zo te zien nog maar weinig mensen die zich bewust zijn van het feit dat er niet alleen in de lucht boven onze hoofden wordt geknoeid met giftige elementen, maar ook in het ons omringende water, dat nog steeds meer dan 70 procent van het aardoppervlak vormt.

Bovenstaande leidt tot een systematische vergiftiging met rampzalige gevolgen, vooral ook onder de jeugd. Gelukkig is er wel iets dat je er tegen kunt doen en dat is om te zorgen dat zware metalen zo snel mogelijk je lichaam verlaten, voordat ze daar onherstelbare schade aanrichten. Het natuurlijke middel dat daar bij uitstek voor geschikt is, is chlorella.

Wie nog steeds denkt dat overheden/elite het beste voor heeft met de mensheid kunnen we bij deze uit de droom helpen.


xxx


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl