Chemtrails verantwoordelijk voor uitsterven bijen?

Al jaren maakt de internationale gemeenschap zich grote zorgen over de massale sterfte van bijen wereldwijd.

Wetenschappers vermoeden nu dat de bijen leiden aan dementie, vergelijkbaar aan Alzheimer, wat wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheden Aluminium die ze eten.Een Engels onderzoek heeft aangetoond dat er zich zodanig hoge concentraties Aluminium bevonden in bijen dat wanneer dezelfde hoeveelheid zou worden aangetroffen in mensen dit bij hen hersenschade zou veroorzaken.

Het betreft een gezamenlijk onderzoek van de universiteiten van Keele en Sussex, waarbij wetenschappers de aanwezige hoeveelheid Aluminium in de pop bestudeerden. Het stadium net voordat de dieren transformeren tot volwassen insecten.

Men ontdekte in deze poppen of larven een niveau aan Aluminium van tussen de 13 en 200 ppm (parts per million). Om je een idee te geven, een hoeveelheid van slechts 3 ppm Aluminium in het menselijk brein zou al worden beschouwd als gevaarlijk in verband met hersenafwijkingen zoals bijvoorbeeld Alzheimer’s.

Eerder onderzoek had al uitgewezen dat wanneer bijen op zoek gaan naar nectar, zij niet actief die soorten vermijden die Aluminium bevatten.

Onderzoekers van de universiteit van Sussex verzamelden de poppen van kolonies bijen die in de natuur op zoek gaan naar voedsel en stuurden ze vervolgens naar de universiteit van Keele, waar het Aluminiumniveau werd vastgesteld.

Professor Chris Exley, een expert op het gebied van menselijke blootstelling aan Aluminium van de universiteit van Keele, is van mening dat Aluminium, wat bekenstaat al een neurotoxine, wel degelijk een rol speelt in de bijenwereld. Hij zegt onder andere, “Bijen vertrouwen, uiteraard, heel sterk op cognitieve functies in hun dagelijks leven en de beschikbaar gekomen gegevens openen de mogelijkheid dat de afname van de bijenbevolking wordt veroorzaakt door het verdwijnen van hun cognitieve vaardigheden als gevolg van een Aluminiumvergiftiging”.

Met andere woorden, we hebben volgens hen te maken met Alzheimer bijen.

Professor Exley is na eerder onderzoek tot de conclusie gekomen dat een Aluminiumvergiftiging bij de mens ook wel degelijk de oorzaak kan zijn van dementie en/of Alzheimer. Dit laatste wordt trouwens ontkend door de Alzheimer Society die zegt dat er niet voldoende bewijs is om het verband aan te tonen tussen Alzheimer en Aluminium.

Uiteraard is professor Exley niet de enige die ziektes als Alzheimer's in verband brengt met Aluminiumvergiftiging. Zoals Dr. Russel Blaylock, waar wij al eerder over schreven:

Mijn voornaamste punt van zorg is dat er bewijs is dat er tonnen Nanodeeltjes Aluminium in de lucht worden verspreid. Er is in de wetenschappelijke en medische literatuur aangetoond dat deze Nanodeeltjes geweldige ontstekingen veroorzaken in bepaald weefsel. Het sterkste effect hebben deze deeltjes op de hersenen en het ruggenmerg.

De volgende vraag is natuurlijk, waar komen die idiote hoeveelheden Aluminium in bijen vandaan?

Bij mensen werd het dan nog enigszins verklaard door het feit dat er toch wel behoorlijk wat Aluminium schijnt voor te komen in de producten die de meesten van ons dagelijks gebruiken, zoals cosmetica, bewerkt voedsel of wijn.

Maar bijen gebruiken geen deodorant en drinken geen wijntje en toch bezitten ze waanzinnig hoge Aluminiumgehaltes in hun lichaam.

Dan lijkt het duidelijk dat het antwoord iedere dag zichtbaar in de lucht boven ons hangt.

bijen 99

Ook hebben de onderzoeken van professor Exley uitgewezen dat ons lichaam, net zoals de bijen, er zonder hulp niet in slaagt om Aluminium af te voeren, maar dit systematisch opslaat in de hersenen. Volgens Exley gebeurt dit vanaf onze geboorte tot onze dood.

Aangezien we er waarschijnlijk niet in zullen slagen om de massale vergiftiging boven onze hoofden binnen enkele weken te stoppen, is het zaak dat je ervoor zorgt dat de opgehoopte Aluminium zo snel mogelijk je lichaam verlaat. Een goede, veilige en natuurlijke manier om dit te doen is door het dagelijks gebruik van chlorella.

De grote vraag is wat er op korte termijn gedaan kan worden om de bijen te redden?

Bron:

Daily Mail 1
Daily Mail 2

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl