Het lijkt alsof de grootste en belangrijkste momenten in de geschiedenis van de mensheid voorbij gaan zonder dat dit wordt opgemerkt door de grote massa.

Op een uiterst geraffineerde manier is de nieuwe wereldregering gelanceerd met een wereldbevolking die er met boter en suiker intrapt.De verwachtingen waren her en der hoog gespannen voor september want er zouden die maand belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. Voor de grote massa en de overheidstrollen is er in de maand september helemaal niets gebeurd.

Er is wel degelijk heel veel ingrijpends gebeurd. Het begin van de door ons al langere tijd voorspelde financiële ineenstorting is begonnen en is de lancering van de nieuwe wereldregering een feit.

Het is vooral dit laatste wat de wereld voorgoed zal veranderen en waar wij allemaal, ook de ontkenners en de nog slapenden, mee te maken zullen krijgen.

Wie inmiddels vergeten is waar het allemaal om draait, verwijzen wij naar een eerder artikel dat wij schreven met daarin de feiten omtrent de aankondiging van de wereldregering.

Het is uiteraard allemaal onderdeel van de beruchte Agenda 21, waarbij de mens een belasting is voor de aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale wereldregering zal worden gebracht.

Het woord duurzaam is het meest smerige in de Nederlandse taal want het is dit, in combinatie met het woord ontwikkeling, dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van de wereldregering.

Met de zin “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van het leven te regelen.

Nog nooit eerder in onze geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot zoals in september staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan het raamwerk voor een totalitaire wereldregering.

Het wordt allemaal verkocht als prachtig en als dé oplossing en op het eerste gezicht lijken een aantal dingen ook best redelijk totdat je beseft dat het werkelijk ieder aspect van het leven aangaat wat centraal geregeld zal worden.


De tot nu toe gebruikte term Agenda 21 wordt vervangen door een nieuwe: de 2030 Agenda. Dat is omdat de implementatie 15 jaar zal gaan innemen en het dan 2030 is.

Vrijwel ieder land ter wereld heeft vrijwillig deze nieuwe wereldregering in vermomming ondertekend en jij zult eraan gaan deelnemen of je nu wilt of niet.

Na de formele lancering van de nieuwe wereldregering moet het concept uiteraard verkocht worden aan het grote publiek. Daarvoor wordt een scala aan internationaal bekende sterren en beroemdheden opgetrommeld om een en ander aan de nietsvermoedende massa te verkopen.

Heel geraffineerd en zoals je ziet zijn kosten noch moeite gespaard om het publiek kennis te laten maken met de “nobele doelstellingen” van de VN.Een indrukwekkende video en wanneer je de achtergrond van dit hele verhaal niet kent, zou je er zo in meegesleurd worden.

Wij verwijzen nog maar eens naar de eerste regel van de Illuminati eed:

Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te boven zal gaan.

Voor een gemiddeld iemand is het ook bijna niet te bevatten dat iets dat zo goed en zo nobel klinkt op een zo geraffineerde manier gebruikt zal worden dat het de overblijvende wereldbevolking voorgoed tot willoze slaaf zal degraderen.

Zo worden de 17 doelstellingen van de wereldregering uitgebeeld.

un1

Wanneer de paus der Jezuïeten afreist naar New York om de aftrap te geven voor deze NWO regering door het een belangrijk teken voor hoop te noemen dan zou dat al genoeg reden moeten zijn om bij iedereen alle alarmbellen af te doen gaan.

Dan wordt er en passant bij verteld dat de implementatie van de nieuwe 2030 Agenda jaarlijks een kostenplaatje zal opleveren van tussen de 3,5 en 5 biljoen Dollar. Voor diegene die dat niets zegt: 5.000.000.000.000 Dollar.

En raadt eens wie dat waanzinnige bedrag gaat betalen. De Afrikaanse landen? Nee, fout, we zullen je een tip geven: Het geld zal niet afkomstig zijn uit de arme landen.

Het verraderlijke van dit duivelse plan is dat het zo geraffineerd in elkaar steekt dat het bijna iedereen zal aanspreken. Zoals het beëindigen van honger in de wereld. Iets wat ieder doorsnee mens wereldwijd graag zou willen.

Wat we hier nu zullen doen is nogmaals de 17 speerpunten van de wereldregering plaatsen, met daaronder een vertaling van wat het werkelijk betekent.

1) Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.

Vertaling: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Federale Reserve om alle financiën onder controle te houden, een digitale wereldmunt in een maatschappij zonder contant geld.

2) Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Vertaling: GMO (genetisch gemanipuleerde organismen)

3) Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Vertaling: massale vaccinaties. Codex Alimentarius

4) Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of haar leven lang leermogelijkheden heeft.

Vertaling: VN propaganda, hersenspoelen door verplicht onderwijs van de wieg tot het graf.

5) Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.

Vertaling: Bevolkingscontrole door gedwongen “Gezinsplanning”.

6) Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Vertaling: Privatiseer alle waterbronnen en vergeet niet om fluoride toe te voegen.

7) Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Vertaling: zorg voor een installatie van een smart energienetwerk met overal smart meters.

8) Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve arbeidsmogelijkheden en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Vertaling: TTP, TTIP, vrije handelszones die enorme voordelen bieden aan de grote megabedrijven.

9) Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm innovatie.

Vertaling: Tolwegen, beperkingen op vrij reizen, allerlei milieubeperkingen.

10) Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.

Vertaling: Nog meer lokale overheden met een bureaucratie van een gemuteerde octopus.

11) Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Vertaling: De Big Brother observeringsstaat.

12) Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.

Vertaling: Gedwongen draconische bezuinigingen.

13) Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen daarvan.

Vertaling: Emissiehandel (Cap and Trade), extra belastingmaatregelen voor zowel bedrijven als burgers (footprint taxes).

14) Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Vertaling: Allerlei milieubeperkingen, controle van alle zee- en oceaanbodems, inclusief mineraalrechten voor de bodem van de oceaan.

15) Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, het duurzaam beheer van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel het verval van land en stop het verlies aan biodiversiteit.

Vertaling: Nog meer milieubeperkingen, meer controle over natuurlijke hulpbronnen en mineraalrechten.

16) Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen toegang heeft tot gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.

Vertaling: VN “vredesmissies”, meer overleg met meer VN instituten om nog meer “vredesmissies” uit te voeren en nog meer controle te krijgen over bepaalde gebieden, afschaffen recht op wapenbezit in Amerika.

17) Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Vertaling: Verwijder wereldwijd de nationale soevereiniteit, bevorder globalisatie onder de “autoriteit” van de Orwelliaanse bureaucratie van de VN.

Er is zelfs een aparte website in het leven geroepen voor de promotie van de wereldregering. Wat men heel goed begrijpt is dat met dwang dit alles niet getolereerd zal worden door de wereldbevolking, maar voorgespiegeld als verzamelproject van allemaal nobele doelen ondersteund door beroemdheden en sterren moet het toch zeker lukken.

Voor hen die hier doorheen prikken, is het een ontwikkeling waarbij het koude zweet je kan uitbreken. In onderstaande video wat meer toelichting over bovenstaande NWO promo video.Bron:

The Economic Collapse Blog