Politici laten de sluizen wijd openstaan en iedereen is welkom in dit land, met als gevolg dat de originele Nederlandse bevolking zal worden vervangen.

Dit zijn geen loze kreten, maar computersimulaties gebaseerd op gegevens van het CBS die aantonen dat dit binnenkort (ook) voor ons land een onomkeerbaar proces is.Gefira is een instituut dat zich bezighoudt met allerlei Europese zaken en vooral ook demografie. Het kijkt, analyseert en onderzoekt wat er gebeurt met een bepaalde bevolking zoals bijvoorbeeld in ons land.

Zij schrijven onder ander het volgende:

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kregen de mensen in ons land minder kinderen dan voorheen. Dit soort dingen is niet onmiddellijk zichtbaar in de statistieken, want het duurt ongeveer 50 jaar voordat een dergelijk proces zichtbaar en onomkeerbaar is.

Vanaf de jaren zeventig hebben de Westerse landen niet genoeg kinderen gemaakt om hun bevolking te kunnen laten groeien. Het geboortecijfer, het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw baart, ligt veel lager dan 2,1. Dit is het geboortecijfer dat nodig is om de bevolking te kunnen vervangen. Een hoger cijfer zal de bevolking doen groeien en bij een lager cijfer neemt de bevolking af.

Ongeveer 40 jaar na het dalen van het geboortecijfer begint wat men ook wel noemt “de demografische winter”, het moment waarop de bevolking zal imploderen. Dit gevaar is vele malen groter dan welk klimaatprobleem dan ook, want dit zal het land drastisch veranderen.

Volgens de officiële cijfers zullen de bevolkingen van Zweden, Frankrijk en Nederland blijven groeien in de nabije toekomst, ondanks hun te lage geboortecijfer. Dus, hoe kan de bevolking in ons land blijven groeien terwijl het geboortecijfer daarvoor veel te laag is?

Bij Gefira heeft men een computerprogramma ontwikkeld dat ze Cerberus noemen en waarmee met gebruikmaking van officiële cijfers van het CBS kan worden berekend wat er met een bevolking gebeurt.

Uit die berekeningen komt onder andere het volgende plaatje voort:


xxx

De groene lijn is de lijn die het CBS voorspelt over de grootte van onze bevolking tot aan de volgende eeuw. Ze zien voorlopig een groei en daarna zal vanaf 2060 de bevolking stabiel blijven rond het getal van 18 miljoen inwoners.

De blauwe lijn is wat Cerberus heeft berekend voor wat betreft de originele Nederlandse bevolking. De rode lijn is het aantal originele werkende Nederlanders.

De politiek heeft in het verleden altijd verkondigd dat een aantal jaarlijkse immigranten van rond de 50.000 geen noemenswaardig effect zou hebben op de bevolking. Dit was toen 0,3 procent op een bevolking destijds van 14 miljoen.

Op zich is dat waar als het eenmalig zou zijn. Wordt dit proces jaar na jaar herhaald, dan ontstaat een heel ander scenario en ontstaat een structurele verandering.

In ons land gebeurde dat rond 1980, het moment waarop er een gat ontstaat tussen de groei van de totale bevolking en de groei van de originele Nederlanders. In 1980 hebben we dan ongeveer de eerste tien jaar immigratie achter de rug.

De originele Nederlandse bevolking heeft haar hoogtepunt bereikt in 2015 met in totaal 15 miljoen mensen. Ondanks dat was er op datzelfde moment al een gat met de totale bevolking in het land van twee miljoen.

De terugval van de originele Nederlandse bevolking heeft zich nu ingezet en zal volgens de berekeningen van Cerberus snel verminderen naar 12 miljoen originele Nederlanders in 2060 en naar nog maar 9 miljoen aan het eind van deze eeuw.

De Nederlander zal dus binnen afzienbare tijd een minderheid worden in eigen land.

Het volgende plaatje maakt dat misschien nog duidelijker. Cerberus heeft uitgerekend dat om die bevolking stabiel te houden op 18 miljoen zoals het CBS dat voorziet, er tot aan het einde van deze eeuw ieder jaar ongeveer 45.000 immigranten nodig zijn.


xxx

Alles wat er gebeurt in ons land is gebaseerd op de cijfers van het CBS. Je kunt ook stellen dat het CBS niet voorziet dat de bevolking op 18 miljoen blijft, maar dat ze willen dat de bevolking op 18 miljoen blijft.

Want om dit te kunnen bereiken moeten er ieder jaar 45.000 immigranten binnenkomen, wat betekent dat men dit al heeft ingecalculeerd. Dat versterkt dan datgene wat wij al jaren schrijven over dat er een Europees Kalerigplan is, waarbij het de bedoeling is dat de originele bevolking grotendeels zal verdwijnen.

Volgens de cijfers van het CBS en de berekeningen van Cerberus is dat precies wat er de komende jaren gaat gebeuren. Volgens de berekeningen van de laatste wordt in 2030 het "point of no return" overschreden en is het proces onomkeerbaar geworden.

De conclusie van Gefira is dat de Nederlandse overheid heeft gekozen voor een vervanging van de bevolking in plaats van een maatschappij waarbij de totale bevolking wat terugloopt.

Zoals in bovenstaande plaatje te zien, is de combinatie van voortdurende immigratie en het hogere geboortecijfer bij immigranten de reden dat de originele Nederlandse bevolking aan het einde van deze eeuw een minderheid is in eigen land.

Er zal natuurlijk met dat alles ook nog een ander effect optreden wat door Gefira niet wordt genoemd en dat is dat minimaal 99 procent van alle immigranten moslim is.

Het vervangen van de eigen bevolking is één ding, maar dat heeft op termijn ook tot gevolg dat Nederland zich kan scharen in het rijtje landen op de volgende foto:


xxx

Wanneer je wijst op bovenstaande feiten, dan wordt je in ons land eigenlijk automatisch als “rechts extremist” bestempeld. Vergelijkbaar met iedere kritiek op Israël, waarbij je het stempel “antisemiet” krijgt.

Het bovenstaande heeft niets te maken met links, rechts, midden, paars, groen of centrum, maar alles met keiharde cijfers die laten zien dat wij als originele bevolking zullen verdwijnen en worden vervangen door een moslimbevolking. Moedwillig!