Afgelopen week is Facebook veel in het nieuws geweest en niets daarvan was positief, want veel mensen komen er nu pas achter dat het een spionageorganisatie is.

Wat echter veel minder bekend is, is dat Facebook, net zoals NASA en vele andere organisaties, een satanische achtergrond heeft, waarbij je, hoe verrassend, bij de vrijmetselarij de nodige antwoorden vindt.Het leven is simpel als je alles accepteert zoals je dat wordt voorgeschoteld. Lekker simpel, want dat betekent dat je nergens zelf over hoeft na te denken.

Ga je echter wel ooit zelf nadenken, dan kan dat heel gevaarlijk zijn, want misschien kom je op die manier dingen tegen die je eigenlijk liever niet zou weten. Zoals de werkelijke achtergrond van Facebook.

Facebook is niet zomaar ontstaan als een hersenspinsel van ene Mark Zuckerberg. Facebook is een lang gepland instrument dat een helel belangrijke rol speelt bij de digitale gevangenis van de mensheid.

Om alles in perspectief te brengen gaan we even terug naar de werkelijke machthebbers op aarde. Dit is het groepje mensen dat onder ander de controle heeft over de centrale banken en die een satanische elite vormen: de Chazaren. Deze satanische elite staat bekend onder de naam Sabbateans of de Sekte van het Alziend Oog.

De Chazaren is een van oorsprong Turks nomadenvolk wat zich heeft bekeerd tot het Jodendom.

Het huidige Joodse volk bestaat uit een mix van afstammelingen van de Chazaren en originele echte Joden, waarbij de eerste groep verreweg de grootste is. In dit artikel noemen we deze totale bevolkingsgroep Joden.

Een deel van die bevolking, een satanische elite, heeft zich verenigd in de Sabbateans, ook wel de Sekte van het Alziend Oog genoemd of Chazaarse Mafia (CM) genoemd, en deze hebben controle over het grootste deel van de wereld.

Een "Joodse" beweging die voortkomt uit de satanische Sabbateans heet Chabad.

Volgens onderzoek op de website Henry Makow, maakt George Soros onderdeel uit van de Chabad beweging.

Zoals we over deze beweging schreven, waarvan ook de schoonzoon van Trump, Jared Kushner, lid is, in een eerder artikel:

En dan komt de aap uit de mouw, want volgens sommige onderzoekers komt de Chabad weer voort uit de bij ons inmiddels bekende Sabbateans.

En... bij de Chabad komen we een hele bekende naam tegen en wel die van Facebook oprichter Mark Zuckerberg:


xxx

De sporen voeren uiteindelijk altijd terug naar dezelfde club (CM, Chazaarse Mafia) en het is dan ook deze club die de volledige controle heeft over de vrijmetselarij zoals we schreven in een eerder artikel:

De macht is deze wereld is volledig in handen van de Chazaarse Mafia, de Sabbateans. De satanische elite van de Chazaren die zich voordoen als Joden of zich verborgen houden als Cryptojoden. Dit alles heeft totaal niets te maken met het de normale Joodse bevolking, maar met een selecte elite van het Chazarenvolk, waartoe alles en iedereen schijnt te behoren die in een machtige positie verkeert. Alles, maar dan ook alles hebben ze geïnfiltreerd en ze zijn, zoals auteur Katherine Frisk ooit schreef, het beste te vergelijken met een virus.

Zoals bijvoorbeeld de vrijmetselarij die volledig onder hun controle staat (redactie:als deze pagina via de voorgaande link is verwijderd in de web archive dan hebben wij screenshots beschikbaar):

"Freemasonry is a Jewish establishment, whose history, grades, official appointments, passwords, and explanations are Jewish from beginning to end." - Rabbi Isaac Mayer Wise

"Freemasonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual and what is left?" - The Jewish Tribune, editorial, 1927

All...religions have issued from the Kabbalah and return to it; everything scientific and grand in the religious dreams of the Illuminati ... all the Masonic associations owe to it [the Kabbalah] their Secrets and their symbols." - Albert Pike, Morals and Dogma

Dit is de waarheid die verborgen moet blijven, de waarheid waarvoor ze als de dood zijn dat de gewone burger dit eindelijk doorziet. The hidden hand, de satanische overheersers van onze wereld, is the Triad claw.

En dan is het natuurlijk helemaal niet zo vreemd dat je bij de vrijmetselarij het Facebooklogo tegenkomt of andersom, zoals je wilt.


xxx

En ook bij de vrijmetselarij kom zelfs je het bekende duimpje tegen.


xxx

Het Facebooklogo is dan ook niet zomaar gekozen. Het is afkomstig van het vrijmetselaarslogo dat Tubal Cain heet. Dit woord is voor de hoge leden van de vrijmetselarij (32e graad) hun codewoord, hun wachtwoord.

