De chemtrails zijn terug of gewoon weer zichtbaar

Het lijkt ogenschijnlijk alsof het een tijdje rustig is geweest in de luchten boven onze hoofden voor wat betreft chemtrails.

We hebben de afgelopen maanden regelmatig blauwe(re) luchten gezien, net zoals ze vroeger waren.


Maar nu schijnen de chemtrails weer in volle hevigheid terug te zijn:

Een lezer schrijft het volgende (dank!) en stuurt een foto mee.

Ik lees veel berichten dat het overal minder word met de chemtrails. Even leek het er op dat dat hier (Denekamp) ook het geval was, maar sinds anderhalve week is het echt heel erg hier. Mijn vraag is dit in heel Nederland of Europa? En waarom hier dan nog wel en in Amerika echt minder? Ik dacht dat dit alles aan gestuurd werd vanuit Amerika.


xxx

De hoeveelheid troep die boven onze hoofden in de lucht wordt gestrooid is niet altijd even gemakkelijk te zien. Het feit dat we op een bepaalde dag minder of geen chemtrails zien heeft alles te maken met atmosferische condities, niet zozeer met het feit of er wel of niet gesproeid wordt.

De lange droge periode die we achter de rug hebben veroorzaakte noordelijke en oostelijke winden en ook dit was het gevolg van weermanipulatie zoals we schreven in een eerder artikel.

Dit alles heeft ook gevolgen voor de chemtrails. Bij mooi weer en een droge atmosfeer zoals we die vaak hebben bij noordelijke of oostelijke wind en een lage relatieve vochtigheid, zullen er over het algemeen niet of nauwelijks chemtrails waar te nemen zijn. Er is waterdamp in de lucht nodig om de chemtrails zichtbaar te maken.

Wat dat betreft is het proces voor contrails en chemtrails hetzelfde:

We zien dat bij de verbranding van kerosine waterdamp vrijkomt. Meestal is er al een hoeveelheid waterdamp in de lucht aanwezig. De streep ontstaat wanneer het vliegtuig de waterdampconcentratie aanvult totdat de lucht ermee verzadigd is. Dan ontstaan er ijskristallen. Om te bevriezen is een kristallisatiekern nodig en daarvoor kunnen stofdeeltjes dienst doen. Als zo’n klein druppeltje bevriest, zal het sterk aangroeien door waterdamp uit de omgeving aan te trekken.

Het grote verschil tussen contrails en chemtrails is dat er bij de eerste alleen sprake is van stofdeeltjes met als gevolg bevroren damp, terwijl bij de tweede er een enorme hoeveelheid schadelijke en voor de mens giftige stoffen vrijkomen in de lucht. Voor een lijst verwijzen wij naar een eerder artikel.

Hoe meer rotzooi er vrijkomt in de lucht vanuit het vliegtuig des te groter zullen ook de chemtrails worden en des te langer zullen ze blijven hangen en steeds verder uitwaaieren. Wolken vormen zich via water(damp) die zich hecht aan zoals men dat noemt condensatiekernen, wat deeltjes vaste stof zijn in de lucht waar omheen zich vocht ophoopt net zo lang totdat het zo groot is dat het als een regendruppel neervalt. Zo'n condensatiekern kan naast onschadelijk stof ook bestaan uit door de mens uitgestrooide giftige stoffen.

Het werkelijke criterium voor het sproeien boven onze hoofden ligt dan ook eigenlijk niet eens in wat zichtbaar is of niet, maar veel meer in wat er wordt gemeten op de grond.

Er zijn ook wereldwijde grondmetingen die bevestigen dat de chemicaliën als aluminium en zware (radioactieve) metalen inderdaad ook daadwerkelijk zijn aangetroffen in grote hoeveelheden en dat dit zelfs te meten is in je haar.

Wanneer de chemtrails wel weer in grote getale zichtbaar zijn is dit meer een indicatie dat het sproeien helemaal niet is opgehouden, ook niet tijdens de perioden dat ze minder zichtbaar waren wegens atmosferische condities.

En dat ze vrolijk doorgaan bewijst de volgende foto die we kregen van een lezer uit Sprang Capelle (dank!).


xxx

En de volgende die een "mooi" ruitpatroon laat zien in Bolsward.


xxx

Meer bewijzen dat door middel van geo-engineering en andere technieken zoals HAARP permanent onze luchten worden gemanipuleerd zie je ook in de manifestatie van steeds vreemdere wolken.

Hierna volgen een aantal vreemde wolken zoals die de afgelopen dagen zijn waargenomen en een paar daarvan zal misschien natuurlijk zijn, maar een aantal ook niet. Zeker niet die waar ze als het ware langs een rechte lijn zijn afgesneden.

De beelden zijn afkomstig uit een video van Mr. MB333 die allerlei interessante foto’s krijgt opgestuurd van lezers.


xxx


xxx


xxx


xxx


xxx

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl