Eén van de moeilijkste dingen in onze huidige maatschappij waar het ene bericht het andere tegenspreekt, is om door de bomen het bos nog te zien.

Een petitie overhandigen aan een aantal wereldleiders met als doel om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, is een goede zaak toch? Of niet?Het is van het grootste belang om iedere keer de grote lijnen goed te blijven volgen, zodat je niet onbewust wordt meegesleurd in iets wat je denkt dat goed is, maar dat in feite het tegenovergestelde beoogt van wat je denkt en wilt.

Momenteel stuurt de organisatie AVAAZ nieuwsbrieven rond met daarin het verzoek mee te tekenen bij een petitie die ze hebben opgesteld. Deze zal, wanneer de 1 miljoen handtekeningen zijn bereikt (is inmiddels gebeurd), worden aangeboden aan de “strijdende partijen” in het Syrië conflict. Dat zullen zijn de Amerikaanse President Obama en merkwaardig genoeg niet de Syrische President Assad, maar de Iraanse President Rohani.

AVAAZ zegt het volgende:

“Nog geen paar weken geleden werden deze kinderen vergast in hun slaap, maar het lijkt alsof de wereld ze al is vergeten en meteen is overgestapt op een debat tussen de twee kwaden van Amerikaanse aanvallen en niks doen. Gelukkig is er nu een straaltje hoop voor een vreedzaam einde aan de moordpartijen in Syrië. De bloedige oorlog daar wordt aangespoord door rivaliteit tussen Iran, de hoofdbeschermer van Assad, en de VS en zijn bondgenoten.

Maar de walgelijke chemische aanval van twee weken terug heeft hun betoog veranderd: de nieuwe gematigde President Rohani van Iran heeft de gifgasaanval veroordeeld en Obama heeft aangegeven dat hij bereid is met "iedereen" samen te werken om dit conflict op te lossen. Nú is het moment om beide leiders op te roepen om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en de vechtende partijen bijelkaar te brengen voordat het nog meer levens kost”.

Mooi initiatief toch? Of zit hier een addertje onder het gras?

Na de twee grote wereldoorlogen was de wereld klaar voor oplossingen die zouden moeten voorkomen dat dit soort gebeurtenissen nog een keer zouden kunnen voorvallen. Dat deze twee strijdtonelen waren gepland om juist de bevolking in die stemming te krijgen, werd er uiteraard niet bij vermeld.

Het gevolg was dat men overging tot de oprichting van de Verenigde Naties (VN). Een wereldwijde organisatie die een vitaal onderdeel vormt binnen de vorming van The New World Order.

De VN bestaan weer uit verschillende onderdelen zoals de Wereldbank. Nee, helaas wederom geen bank die in het bezit is van de bevolking, maar van de familie Rothschild is en nog een aantal rijke families. De Wereldbank werkt samen met het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en is grotendeels verantwoordelijk voor het wurgen en leegstropen van landen en het vernietigen van economieën.

Een ander onderdeel van de Verenigde Naties is de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De club die verantwoordelijk is voor het uitroepen van een wereldwijde pandemie voor de varkensgriep en ook in de toekomst alles in het werk zal stellen om de wereldbevolking te reduceren door ondermeer vaccinaties.

Het onderdeel binnen deze grote "oplossing" wat de grootste invloed zal hebben op ons leven op aarde in de komende jaren is de beruchte Agenda 21, eveneens een onderdeel van de Verenigde Naties. Wij hebben hier reeds diverse malen uitgebreid over geschreven en enkele kernpunten zijn:

"Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21 eeuw, ontworpen door de Verenigde Naties en vastgesteld tijdens de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en ngo’s (non overheidsorganisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten van NGO’s die leiden tot succes, behelzen ondermeer machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

En nu komt zoals gewoonlijk weer het misselijkmakende gedeelte (al vinden wij het tot hier ook al pittige kost). Er is natuurlijk helemaal niets mis met groen en duurzaam leven. We willen allemaal graag in een gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het welzijn van de planeet en alles wat daar op leeft. Het is de manier waarop dit gegeven wordt misbruikt om een volkomen andere agenda te dienen. De verwoestende effecten van Agenda 21.

Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling. En laat nu één van de speerpunten van die duurzame ontwikkeling zijn: de controle van de wereldbevolking".

Degene die achter dit misselijkmakende plan zit is niemand minder dan George Soros. Naast de Wikipedia informatie zijn er ook andere gegevens beschikbaar over George Soros (Member: Council on Foreign Relations, Member: Carlyle Group, Multi-billionaire, Major Stockholder: Halliburton, Hungarian Jew, Socialist-Communist, Financial Backer of Barack Hussein Obama, Friend of Rupert Murdoch, Freemasonic Jewish Labor Zionist).

Zo schreef de in Texas zetelende Amerikaanse Senator Ted Cruz ondermeer:

“De initiatiefnemer van dit grootse plan is George Soros die openlijk pleit voor socialisme en gelooft dat de globale ontwikkelingen dienen plaats te vinden door het opheffen van de nationale soevereiniteit en privé eigendom. Agenda 21 probeert “niet duurzame” zaken zoals golfbanen, weilanden en verharde wegen af te schaffen. Zij hopen dat moeder aarde ongeschonden zal blijven door de mensheid. Iedereen wil schoon drinkwater en schone lucht, maar met Agenda 21 wordt alles onmenselijk door juist dát weg te halen wat vanaf het begin typerend is geweest voor de Amerikanen, vrijheid”.

Het is deze zelfde George Soros die de AVAAZ organisatie financiert, steunt en in de achtergrond aanstuurt. Het is dan ook niet voor niets dat ook Ricken Patel, één van de medeoprichters van AVAAZ, gewerkt heeft voor bepaalde type organisaties:

• De ‘International Crises Group’ welke door George Soros e.a is opgericht; hier werkte Patel als ‘Conflictanalyst’,
• The Rockefeller Foundation, (link)
• The Simons Foundation, (link)
• The Bill & Melinda Gates Stichting (link)
• Het ‘International Center for Transitional Justice’ Dit is een NGO, een zg. non-overheidsorganisatie, echter onder de vleugels van de VS-regering, die kantoor houdt in New York. Deze werd in 2001 opgericht en wil gruweldaden en mensenrechtenschendingen voor het internationale hof brengen.

De AVAAZ organisatie is niets anders dan een instrument wat in het leven is geroepen om de mensheid te conditioneren en te programmeren. De doelstelling van deze club is identiek aan de stemmen die opgingen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog die riepen: “Dit nooit meer”.

Het speelt handig in op de menselijke emoties en de angst en onzekerheid die er heerst bij velen. Het stuurt de mensen naar “oplossingen” die altijd weer uitkomen op een overkoepelend controlerend wereldorgaan, zoals de smerige agenda van hun baas, Agenda 21. “We zijn dichtbij een oorlog geweest, gelukkig is er niets gebeurd en dus wordt het hoog tijd dat we ons wereldwijd verenigen”.

Verdeel en heers, het creëren van chaos en angst en het presenteren van de “oplossing”. Een New World Order die díegenen die het "mogen" meemaken een wereld biedt onder een wurgend totalitair regime.

De stemmen van deze petitie zullen worden misbruikt om Assad te straffen en júist de aanval op Syrië te kunnen verantwoorden. Heel misselijk hoe je dus op het gevoel geen oorlog te willen, wordt misbruikt. Assad is niet zonder reden geen onderdeel van deze beoogde "vredesonderhandelingen".

Wij kiezen voor een vrije onafhankelijke wereld met (respect voor) soevereine landen die heel goed in staat zijn om hun eigen boontjes te doppen en geen Soros en consorten nodig hebben als Politbureau.

Bronnen:

Unity Publishing
Now The End Begins
Want to Know
AVAAZ
Wikipedia