Zonder dat de meeste ouders zich dit bewust zijn, wordt er een geniepige oorlog gevoerd tegen hun kinderen.

Steeds vaker worden ze via scholen geïndoctrineerd met satanische en seksuele perversiteiten.Hoeveel ouders weten precies waaraan hun kind op school wordt blootgesteld? Hoeveel ouders kunnen voldoende belangstelling en/of tijd opbrengen om precies te achterhalen op wat voor geniepige manieren hun kind wordt gevangen in de netten van satanische seksuele perversiteit.

Het wordt altijd op een heel positieve manier gebracht in het kader van: kinderen horen op de hoogte te zijn van wat er allemaal speelt op de wereld en zo kan het dat bij ons jonge kinderen ineens worden blootgesteld aan allerlei expliciet seksuele voorlichting, opgelegd door de overheid. Iets waar deze kinderen vaak totaal niet op voorbereid zijn en dan thuiskomen met allerlei verhalen waarvan ook de ouders zich een hoedje schrikken. Vaak gebeurt dit bij kinderen op een leeftijd waar ze nog gewoon kind zijn en totaal geen benul of belangstelling hebben voor dit soort zaken. Zoals dat op 10-jarige leeftijd voorlichting wordt gegeven over hoe je een condoom om een piemel doet met plaatjes en fysieke oefeningen.

Dan hebben we het nog maar alleen over de basisschool. Wanneer ze eenmaal op de middelbare school aankomen dan krijgen ze allerlei vragenlijsten (klik hier voor een voorbeeld van zo'n vragenlijst) die ze moeten invullen over wat ze allemaal wel of niet doen op seksueel gebied, hoever ze gaan, of ze hebben gezoend en of dat met je tong was, drugs en alcoholgebruik, criminele daden, je leefsituatie thuis en of je geld hebt en meer van dit soort impertinente privacy schendende vragen. Dit allemaal in het kader van het kind willen "helpen en begeleiden". Dat doet denken aan destijds minister Rouvoet die voorstelde de kleur van het schaamhaar van kinderen te gaan registreren.

In werkelijkheid speelt er een heel andere agenda. En dit niet alleen bij ons, maar wereldwijd. Een agenda waar de kinderen op steeds jongere leeftijd vertrouwd worden gemaakt met seksuele perversiteiten, waardoor het lijkt alsof dit een normaal onderdeel van het leven is.

Zo is er nu een geval naar buiten gekomen dat zich afspeelt op een school in de Amerikaanse staat Colorado. De school in kwestie heet Steamboat Spring High School en leraar Ryan Ayala had besloten dat het hoog tijd werd om zijn 16-jarige  leerlingen in te wijden in satanische seksuele perversiteiten, alles in lijn met de richtlijnen vanuit de overheid.

xxx

Hij deed dit door middel van een rollenspel, gebaseerd op het gedicht Howl van de Amerikaanse dichter Allan Ginsberg.

Irwin Allen Ginsberg (Newark (New Jersey), 3 juni 1926 - New York, 5 april 1997) was een Amerikaans dichter van joodse afkomst. In 1956 publiceerde hij zijn eerste werk: Howl And Other Poems. Hoewel het gedicht heftige reacties opriep wegens vermeende obsceniteit, werd het een groot succes.

Eén van de leerlingen was de 16-jarige Skylar Cason. Zij moest meedoen aan het rollenspel waarbij ze verkrachting- en sodomie (anale penetratie) scenes moest spelen, terwijl ze tegelijkertijd de meest vulgaire regels uit het gedicht van Ginsburg moest voorlezen.

Als voorbeeld hierna enkele regels uit het gedicht en wie behoefte heeft om het helemaal te lezen, kan dat hier doen.

who let themselves be fucked in the ass by saintly motorcyclists, and screamed with joy

and continued along the floor and down the hall and ended fainting on the wall with a vision of ultimate cunt and come eluding the last gyzym of consciousness.


Toen Skylar thuiskwam met dit verhaal, was haar vader Brett Cason in alle staten en besloot actie te ondernemen. Op de volgende foto zie je vader en dochter.

xxx

Een advocatenkantoor uit Texas heeft de school tot de orde geroepen en schreef onder andere het volgende: "Leerlingen zouden nooit schaamte en/of schuld horen te voelen wanneer ze een bepaalde taak uitvoeren op school".

Het hoofd van de school, Brad Meeks, heeft ondertussen een excuusbrief gestuurd naar de ouders waarin hij zegt het te betreuren dat de leerlingen vooraf geen aankondiging hadden gekregen, waardoor ze de mogelijkheid gekregen zouden hebben om niet mee te hoeven doen aan deze les.

