Straks nog veel meer chemtrails dankzij niet bestaande klimaatopwarming

Nu al zien we op heldere dagen nauwelijks nog de blauwe luchten die vroeger heel gewoon waren.

Maar, we staan pas aan het begin, want chemtrails vormen onderdeel van een groter en heel geraffineerd plan.
Iets waar nog veel mensen zich het hoofd over breken, is wat de reden nu eigenlijk is dat onze mooie luchten totaal worden verziekt door de zwaar giftige substanties die dagelijks boven onze hoofden worden gesproeid.

Volgens mensen die uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de reden van al dit sproeien, is het terug te herleiden naar het volgende:

Men heeft de zogenaamd door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde ooit bedacht om daarmee veel dingen te kunnen uitvoeren die anders op teveel weerstand zouden zijn gestuit.

Een bekend gevolg van die bedachte opwarming is natuurlijk het invoeren van allerlei belastingen, iets dat ook wij nu dagelijks in de praktijk beginnen te merken. Overal waar het meest afgrijselijke woord in onze taal, duurzaam, opduikt weet je dat je je portemonnee mag trekken.

Maar, een waarschijnlijk veel belangrijker element voor de machthebbers achter de schermen is dat die bedachte klimaatopwarming ook een excuus oplevert om steeds openlijker over te gaan tot het sproeien met chemtrails oftewel geo-engineering zoals het formeel heet.

Dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde wordt uiteraard volop gepromoot door de mainstream media, de Verenigde Naties (wereldregering) en door academici en wetenschappers, want dit is de sleutel waarmee vele deuren worden geopend.

Want, wat men wil, is dat ze openlijk iedere dag onze luchten vol kunnen sproeien met als reden dat wij dit nodig zouden hebben om de niet bestaande klimaatopwarming te bestrijden. Zij willen de luchten vol sproeien met giftige strepen die uren of soms zelfs dagenlang blijven hangen en voor ons net zo gewoon worden als vaccinaties die we kunnen missen als kiespijn.

Een onderzoeker die zich al lang bezighoudt met de vraag waarom ze de luchten vol sproeien, Peter A. Kirby, schijnt nu op bewijs gestuit te zijn dat aantoont dat het sproeien van de luchten (geo-engineering) altijd al het doel is geweest en dat de niet bestaande klimaatopwarming zou worden gebruikt als excuus om dit openlijk te kunnen doen.

Kirby heeft veel aanwijzingen gevonden dat de niet bestaande opwarming van de aarde fabel al heel lang is verbonden met de oh zo gewenste geo-engineering en dat dit alles weer onderdeel uitmaakt van wat men noemt het New Manhattan Project.

Op 16 juli 1945 zag de wereld voor het eerst wat een kracht atoomwapens konden hebben toen er in New Mexico een nucleair testwapen tot ontploffing werd gebracht. Na drie jaar ontwikkeling en planning werd het geheime atoomwapen tot ontploffing gebracht. Een maand later zouden de atoombommen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki verwoesten. Het project, uitgevoerd door ´s werelds toponderzoekers, werd bekend als het Manhattan Project.

Eén van de belangrijkste wetenschappers bij het Manhattan Project was John von Neumann. In een door hem in 1955 geschreven artikel voor het Fortune tijdschrift getiteld “Can we survive technology?”.


xxx

In het artikel identificeert hij “het probleem” waar de wereld mee te maken zal krijgen; een door de mens veroorzaakte opwarming vanwege de CO2 uitstoot. De oplossing die hij daarvoor vervolgens aandraagt, is het controleren van het klimaat, oftewel geo-engineering oftewel chemtrails.


xxx

Later wordt er verder geborduurd op dit thema zoals onder andere blijkt uit een document van de CIA uit 1974, getiteld “A Study of Climatological Research as it Pertains to Intelligence Problems”, waarin wordt gewaarschuwd dat slechts een kleine verhoging van de temperatuur op aarde ervoor zou kunnen zorgen dat de mensheid volkomen wordt uitgeroeid.

Dan, 40 jaar later, komt John Brennan, als directeur van diezelfde CIA, in 2016 met de suggestie dat we moeten gaan sproeien om de wereldwijde opwarming te bestrijden.

Natuurlijk gebeurt dit al heel lang, maar men zal dit straks steeds openlijker gaan promoten als iets dat absoluut noodzakelijk is om de wereldwijde (niet bestaande) opwarming te bestrijden.

Het mes snijdt dan weer zoals gebruikelijk aan vele kanten. Door de geo-engineering kun je bepalen welke gebieden regen zullen krijgen, of orkanen of welke compleet zullen uitdrogen. Via de nanodeeltjes die in de lucht worden gesproeid kun je een bevolking ziek maken (uitroeien) en als ultieme “oplossing” is er de nanobot mindcontrol.


xxx

Alles wat er op aarde gebeurt, inclusief de chemtrails, heeft als uiteindelijk doel een fiks deel van de bevolking uit te roeien en degenen die overblijven volledig als slaven onder controle te houden.

Van een lezer ontvingen wij (dank!) onderstaande beelden van een prachtige dag tijdens zijn wintersport. Zolang je maar naar de sneeuw kijkt is er niets aan de hand, maar kijk vooral niet naar boven.


xxx


xxx


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl