De Skyguards komen in actie

Het lijkt alsof men zich in België drukker maakt over chemtrails dan wij hier in Nederland.

Zo is daar een platform in het leven geroepen dat zich sterk maakt in de strijd tegen de zorgelijke geo-engineering die zich permanent boven onze hoofden afspeelt, de Skyguards.De drijvende kracht hierachter is de Belgische oud burgemeester Peter Vereecke die zich al sinds jaar en dag onvermoeibaar bezighoudt met het onder de aandacht brengen van de gevaren van chemtrails.

Enkele dagen geleden zijn er ongeveer 150 verontruste burgers samengekomen in het Europese Parlement. Mensen die zich heel druk maken over het gif dat over onze hoofden wordt uitgestrooid.

Hieronder volgt een verslag van Peter Vereecke en een diapresentatie van Desiree Röver over wat nu precies de gevaren van chemtrails zijn.

Op 8 en 9 april kwamen bijna 150 EU inwoners samen in het Europese parlement te Brussel om hun bezorgdheid te uiten in verband met het fenomeen dat publiek vermarkt wordt als GEO-ENGINEERING.

chem3

Alle Europese landen waren vertegenwoordigd tot zelfs Servië, Oekraïne en Cyprus om er de oprichting te bekrachtigen van Skyguards, een samenwerkingsplatform van zowel individuele burgers als burgerverenigingen. Ook de Belfort-group was met een uitgebreide delegatie aanwezig omdat zij al jaren op dit vlak actief zijn, ondermeer door het organiseren van het eerste internationale chemtrail-symposium en de publicatie van 'Case Orange', een 300 bladzijden tellend wetenschappelijk document opgemaakt door insiders van de militaire- en burgerluchtvaart.

Geo-engineering is het (wereldwijd) kunstmatig beïnvloeden van het weer. Dit gebeurt door middel van bijzonder krachtige electromagnetische stralingen vanuit HAARP-installaties, waarvan de belangrijkste zich bevindt in Alaska (USA). Door het bewerken van de atmosferische lagen kan men bepalen in welke streken het droog is, waar en hoeveel het regent, kan men orkanen sturen en zo meer.

In 1999 reeds heeft de Europese commissie van leefmilieu en volksgezondheid een hoorzitting hiervoor in het leven geroepen, wat echter een stille dood is gestorven omdat niemand van de verantwoordelijken van de HAARP-installatie in de USA bereid was uitleg te komen geven. Maar er is meer en het is nog erger..... Om de atmosfeer meer geleidend te maken zodat geo-engineering makkelijker gaat, sproeien vliegtuigen dagelijks massa's zware metalen in onze atmosfeer.

Dit fenomeen wordt meestal aangeduid met de term 'chemtrails', maar aangezien deze benaming automatisch gelinkt wordt aan 'complottheorieën' en dus niet serieus genomen wordt, is ervoor gekozen het probleem aan te kaarten via het meer aanvaarde begrip 'GEO-ENGINEERING'.

chem1

Deze klimaatmanipulatie is een hot item zowel binnen militaire instanties als in civiele kringen, het wordt intens bestudeerd en er wordt veel geld, personeel en technische middelen in geïnvesteerd.

Bedoeling zou zijn om global warming onder controle te krijgen. Het wordt echter steeds duidelijker dat dit slechts een vals en leugenachtig voorwendsel is. Waarom groeit de onrust en het verzet bij de bevolking? In de eerste plaats omdat geo-engineering dé voornaamste verklaring is waarom ons klimaat zo totaal uit het lood is, dat abnormale temperaturen en weertypes worden waargenomen en dat het aantal zogenoemde natuurrampen zoals orkanen en aardbevingen explonentiëel toeneemt.

Dit creëert niet alleen veel directe materiële schade en menselijk leed, maar laat ook de voedselprijzen stijgen. Het besef dat op verschillende plaatsen zonder democratische goedkeuring en controle met de thermostaat van onze planeet wordt geprutst, kan niet anders dan verzet en protest uitlokken. In de tweede plaats zijn die zware metalen zoals Aluminium en Barium een onwaarschijnlijk grote bedreiging zijn voor de gezondheid van mens, dier en natuur. Wie zijn ogen open doet kan niet anders dan vaststellen dat alles en iedereen geleidelijk aan zieker aan het worden is en uiteindelijk zal sterven aan de gevolgen.

Het merendeel van de bomen kwijnt weg, de populatie van bijenkolonies loopt op sommige plaatsen terug tot maar 10 %. Het is bijzonder dat velen dit allemaal als normaal en zeker niet onrustwekkend beschouwen. Officiëel wordt beweerd dat geo-engineering voorlopig enkel bestudeerd en hoogtens beperkt experimenteel uitgeprobeerd wordt, maar in de parlementaire conferentie van dinsdag 9 april hebben de activisten van Skyguards duidelijk aangetoond dat er een berg aan wetenschappelijk onderbouwd bewijsmateriaal is, die aantoont dat het in werkelijkheid al op grote schaal gebeurt en dit in toenemende mate de laatste tien jaar.

Zo hebben ze gewezen op ondermeer de talloze studies & rapporten van bijvoorbeeld Nasa, die aantonen dat het zonlicht de laatste 10 jaar met meer dan 20% afgenomen is hier op het aardoppervlak, de alarmerende analyses van water, grond en planten waar hoge gehaltes aan zware metalen worden geregistreerd, de grote vloot aan militaire en burgerlijke sproeivliegtuigen (zelfs onbemande: de zogenaamde 'drones'!), de vele patenten, licenties en contracten van instanties en firma's die weercontrole tot doel hebben, de enorme geldelijke en militaire belangen van het kunnen manipuleren van het weer en voorál wezen ze op hetgeen dat zo dikwijls aan onze hemel te zien is: vliegtuigen die dikke, volle strepen achterlaten die uren blijven hangen en uitwaaieren tot een witte nevel, die door klimatologen en weervoorspellers wordt omschreven als cumulusbewolking. Het meest verontrustende is de niet te ontkennen impact op de menselijke gezondheid.

We verwijzen in dit verband ook naar de heldere uiteenzetting van gerespecteerd medisch onderzoeksjournaliste Désirée Röver:

De aanwezige parlementariërs waren zwaar onder de indruk. Probleem is dat op dit moment overigens niemand hiervan wakker ligt en er nauwelijks bereidheid is om deze problematiek ernstig te nemen en te onderzoeken. Binnen de gelederen van Skyguards is afgesproken dat men via een burgerinitiatief (een petitie dus) de Europese Commissie zal trachten te dwingen tot een wetgevingsvoorstel.

Ook zal men op allerlei andere manieren druk uitoefenen opdat een onafhankelijke instantie van de EU de opdracht krijgt om stalen te nemen in de lucht van die 'persistent contrails' om op die manier iedere twijfel weg te nemen omtrent het bestaan van deze misdaad tegen de menselijkheid.

Hoogachtend,

Peter Vereecke Initiatiefnemer Belfort-group

(Redactie: in verband met de Belgische taal hebben we in die delen van de tekst die van Peter Vereecke afkomstig zijn, zo hier en daar iets aangepast om het voor Nederlanders iets gemakkelijker leesbaar te maken)
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl