Een vader, moeder en kind(eren), het traditionele gezin, vormt een groot struikelblok op weg naar de New World Order, een wereld met één centrale regering.

“We moeten af van het idee dat kinderen bij hun ouders horen of bij een gezin. We moeten ons realiseren dat kinderen bij de gemeenschap horen”.


Kinderen die in een traditioneel gezin opgroeien krijgen de normen en waarden van hun ouders mee. Aangezien deze in de meeste gevallen niet zullen stroken met wat men voor ogen heeft met de mensheid in de nabije toekomst, dient er alles aan gedaan te worden om dit traditionele gezin met de grond gelijk te maken.

Een andere reden is dat het traditionele gezin de meeste kinderen voortbrengt en ook daar wil de NWO (Staat) graag de vinger aan de pols houden. Zij willen graag bepalen hoe de voortplanting zal plaatsvinden. Dus, worden er permanent brainwash operaties uitgevoerd via de media om toch maar vooral het traditionele gezin onderuit te halen.

Dat gebeurt niet alleen via de media. Ook via scholen door middel van het promoten van ongebreidelde sex, homopraktijken, eenoudergezinnen en gelijke sekse huwelijken.... kortom alles behalve de "gewone" gezinssituatie wordt gepromoot. Uiteraard allemaal uit naam van "tolerantie en medemenselijkheid".

Zoals Henry Makow zegt:

"Wat de banksters (elite) willen, is dat ze hun monopolie van het krediet kunnen vertalen in een monopolie over alles. Huwelijk en gezin moeten worden vernietigd want mensen ontlenen identiteit en krijgen voldoening uit hun rollen binnen het gezinsleven. Het gezin moet verdwijnen (samen met landen, ras en religie) voordat we onze nieuwe (wereld)identiteit kunnen aannemen".

"De verwoesting van het gezin is de leerstelling van het Manifest van de Illuminati".

Om dit proces te kunnen faciliteren moeten hier en daar wat wetten worden aangepast, maar een kniesoor die daar op let. Zo viel er in het Katholieke Nieuwsblad deze week het volgende te lezen:

“De regering vindt echter dat wie dat wil, zijn geslacht gemakkelijker moet kunnen omzetten in zijn geboorteakte. De Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met de voorstellen hiervoor van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie). Je hoeft niet eens meer geopereerd, hormonaal behandeld of onvruchtbaar te zijn. Je hebt alleen een 'deskundige' nodig die jouw wens erkent. Dan is je geslachtsverandering een feit. Althans juridisch”.

En zo komen we langzaam maar zeker in een waanzinnige maatschappij terecht waarbij je ineens een “nieuwe moeder” kunt hebben met schoenmaat 46 en een baard.

Het “bewustwordingsproces” dat kinderen ook niet van jou zijn, maar van de gemeenschap (Staat) gaat verder. Zo sprak in een uitzending van MSNBC enkele dagen geleden professor Melissa Harris-Perry van de Tulane Universiteit zich uit over het onderwerp.

“We moeten af van het idee dat kinderen bij hun ouders horen of dat kinderen bij een gezin horen. We moeten ons realiseren dat kinderen bij de gemeenschap horen”.

Dit is een professor die zich dagelijks bezighoudt met het 'opvoeden' van de volgende generatie. Een die straks niet beter weet dan dat alles door het “collectief” wordt geregeld, dat kinderen enkele dagen na de geboorte bij de moeder worden weggehaald omdat ze horen bij de gemeenschap.

Natuurlijk hoef je nooit ver te zoeken naar degenen die ook hier uiteindelijk weer aan de touwtjes trekken. Zo staat er ook de volgende passage in het Katholiek Nieuwsblad:

Paus Benedictus heeft in een profetische toespraak gewezen op de agenda achter deze ontwikkelingen, “door middel van een gender-ideologie, die ontkent dat seksualiteit deel uitmaakt van een voorgegeven orde, probeert een wereldwijde elite een nieuwe orde in te voeren, waarmee zij op de eerste plaats haar eigen machtspositie verzekert”.

Niet alleen verzekert deze Jezuïeten elite zich van haar steeds sterker wordende machtspositie, maar ook van een permanente aanvoer van kinderen voor hun pedofiele satanische praktijken.

Bronnen:

The Common Sense Show
Katholiek Nieuwsblad