Welke rol speelt de fotonengordel in het ascentieproces en wat kunnen wij verwachten?

Waarom gebeuren er juist nu zoveel "opvallende" dingen? Een antwoord op vragen waar ongetwijfeld velen mee rondlopen.De afgelopen week werd er door onze Niburu forumbeheerder een bijzonder interessant Engelstalig artikel geplaatst in het forum. Wij, de redactie, vinden dat dit zodanig belangrijke informatie bevat, dat we besloten hebben het bewuste artikel in het Nederlands te vertalen. Op deze manier willen we graag de kennis voor een zo groot mogelijke groep mensen beschikbaar maken. Vanwege de lengte van het artikel zal dit in twee, wellicht drie delen, de komende week worden gepubliceerd.

De fotonengordel, ook wel de fotonenband, fotonenring, Manasic gordel, of Gouden Nebula genoemd, werd ontdekt in 1961 in de verre ruimte, door instrumenten voortgekomen uit de techniek die gebruikt wordt voor satellieten. De aarde beweegt langzaam in de Pleiades, De Zeven Zusters, ongeveer 440 lichtjaren van ons verwijderd. Deze groep sterren ligt aan de basis van vele mythen.

In het begin van de jaren '80 werd een aankondiging gedaan in Amerika via de radio dat ons zonnestelsel in de nabije toekomst in botsing zou komen met een "elektromagnetische wolk". Echter, dit ongelooflijk belangrijke astronomisch en historisch bericht werd naar buiten gebracht met de gebruikelijke onverschilligheid, alsof het niets was. Belangrijke gegevens werden achtergehouden en voor de zoveelste keer hield de regering alle nieuws aangaande deze nieuwe feiten tegen (coverup), met als enig doel, gebruik te kunnen maken van natuurlijke gebeurtenissen en ze te camoufleren als kunstmatige chaos.

Wat is deze gouden elektromagnetische wolk, die soms ook wel "Stralende Nebula" of "Gouden Nebula" wordt genoemd door buitenaardsen? De meer gebruikelijke naam voor deze wolk is de fotonengordel, een gordel die bestaat uit vele gordels van fotonenenergie. Het in aanraking komen ermee, wordt door de buitenaardsen gezien als van groot spiritueel belang.

We begeven ons in een gebied in de ruimte dat bestaat uit een gordel van fotonenenergie (vandaar de naam fotonengordel). Onze ster zal zich in die gordel bevinden voor een periode van ongeveer 2.000 jaar. Deze gebeurtenis vindt iedere 11.000 jaar plaats. De laatste keer dat we ons in de fotonengordel bevonden was ten tijde van Atlantis. De 11.000 jaar lange periode dat we ons er niet in bevinden, wordt ook wel de "Galactische Nacht" genoemd. Onze zon is de achtste ster in de sterrengroep van de Pleiaden. Onze ster beschrijft een baan om de ster Alcyone, net als de andere sterren in de groep van de Pleiaden. Aclyone bevindt zich permanent in de fotonengordel. Andere sterren bevinden zich er voor kortere of langere periodes, afhankelijk van hun omloopbaan. Wanneer we als aarde de fotonengordel in of uit gaan dan zijn dat unieke en waardevolle periodes omdat dit ons de gelegenheid biedt om van de ene naar de andere dimensie te gaan.

Sedert de jaren '80 zijn we begonnen met het binnengaan van de fotonengordel en in het jaar 2012 zullen we ons volledig in dit gebied bevinden. Wanneer we ons er eenmaal volledig in bevinden dan zullen de grenzen die ons scheiden van andere dimensies doorschijnend worden en soms helemaal verdwijnen.

Het effect van de fotonen is erg belangrijk omdat het de aarde van een nieuwe energievoorraad voorziet. Deze nieuwe energie zal het einde betekenen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het zal ons ook de mogelijkheid bieden tot ruimtereizen omdat de technologie die door fotonen wordt aangedreven het basis aandrijfsysteem is voor alle sterrenschepen. Apparaten die door fotonenenergie worden aangedreven, gedragen zich praktisch als sterren, het ene moment zijn ze zichtbaar, dan weer niet en dan ineens verschijnen ze weer in de lucht.

Eén van de dingen die moet gebeuren als de mensheid de fotonengordel ingaat is dat we moeten leren de 4e dimensie te beheersen en het in de planeet te laten integreren. De overgang van het ingaan en verlaten van de fotonengordel wordt gekenmerkt door radicale weerpatronen en veranderingen op aarde. Deze fenomenen zullen heel interessant worden als de 4e dimensionale wereld langzaam onze 3e dimensionale wereld begint binnen te druppelen. Ieder levend wezen zal dit beleven als een verkwikkende ervaring.