En het feit dat Tubal Cain een zo belangrijk wachtwoord is, heeft alles te maken met een duister geheim waarvan men liever niet heeft dat gewone mensen hiervan op de hoogte zijn. We komen Tubal Kaïn tegen in het boek Genesis in de bijbel, zoals in de Wikipedia staat.

Tubal-Kaïn is een figuur uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Hij wordt daar beschreven als een "smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken". De Hebreeuwse tekst noemt hem een "hameraar van elk soort van scherp werktuig van koper en ijzer". Tubal-Kaïn was een nazaat van Kaïn, de eerste zoon van Adam en Eva. Zijn moeder heette Silla en zijn vader heette Lamech. Tubal-Kaïn had één zus, Naäma.

Verder staat daar het volgende over de vrijmetselarij:

Binnen de rituelen van de vrijmetselarij komt de persoon Tubal-Kaïn voor als eerste bewerker der metalen. Als symbool voor Tubal-Kaïn gebruikt men twee kogels met een stok, een woordspeling met two ball cane.

De werkelijke reden dat een afstammeling van Kaïn zo in ere wordt gehouden bij de vrijmetselarij is gelegen in het feit dat volgens de Sabbateans Kaïn niet de zoon van Adam is zoals in de bijbel staat, maar in werkelijkheid de zoon van Lucifer is. Dat dit is wat bedoeld wordt in de bijbel toen Eva een hap nam van de verboden appel. Dat Kaïn, de eerste moordenaar op aarde, wel Eva als moeder had, maar niet Adam als vader.

Op de website van David Wilcock staat hierover het volgende:

De hoogsten in rang in de wat hij noemt de cabal zijn ervan overtuigd dat ze afstammelingen zijn van Kaïn. Wilcock zegt dat hij hier achter is gekomen via een aantal verschillende bronnen, waaronder insiders en voor een deel onderzoek. De leden van de cabal geloven dat Lucifer een reptielachtig soort menselijk wezen was die er ternauwernood in slaagde om naar de aarde te komen, tezamen met een aantal andere "gevallen engelen".

Zij waren de overlevenden van een legendarische strijd in de kosmos en er waren nog slechts enkelen van hen over. Hun beschadigde schepen stortten neer op aarde en vanaf dat moment zaten ze hier gevangen. Lucifer en zijn metgezellen worden dan ook door de hooggeplaatste lieden in de cabal gezien als machtige buitenaardsen die hier in een ver verleden zijn gecrasht.


xxx

Denk maar eens goed na over het volgende wat ze ooit bij Forbes schreven:

Wat de CIA in meer dan 60 jaar niet voor elkaar kreeg, lukte Zuckerberg in slechts 7. Weten wat 800 miljoen mensen, meer dan 10 procent van de wereldbevolking, denken en naar wie ze luisteren, plus wie ze kennen, wat ze leuk vinden, waar ze wonen, naartoe reizen, op wie ze stemmen, waar ze winkelen en wie ze aanbidden.

Sinds bovenstaande werd geschreven is het aantal gebruikers op Facebook gestegen tot 1,4 miljard gebruikers.

Veel mensen hebben zich afgevraagd hoe de machthebbers achter de schermen het voor elkaar kregen om hun kandidaat Donald Trump de verkiezingen te laten winnen. De man die door de Rothschild publicatie The Economist in 2015 al werd voorspeld. (Redactie: Los nog van de Simpsons die dat nog eerder deden, in 2000.)

Dit hebben ze onder andere voor elkaar gekregen door Facebook in tandem te laten werken met Cambridge Analytica (CA).

Onderzoeksjournalisten zijn erachter gekomen dat de banden van dit bedrijf regelrecht naar de top gaan. In de loop van de week zijn er banden blootgelegd met de CIA en vooral wat men noemt het establishment in Engeland. Donoren van de Tory partij, bedrijven die werken voor defensie en afstammelingen van het Engelse koninklijk huis.

Het gaat zelfs zover dat na een onthullend artikel in de Engelse Observer men kan stellen dat de CIA en Cambridge Analytica in feite één en dezelfde zijn.

CA is one arm of SCL group, formerly known as Strategic Communication Laboratories. The Observer article, which initially broke the CA scandal, said “for all intents and purposes, SCL/Cambridge Analytica are one and the same.”

En toch.... mensen gaan lekker door met het delen van al "hun nieuwtjes" op het spionagenetwerk onder het bekende Nederlandse motto: "Wat zou ik mij druk maken, ik heb toch niets te verbergen".