Een instituut in Zwitserland (Swiss Federal Institute) heeft een onderzoek gepubliceerd, getiteld “The Network of Global Corporate Control”.

Hieruit blijkt dat een kleine groep grote bedrijven, voornamelijk banken, de wereld regeren.In totaal zijn het 127 bedrijven die een soort super “entiteit” vormen en samen controleren zij 40% van de rijkdommen van de wereld, de échte economie. Deze megabedrijven staan in het centrum van de wereldeconomie. De meest invloedrijke banken daarbinnen zijn:

• Barclays
• Goldman Sachs
• JPMorgan Chase & Co
• Vanguard Group
• UBS
• Deutsche Bank
• Bank of New York Melon Corp
• Morgan Stanley
• Bank of America Corp
• Société Générale

Omdat verbindingen met deze controlerende groep bestaan uit wereldwijde netwerken is deze groep tevens de katalysator voor de financiële ineenstorting. Of zoals een analist van SFI uitlegt: “In feite kan minder dan 1% van de bedrijven 40% van het netwerk controleren”.

Rekenmodellen toepassend maakten de onderzoekers gebruik van de Orbis database uit 2007, een database met 37 miljoen bedrijven en investeerders. Er werd bewijs gevonden dat de grootste bedrijven ter wereld allen met elkaar zijn verbonden en dat beslissingen die zij nemen van invloed zijn op de wereldwijde markten.

De meeste bedrijven worden gecontroleerd door de aandeelhouders die de bedrijven gebruiken om een ongekende macht uit te oefenen op de loop van de economie. De richting die de economie op gaat, is een reflectie van de richting die diegenen kiezen die de megabedrijven controleren.

Tot nu dachten veel mensen dat er een complexe architectuur bestond die de globale economie bestuurde en die zorgde voor de financiële eb en vloed, maar zoals bovenstaande studie nu heeft uitgewezen is dat niet het geval.

De bankkartels dwingen de Europese landen steeds dieper de schulden in en het is eigenlijk niets anders dan “landje pik”. De technocraten die werken voor de banken krijgen op deze manier ieder Europees land in handen.

De bankiers van de ECB (Europese Centrale Bank) zijn het er over eens geworden dat ieder land in de Eurozone in aanmerking komt voor een bail out (financiële redding).

Naarmate de Amerikaanse economie dichterbij een implosie komt, heeft de Amerikaanse Centrale Bank (FED) onder leiding van Ben Bernanke voor een andere oplossing gekozen. Zij gebruiken QE3, het bijdrukken van geld wat door helemaal niets is gedekt, terwijl ze de “rotte” hypotheekschulden opkopen van de banken die het schandaal hebben veroorzaakt. Tegelijkertijd weten ze gigantische stukken land in Amerika te bemachtigen op een schaal die nog niet eerder in de VS voorkwam.

Ondertussen doen de BRIC (Brazilië, Rusland, India en China) landen het tegenovergestelde. Zij kopen op grote schaal goud als tegenwaarde voor hun valuta om hiermee te voorkomen dat ze ook zullen worden meegezogen in de wereldwijde vernietiging veroorzaakt door de technocraten die mikken op één wereldmunt.

Hiermee vormen de BRIC landen een belangrijk tegenwicht op de bankkartels. Omdat deze landen samenwerken met landen in het Midden Oosten zoals Iran om goud te ruilen tegen olie in plaats van de petro Dollar (redactie: de economie van Amerika draait op het bestaan van deze petro Dollar, de valuta waarmee olie wordt verhandeld), is de regering van Obama een offensief begonnen tegen China en dreigt zelfs met cyberaanvallen.

In april van dit jaar kwamen de BRIC landen overeen een strategie te adopteren waarmee de landen van deze wereld zouden kunnen worden losgeweekt uit de greep van de technocraten. Er bestaan plannen om een gezamenlijke BRIC bank te starten als tegenhanger van de Centrale Banken die hun macht wereldwijd, ten koste van vele landen, misbruiken.

Men hoopt in de toekomst het IMF en de World Bank te kunnen vervangen. Uiteraard zijn de bestaande Centrale Banken hiervan geschrokken, wat niet zo vreemd is, omdat zij geld drukken zonder tegenwaarde en wat dus gebaseerd is op lucht.

Ondertussen hebben 180 landen de BRIC overeenkomst getekend zoals te lezen is in hun verklaring. Het lijkt erop dat de rest van de wereld wakker aan het worden is, opstaat en de banden met de criminele Centrale Banken wil verbreken.

Bron:

Occupy Corporatism