De meeste mensen zullen weer de beschikking krijgen over 12 DNA strengen in plaats van 2. Deze genetische transformatie zal de latente paranormale gaven van gevoelige zielen drastisch versterken. De 4e dimensie is net zoals de 3e dimensie, gepolariseerd, hetgeen betekent dat wezens in de 4e dimensie ook hun eigen agenda hebben, variërend van echte hulp bij onze groei tot het domweg dwarsliggen bij onze spirituele ontwikkeling. De staat waarin het collectieve bewustzijn van de aarde zich bevindt is de meest belangrijke factor tijdens deze veranderingen, omdat zij interactief contact met de fotonengordel blijft houden.

De aarde is reeds een proces begonnen waarbij ze uiteindelijk meer energie dan materie zal zijn. Dit proces zal geruime tijd in beslag nemen, maar je kunt er zeker van zijn dat deze evolutie zal plaatsvinden. De complete overgang van de aarde van een driedimensionale werkelijkheid (één van hoogte, breedte en diepte) naar een vijfdimensionale (voorbij ruimte/tijd, hoogte, breedte en diepte) zal voltooid zijn voor het eind van 2012. Naarmate we dichter bij die datum komen zal de aarde vele energieveranderingen meemaken.

Deze energieverschuivingen komen voor een groot deel overeen met de hemelse cycli, zoals de rotatie van de aarde om de zon, of met andere woorden een kalenderjaar. Daarom zal ieder opvolgend jaar een rol spelen in het creëren van elekromagnetische en geomagnetische energieën. Met als gevolg een volledig nieuw moleculair structuurpatroon. Deze herstructurering zal uiteindelijk subatomaire deeltjes zo snel laten vibreren dat deze zullen overgaan tot pure energie, of met andere woorden, de overgang naar de 5e dimensie bewerkstelligen.

1e Dimensie, het Koninkrijk van de Mineralen.
Benaderd via kristallen matrices.

2e Dimensie, het Koninkrijk van de Planten.
Benaderd via communicatie met planten.

3e Dimensie, Tijd en Ruimte.
Het beheersen van lineaire tijd.

4e Dimensie, het Konikrijk van Engelen en gidsen
Communicatie met engelen en gidsen.

5e Dimensie, Bewustzijn van het Multidimensionale Zelf.
Het opnieuw ontdekken van multidimensionaal bewustzijn.

6e Dimensie, Bewustzijnspatronen activeren
Het herrinneren van incarnaties in lagere dimensies.

7e Dimensie, Tijd-Ruimte Continuüm
Het portaal naar vormloze realiteiten in hogere dimensies.

Er is een reden voor het bestaan van de fotonengordel. Het doel is te fungeren als de belangrijkste regelaar voor galactische veranderingen. Zij doet dit door haar natuurlijk energiecyclus af te stemmen op die van het galactisch centrum. Met regelmatige tussenpozen creëert dit centrum enorme, extreem intense energiegolven die opgevangen en omgezet (getransmuteerd) worden door de fotonengordel.

Als het nodig is kan deze energie sterren, nova doen gaan (helderder laten schijnen), de omloopbanen van planeten veranderen of zelfs alle kenmerken van planeten veranderen (hun atmosferische samenstelling), waardoor deze kunnen veranderen in oftewel dor, half dor of met water verzadigd. Dus voert het Goddelijk plan van ieder melkwegstelsel nauwgezet de verspreiding en gecontroleerde evolutie van het fysieke leven uit. Alles in het scheppingsproces gebeurt volgens het decreet van haar eigen specifiek Goddelijk plan. Hierover waakt een "spirituele hiërarchie" van het melkwegstelsel. Om het doel te bereiken worden er in de Hemelse Koninkrijken talloze "ordes", "raden" en "besturen" gevormd.

De energiegolven worden door de fotonengordel bestuurd, zij laat ze bewegen in een bepaald patroon dat is vastgesteld door bepaalde functies van het galactisch centrum. In het specifieke geval van de aarde, opereert het melkwegsterrenstelsel in regeneratieve cycli van 13.000 en 26.000 jaar. Daarom draait de fotonengordel om het centrum volgens dit patroon. Iedere uitstoot van energie vanuit het galactisch centrum varieert in intensiteit en uitwaaieringspatroon, omdat het ieder deel van het melkwegstelsel op een specifieke manier dient te bereiken.

Deze energie laat een kenemerkend patroon achter, waardoor ieder deel van de melkweg een "rooster" krijgt, wat wil zeggen dat iedere ster, planeet, stofwolk enz. precies zo zal reageren zodat het haar deel van het Goddelijk plan uitvoert. Ieder onderdeel van de melkweg bezit ook een tijdschema voor haar unieke ontplooiing. Deze gebeurtenissen vormen de eigenschappen van de stoffelijke wereld zoals deze worden ervaren door zielen die incarneren in dit driedimensionaal paradigma (model).

Wordt vervolgd....

 

Bron: http://merlintm.souh.eu/photonbelt.html