Het bizarre is natuurlijk dat Meeks geen enkele verontschuldiging aanbiedt voor het feit dat leerlingen onder zijn hoede werden blootgesteld aan perverse seksuele (satanische!) indoctrinatie. Met andere woorden, de school zal het beleid niet aanpassen en leraren als Ayala kunnen ongestoord verder gaan met nog meer kinderen corrumperen en traumatiseren. En dat alles in de naam van "liefde" en "vrijheid" uiteraard.

Omdat het gedachtegoed van Ginsberg veelal populair is in links elitaire liberale kringen, wordt satanische seksualiteit al snel geassocieerd met iedereen die politiek links denkt. Voor Mike Adams van Natural News staat dan ook vast dat ieder seksueel pervers individu een Democraat is die door de duivel is bezeten.

Maar, dat ligt uiteraard iets anders:

Naast alle seksuele perversiteiten wordt in het gedicht Howl ook nog eens een de god Moloch vereerd. En deze Moloch is gelijk aan de oud Babylonische God Baäl en daarmee komen we weer uit bij de bij ons welbekende Sekte des Doods als drijvende kracht achter de perversiteiten waaraan leerlingen op scholen worden blootgesteld.

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.

Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de bevolking tot hun sekte te introduceren.

Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende Illuminati slogan "Doet wat ge wilt", als uitdrukking van hun religieuze gevoelens.

En zo kan het dat overal ter wereld bevolkingen, of ze willen of niet, “seksuele vrijheden” door hun strot geduwd krijgen en waar transgenders het recht moeten hebben om samen met jouw kleine dochter gebruik te mogen maken van dezelfde WC.


Trap niet in de val van het je laten meesleuren in een politieke richting, want dat heeft niets te maken met grotere agenda. Hoe beide kanten door dezelfde sekte wordt gecontroleerd lees je door de woorden van de bekende bankier Otto Kahn.

Zo’n 100 jaar geleden was Otto Kahn partner van Jacob Schiff en Paul Warburg van de in die tijd meest invloedrijke investeringsbank ter wereld, Kuhn Loeb & Co. Deze bank was ook verantwoordelijk voor de financiering van Lenin en de Russische revolutie.

Net na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog in 1918 had de Franse ambassadeur in Engeland, Charles de Beaupoil, beter bekend als de Graaf de St. Aulaire, een etentje met bovengenoemde Otto Kahn.

Kahn was nogal loslippig die avond en vertelde in geuren en kleuren over de strategie van de door de Chazaren in het leven geroepen Illuminati. Datgene wat hij die avond zei is door de graaf van St. Aulaire verwerkt in zijn in 1937 verschenen boek Geneva versus Peace.

Graaf de St. Aulaire zat die avond met een vraag die hij voorlegde aan Otto Kahn, namelijk waarom zij als bankiers de Marxisten en bolsjewieken (communisten) steunden omdat dit toch het tegenovergestelde is van het kapitalisme dat zij, bankiers, aanhangen.

Kahn nam nog maar even een trek van zijn enorme sigaar en legde uit dat bankiers ogenschijnlijke tegenstellingen creëren zodat ze een wereld kunnen scheppen volgens hun specificaties.

“Jij zegt dat het Marxisme precies het tegenovergestelde is van het kapitalisme, dat ons even lief is. Dit is de precies de reden dat zij elkaars tegenovergestelde zijn. Op deze manier hebben wij de twee polen van deze planeet in handen en wij zijn de as”.

“Deze twee tegenstellingen ontmoeten elkaar weer in de identiteit van het doel en in het herscheppen van de wereld: door de controle van de rijken van boven en van onderen middels revolutie”.

En die nieuwe wereld zal uiteindelijk de triomf van Israël worden:

“Onze essentiële dynamiek zorgt ervoor dat wij zowel de krachten van verwoesting als die van creatie controleren. De eerste wordt gebruikt om de tweede te voeden (Ordo ab Chao, het motto van de vrijmetselarij). De manier waarop wij een revolutie organiseren zie je door de Russische revolutie, het verwoestende bolsjewisme, en onze creatieve macht wordt duidelijk door de League of Nations (Volkenbond, voorloper VN), welke eveneens dankzij ons is ontstaan”.

Het bolsjewisme is het gaspedaal en de League of Nations is de rem van het mechanisme. waarmee we zowel de bewegende als de leidende macht creëren.”

“Wat is het einddoel? Dat is al bepaald door onze missie. Het wordt gevormd door elementen verspreid over de hele wereld die in een vorm zullen worden gegoten door het geloof in onszelf. Wij zijn nu een Volkenbond van landen die allemaal elementen van elkaar bevatten, maar Israël is de microkosmos en het zaad voor de stad van de toekomst”.