Zo ontstaan de “vliegtuigstrepen” (video)

Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een verband bestaat tussen aandoeningen zoals autisme en schizofrenie en luchtvervuiling.

Nog steeds zijn er mensen die denken dat de “onschuldige vliegtuigstrepen” boven ons hoofd niet verantwoordelijk zijn voor een scala aan neurologische afwijkingen.


Een nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan bestaan tussen blootstelling aan luchtvervuiling en verschijnselen zoals autisme en schizofrenie.

Onderzoekers van het Medical Center van de universiteit van Rochester hebben ontdekt dat wanneer muizen worden blootgesteld aan luchtvervuiling dit ongezonde veranderingen in hun hersenen veroorzaakt. Bijvoorbeeld vergroting van hersengebieden zoals die ook voorkomen bij mensen die lijden aan autisme of schizofrenie.

Het onderzoek toonde verder aan dat dit vaker voorkomt bij mannen en ook andere symptomen kwamen tijdens het onderzoek duidelijk naar voren, zoals geheugenverlies, leermoeilijkheden en impulsiviteit. Het resultaat bevestigt de uitkomst van eerdere onderzoeken waarbij een verband werd geconstateerd tussen luchtvervuiling en autisme.

Vorig jaar maakte JAMA Psychiatry bekend dat ze na onderzoek een verband hadden ontdekt tussen autisme en verkeersluchtvervuiling. Kinderen die in gebieden wonen waar veel van deze luchtvervuiling voorkomt, hadden een drie keer hogere kans op autisme.

Professor Deborah Cory-Slechta van de Rochester universiteit zegt, “Onze bevindingen versterken het groeiende bewijs dat luchtvervuiling een rol kan spelen bij autisme, maar ook bij andere neurologische afwijkingen”.

Een eerder dit jaar uitgevoerd onderzoek door de Harvard universiteit toonde aan dat blootstelling van de baarmoeder aan allerlei vervuilende stoffen zoals diesel, lood, mangaan, kwik , dichloormethaan en andere vergelijkbare stoffen een “aanzienlijk verband” aantoonden met autisme bij mensen.

De conclusie van het Harvard onderzoek is dat “vervuilde lucht bevat vele giftige elementen, waarvan bekend is dat ze de neurologische functies beïnvloeden en een effect hebben op het ongeboren kind”.

Andere onderzoeken en laboratoriumtests hebben aangetoond dat verkeersdampen de mentale vaardigheden verminderen, de hersenen aantasten, alsmede de emotionele stabiliteit verstoren en schadelijk gedrag veroorzaken.

Het gedurende 30 minuten inademen van verkeersdampen op straatniveau kan de elektrische activiteit in die gebieden van de hersenen versterken die verantwoordelijk zijn voor gedrag, persoonlijkheid en het maken van beslissingen. Ook kan hierdoor het DNA bij vooral ouderen worden veranderd waardoor ze een verhoogd risico lopen op Alzheimer’s en de effecten van de ziekte van Parkinson worden versterkt.

Natuurlijk heeft de wereld veel te lijden onder alle luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door het steeds drukker wordende verkeer. Waar al die universiteiten echter geen onderzoek naar doen is de ergste soort luchtvervuiling en dat is die die wordt veroorzaakt door chemtrails.

Wat bovenstaande onderzoeken dan ook zonder meer bevestigen is dat het toenemende fenomeen van wereldwijde zombies wel degelijk aan chemtrails te wijten kan zijn zoals wij in een eerder artikel schreven.

Hoe verwoestend de nanodeeltjes uit chemtrails kunnen zijn wordt uitstekend uitgelegd door neurochirurg Dr. Russel Blaylock, zoals wij ook in een eerder artikel schreven:

Mijn voornaamste punt van zorg is dat er bewijs is dat er tonnen Nanodeeltjes Aluminium in de lucht worden verspreid. Er is in de wetenschappelijke en medische literatuur aangetoond dat deze Nanodeeltjes geweldige ontstekingen veroorzaken in bepaald weefsel. Het sterkste effect hebben deze deeltjes op de hersenen en het ruggenmerg.

Om de vraag te beantwoorden over hoe deze chemtrails in de lucht terechtkomen, hierbij de volgende korte video die wij van een lezer opgestuurd kregen (dank!). Chemisch spoor gesprayed vanaf de vleugel! Dat is geen condensatiespoor want dat komt uit de motoren en niet uit sproeimonden.

Verder commentaar lijkt overbodig.


Bron:

Sott Net

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl